Hotarari de Consiliu, anul 2023

Hotărârea nr. 1 din 05.01.2023 - Hotărâre privind preluarea ca venit la bugetul local pe anul 2023 a excedentului rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli a activității finanțate integral din venituri proprii a Căminului de Persoane Vârstnice Mozăceni la finele anului 2022, în sumă de 61.562,16 lei

Hotărârea nr. 2 din 09.01.2023 - Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2023

Hotărârea nr. 3 din 10.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane nr. 85/01.09.2022 și mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul NICOLAESCU Marius-Florinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama Județului Argeș, Actul adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători, precum și semnarea acestuia

Hotărârea nr. 4 din 17.01.2023 - Hotărâre privind acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului Județean Argeș în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Pitești, domnului Marius Florinel NICOLAESCU în vederea exercitării votului privind aderarea ca membru a Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Ștefănești, județul Argeș în cadrul Asociației, respectiv pentru semnarea actului adițional de modificare a Statutului Asociației

Hotărârea nr. 5 din 17.01.2023 - Hotărâre privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare, încheiat cu Apa Canal 2000 S.A.

Hotărârea nr. 6 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea bugetului Autorității Teritorială de Ordine Publică Argeș, pe anul 2023

Hotărârea nr. 7 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2023 în domeniul ordinii publice la nivelul Judeţului Argeş

Hotărârea nr. 8 din 17.01.2023 - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Județean Argeș - AutoritateaTeritorială de Ordine Publică Argeş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş, Direcția de Sănătate Publică Argeș, Inspectoratul Școlar Județean Argeș și Consiliul Județean al Elevilor Argeș, în vederea derulării Campaniei de prevenire a consumului de alcool, tutun și droguri "Împotriva adicțiilor", în unitățile de învățământ de pe raza județului Argeș

Hotărârea nr. 9 din 17.01.2023 - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaboare încheiat între Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş, Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeş privind reducerea fenomenului de cerşetorie şi migraţie de pe raza Judeţului Argeş, pentru anul 2023

Hotărârea nr. 10 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului ,,Alexandru Davila'' Pitești

Hotărârea nr. 11 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești

Hotărârea nr. 12 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Argeș

Hotărârea nr. 13 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș

Hotărârea nr. 14 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș