HOTARARI DE CONSILIU, ANUL 2015

Hotarare nr. 1 din 09.01.2015 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa în anul 2015

Hotarare nr. 2 din 09.01.2015 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local

Hotarare nr. 3 din 09.01.2015 privind aprobarea rezultatului final al concursului de management, a planului de management castigator si a contractului de management pentru Muzeul Judetean Arges

Hotarare nr. 4 din 30.01.2015 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 5 din 30.01.2015 privind aprobarea Planului strategic pentru anul 2015 in domeniul ordinii publice la nivelul Judetului Arges

Hotarare nr. 6 din 30.01.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L. , pe anul 2015

Hotarare nr. 7 din 30.01.2015 privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat cu Asociatia „Paraschiva" – Centrul de zi „Paraschiva"

Hotarare nr. 8 din 30.01.2015 privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat cu Asociatia Nationala pentru Copii si Adulti cu Autism – Filiala Arges - Centrul de zi „Ajuta–ma sa fiu ca tine "

Hotarare nr. 9 din 30.01.2015 privind aprobarea Proceselor verbale de negociere a preturilor de vanzare a spatiilor cu destinatie medicala din cadrul Policlinicii Stomatologice

Hotarare nr. 10 din 30.01.2015 privind aprobarea clauzelor speciale ce vor fi cuprinse in Contractele de vanzare cumparare a spatiilor cu destinatie medicala din cadrul Policlinicii Stomatologice si imputernicirea Presedintelui consiliului judetean pentru a semna la notar Contractele de vanzare cumparare

Hotarare nr. 11 din 30.01.2015 privind aprobarea cofinantarii proiectului "Centrul Europe Direct Arges" pe anul 2015

Hotarare nr. 12 din 30.01.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru Adunarea Regiunilor Europene, pe anul 2015

Hotarare nr. 13 din 30.01.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru Asociatia Internationala a Regiunilor Francofone, pe anul 2015

Hotarare nr. 14 din 30.01.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru Asociatia Regiunilor si Oraselor din Europa pentru Cultura „Les Rencontres", pe anul 2015

Hotarare nr. 15 din 30.01.2015 privind aprobarea retelei scolare a invatamantului special liceal/postliceal din judetul Arges pentru anul scolar 2015 – 2016

Hotarare nr. 16 din 30.01.2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si desfasurare a concursului de management la institutiile de cultura din subordinea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 17 din 30.01.2015 privind aprobarea calendarului principalelor activitati si manifestari cultural-artistice, stiintifice, sportive si sociale pe anul 2015, ce vor fi organizate si sprijinite de Consiliul Judetean Arges si institutiile subordonate, precum si a nomenclatorului de materiale ce vor sustine aceste activitati

Hotarare nr. 18 din 30.01.2015 privind aprobarea metodologiei de acordare a finantarii nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati non- profit de interes general, conform Legii nr. 350/2005 si pentru proiectele structurilor sportive in anul 2015

Hotarare nr. 19 din 30.01.2015 privind modificarea statului de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti

Hotarare nr. 20 din 30.01.2015 privind infiintarea Casei de Tip Familial Campulung

Hotarare nr. 21 din 30.01.2015 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 22 din 30.01.2015 privind inlocuirea unui membru al Consiliului de Administratie si al Comitetului de Audit la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri R.A.

Hotarare nr. 23 din 30.01.2015 privind transmiterea sectorului de drum national din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, in domeniul public al judetului Arges si in administrarea Consiliului Judetean Arges, precum si declasarea tronsonului de drum national DN 73D cuprins intre localitatile Ciumesti (km 0+000) si Valea Stanii (km 9+670) din categoria functionala a drumurilor de interes national si incadrarea acestora in categoria drumurilor de interes judetean

Hotarare nr. 24 din 30.01.2015 privind infiintarea Asociatiei „Produs de Arges – Muscel"

Hotarare nr. 25 din 13.02.2015 privind aprobarea restituirii ultimei transe de plata pentru achitarea integrala a sumei datorata M.D.R.A.P. in vederea rezilierii contractului de finantare aferent proiectului „Modernizarea DJ 703I: Musatesti (DN 73C) – Bradulet – Bradetu - Poienile Valsanului, in vederea imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism , km 28+822-41+100 km" 12,278 km"

Hotarare nr. 26 din 13.02.2015 privind suplimentarea numarului de personal neclerical angajat in unitatile de cult la nivelul judetului Arges

Hotarare nr. 27 din 13.02.2015 privind desemnarea reprezentantului Judetului Arges in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Situatii de Urgenta Sud Muntenia"

Hotarare nr. 28 din 13.02.2015 privind modificarea Hotararii consiliului judetean nr. 2/09.01.2015

Hotarare nr. 29 din 13.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges, pe anul 2015 si estimarile la activitatea proprie pe anii 2016-2018

Hotarare nr. 30 din 27.02.2015 pentru modificarea Hotararii consiliului judetean nr. 1/22.06.2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 31 din 27.02.2015 privind alegerea vicepresedintelui Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 32 din 27.02.2015 privind actualizarea componentei Consiliului Consultativ al U.A.M.S. Suici

Hotarare nr. 33 din 27.02.2015 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 34 din 27.02.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare a Festivalului International de Muzica Corala ,,D.G. Kiriac", editia a XXIII-a

Hotarare nr. 35 din 27.02.2015 privind actualizarea Regulamentului - cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului la institutiile de cultura din subordinea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 36 din 27.02.2015 privind aprobarea Proceselor verbale de negociere a preturilor de vanzare a spatiilor cu destinatie medicala din cadrul Dispensarului Gavana

Hotarare nr. 37 din 27.02.2015 privind aprobarea clauzelor speciale ce vor fi cuprinse în Contractele de vânzare cumparare a spatiilor cu destinatie medicala din cadrul Dispensarului Gavana si imputernicirea Presedintelui consiliului judetean pentru a semna la notar Contractele de vanzare cumparare

Hotarare nr. 38 din 27.02.2015 privind darea in folosinta gratuita a imobilului – teren si constructii in care isi desfasoara activitatea Serviciul Judetean de Ambulanta Arges - Substatia de Ambulanta Costesti

Hotarare nr. 39 din 27.02.2015 privind aprobarea unor modalitati de administrare a imobilului situat in Municipiul Campulung Str. Negru Voda nr. 87, aflat in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr. 40 din 27.02.2015 privind aprobarea Conventiei de parteneriat intre Judetul Arges prin Consiliul Judetean Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si Asociatia „Autism, Terapie, Sport si Arte" Arges (ATSA-Arges)

Hotarare nr. 41 din 27.02.2015 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A., pe anul 2015

Hotarare nr. 42 din 26.03.2015 privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Banica Gheorghe

Hotarare nr. 43 din 26.03.2015 privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Fratica Iulian

Hotarare nr. 44 din 26.03.2015 privind actualizarea componentei Consiliului Consultativ al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Dedulesti

Hotarare nr. 45 din 26.03.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Dedulesti

Hotarare nr. 46 din 26.03.2015 privind aprobarea alocatiei zilnice de hrana si a cuantumului contributiei lunare de intretinere pentru persoanele institutionalizate in Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Dedulesti

Hotarare nr. 47 din 26.03.2015 privind actualizarea componentei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Arges aprobata prin Hotararea nr.184/30.09.2014

Hotarare nr. 48 din 26.03.2015 pentru constituirea Comitetului de conciliere privind contractul de parteneriat public privat inregistrat cu nr. 10833 din 18.11.2004 la Consiliul Judetean Arges si cu nr. 315 din 19.11.2004 la Ara Software Group S.R.L.

Hotarare nr. 49 din 26.03.2015 privind modificarea si completarea componentei Comisiei paritare privind transportul public judetean

Hotarare nr. 50 din 26.03.2015 privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate în vederea eliberarii licentei de traseu

Hotarare nr. 51 din 26.03.2015 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 52 din 26.03.2015 privind darea in administrare Consiliului Local Pitesti a unui spatiu in care isi desfasoara activitatea Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Pitesti situat in imobilul din str. Craiovei nr.19, bloc E3c, aflat in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr. 53 din 26.03.2015 privind aprobarea unor modalitati de administrare a imobilului situat in Municipiul Campulung, str.Matei Basarab nr. 68, aflat in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr. 54 din 26.03.2015 privind inchirierea unui spatiu in suprafata de 31,35 mp Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei - Organizatia Judeteana Arges, situat in imobilul din municipiul Campulung, str.Fratii Golesti nr.1, aflat in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 55 din 26.03.2015 privind inchirierea unui spatiu in suprafata de 16 mp. cu destinatia de activitati comerciale situat in incinta Spitalului Orasenesc ''Regele Carol I'' Costesti, aflat in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 56 din 26.03.2015 privind inchirierea unui teren in suprafata de 63 m.p. situat in incinta fostului Spital ''Dr.Ion Craciun'' Calinesti, pentru activitati farmaceutice

Hotarare nr. 57 din 26.03.2015 privind dezmembrarea imobilului teren in suprafata de 1325,09 mp, situat in municipiul Pitesti, str.Victoriei nr.9, judetul Arges, in vederea constituirii dreptului de superficie catre S.C.Actual S.R.L. asupra terenului in suprafata de 63,03 mp aferent constructiei detinute in proprietate si trecerea acestuia in domeniul privat

Hotarare nr. 58 din 26.03.2015 privind trecerea in domeniul privat a imobilului teren in suprafata de 1136,26 mp, situat in Municipiul Campulung, str. Fr. Golesti nr.1 in vederea constituirii dreptului de superficie in favoarea SC FLORION IMPEX SRL asupra terenului in suprafata de 250 mp.

Hotarare nr. 59 din 26.03.2015 privind darea in administrare Regiei Autonome de Drumuri Judetene Arges R.A. a unei statii de mixturi asfaltice aflata in domeniul privat al Judetului Arges

Hotarare nr. 60 din 26.03.2015 privind modificarea si completarea componentei Comisiei Tehnico – Economice constituita la nivelul Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 61 din 26.03.2015 privind evaluarea activitatii Consiliului de administratie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. pe anul 2014

Hotarare nr. 62 din 26.03.2015 privind evaluarea activitatii Consiliului de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.pe anul 2014

Hotarare nr. 63 din 26.03.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. pe anul 2015

Hotarare nr. 64 din 26.03.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A., pe anul 2015

Hotarare nr. 65 din 26.03.2015 privind aprobarea taxelor practicate in anul 2015 de Consiliul Judetean Arges pentru drumurile judetene reabilitate prin Programul Operational Regional

Hotarare nr. 66 din 26.03.2015 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2014 ale S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L.

Hotarare nr. 67 din 26.03.2015 pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 173/30.09.2014 privind aprobarea Contractului de Asociere a Judetului Arges cu Judetul Dâmbovita, Judetul Giurgiu si Judetul Teleorman în vederea realizarii in comun a proiectului "Reabilitarea/modernizarea drumului judetean DJ 503" compus din diferite tronsoane pe traseul judetelor amintite

Hotarare nr. 68 din 26.03.2015 pentru modificarea Hotararii nr. 174/30.09.2014 privind aprobarea Contractului de Asociere a Judetului Arges cu Judetul Giurgiu si Judetul Teleorman in vederea realizarii in comun a proiectului "Reabilitarea/modernizarea drumului judetean DJ 504" compus din diferite tronsoane pe traseul judetelor amintite

Hotarare nr. 69 din 26.03.2015 privind actualizarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Teatrului " Al. Davila " – Pitesti

Hotarare nr. 70 din 26.03.2015 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea

Hotarare nr. 71 din 26.03.2015 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sf. Andrei" - Valea Iasului

Hotarare nr. 72 din 26.03.2015 privind actualizarea statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 73 din 26.03.2015 privind suplimentarea numarului de posturi in invatamantul preuniversitar special de stat finantat din bugetul consiliului judetean

Hotarare nr. 74 din 26.03.2015 privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2014 pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2015

Hotarare nr. 75 din 26.03.2015 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul judetului Arges pe anul 2015

Hotarare nr. 76 din 26.03.2015 privind incheierea unui protocol de colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Arges

Hotarare nr. 77 din 26.03.2015 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie „Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr. 78 din 07.04.2015 privind desemnarea Camerei Agricole a Judetului Arges ca entitate care sa acorde avizul consultativ potrivit Legii nr. 145/2014

Hotarare nr. 79 din 07.04.2015 privind constituirea Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Muscel – Axa Leader "

Hotarare nr. 80 din 07.04.2015 privind aprobarea Actului aditional la Acordul/Contractul colectiv de munca aprobate prin Hotararea nr. 219/31.10.2014 si respectiv Hotararea nr. 220/31.10.2014

Hotarare nr. 81 din 29.04.2015 privind aprobarea Proceselor verbale de negociere a preturilor de vanzare a spatiilor cu destinatie medicala din cadrul Policlinicii II – Pitesti

Hotarare nr. 82 din 29.04.2015 privind aprobarea clauzelor speciale ce vor fi cuprinse in Contractele de vanzare cumparare a spatiilor cu destinatie medicala din cadrul Policlinicii II Pitesti si imputernicirea Presedintelui consiliului judetean pentru a semna la notar Contractele de vanzare cumparare

Hotarare nr. 83 din 29.04.2015 privind scoaterea din functiune si casarea a trei mijloace fixe, in vederea achizitionarii unor autoturisme noi prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national

Hotarare nr. 84 din 29.04.2015 privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al judetului Arges cu un imobil situat in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 85 din 29.04.2015 privind darea in administrare a unui apartament Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor prin Comisariatul de Regim Silvic si Cinegetic Ploiesti

Hotarare nr. 86 din 29.04.2015 privind actualizarea componentei Consiliului Consultativ al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Calinesti

Hotarare nr. 87 din 29.04.2015 privind aprobarea alocatiei zilnice de hrana si a cuantumului contributiei lunare de intretinere pentru persoanele institutionalizate in Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Calinesti

Hotarare nr. 88 din 29.04.2015 privind incheierea unui protocol de colaborare cu Facultatea de Drept si Stiinte Administrative a Universitatii din Pitesti in vederea sustinerii financiare a unor activitati cu caracter stiintific

Hotarare nr. 89 din 29.04.2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Arges in Comisia de contestatii privind orientarea scolara/ profesionala a copiilor cu dizabilitati din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Arges

Hotarare nr. 90 din 29.04.2015 privind aprobarea „ Programului cu lucrari de reparatii infrastructura rutiera la nivelul Judetului Arges pe anul 2015" si previziunile pe 2016 – 2018

Hotarare nr. 91 din 29.04.2015 privind modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 150/27.11.2006

Hotarare nr. 92 din 29.04.2015 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2014 pentru activitatea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 93 din 29.04.2015 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Arges, pe anul 2015

Hotarare nr. 94 din 28.05.2015 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr.78/2015 privind desemnarea Camerei Agricole a Judetului Arges ca entitate care sa acorde avizul consultativ potrivit Legii nr.145/2014

Hotarare nr. 95 din 28.05.2015 pentru modificarea si completarea Anexei 3 la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.42/24.03.2010

Hotarare nr. 96 din 28.05.2015 privind actualizarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr. 97 din 28.05.2015 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr. 98 din 28.05.2015 privind actualizarea Statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 99 din 28.05.2015 privind actualizarea statului de functii al Caminului pentru Persoane Varstnice Mozaceni

Hotarare nr. 100 din 28.05.2015 privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Caminului de Persoane Varstnice Mozaceni

Hotarare nr. 101 din 28.05.2015 privind aprobarea si derularea Programului PRO Social

Hotarare nr. 102 din 28.05.2015 privind trecerea unor imobile - constructii in domeniul privat al Judetului Arges in vederea casarii si demolarii

Hotarare nr. 103 din 28.05.2015 privind inchirierea unor spatii cu destinatia de activitati comerciale/medicale situate in incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti si UAMS Suici

Hotarare nr. 104 din 28.05.2015 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr. 105 din 28.05.2015 pentru revocarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr.234/26.11.2013 privind darea in administrare Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges a bunului ''Combina Class Dominator 98 SL'' aflat in domeniul privat al Judetului Arges

Hotarare nr. 106 din 28.05.2015 privind aprobarea modalitatilor de administrare a unui imobil situat in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Pitestt

Hotarare nr. 107 din 28.05.2015 pentru modificarea si completarea Hotararii nr.185/30.09.2014 privind scoaterea din functiune si casarea mijlocului fix ''Dacia Nova'', in vederea achizitionarii unui autoturism nou prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national

Hotarare nr. 108 din 28.05.2015 privind modificarea si completarea Hotararii nr.83/29.04.2015 privind scoaterea din functiune si casarea a trei mijloace fixe, in vederea achizitionarii unor autoturisme noi prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national

Hotarare nr. 109 din 28.05.2015 privind aprobarea Proceselor Verbale de negociere a preturilor de vanzare a spatiilor cu destinatie medicala din cadrul Policlinicii II-Pitesti

Hotarare nr. 110 din 28.05.2015 privind inchieierea unui protocol de colaborare cu Alianta Franceza Pitesti in vederea sustinerii financiare a unor activitati cultural-educative si artistice

Hotarare nr. 111 din 28.05.2015 privind aprobarea participarii Judetului Arges la expozitia mondiala Expo Milano 2015 si inchieierea unui acord de parteneriat cu comuna Bascov

Hotarare nr. 112 din 28.05.2015 privind organizarea celei de-a IX-a editii a Sarbatorilor Argesului si Muscelului in perioada 10-15 august 2015

Hotarare nr. 113 din 28.05.2015 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr.138/25.07.2014 privind numirea membrilor in Consiliul de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 114 din 28.05.2015 privind aprobarea situatiilor financiare ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. intocmite la data de 31.12.2014

Hotarare nr. 115 din 28.05.2015 privind modificarea si completarea H.C.J.Arges nr.158/25.08.2010 si H.C.J. Arges nr.179/08.10.2010 la Contractul de Administrare nr.13938/01.11.2010 si nr.2739/02.11.2010 incheiat intre Judetul Arges si Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 116 din 28.05.2015 privind aprobarea situatiilor financiare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. intocmite la data de 31.12.2014

Hotarare nr. 117 din 28.05.2015 privind desemnarea Reprezentantului Judetului Arges in Adunarea Generala a Asocia?iei ,,Parteneriat pentru Investitii teritoriale Integrate Arges''

Hotarare nr. 118 din 28.05.2015 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Arges pe anul 2015

Hotarare nr. 119 din 28.05.2015 privind achizitionarea serviciilor de consultanta in vederea negocierii pretului de achizitie al imobilului „Vila Florica"

Hotarare nr. 120 din 04.06.2015 privind incheierea unei intelegeri de cooperare intre Judetul Arges si provincia Shirak din Armenia

Hotarare nr. 121 din 08.06.2015 privind aprobarea finantarii nerambursabile de la bugetul local al judetului Arges pentru proiectele structurilor culturale, de tineret si sportive, conform Legii nr.350/2005, pe anul 2015

Hotarare nr. 122 din 24.06.2015 privind modificarea si completarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism

Hotarare nr. 123 din 24.06.2015 pentru modificarea Hotararii consiliului judetean nr. 250/22.12.2014 privind darea in folosinta cu titlu gratuit a unor spatii situate in incinta Palatului Administrativ

Hotarare nr. 124 din 24.06.2015 privind aprobarea Proceselor Verbale de negociere a pre?urilor de vanzare a spatiilor cu destinatie medicala din cadrul Policlinicii II-Pitesti, incheiate in data de 25.05.2015

Hotarare nr. 125 din 24.06.2015 privind actualizarea Statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 126 din 24.06.2015 privind aprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate in vederea identificarii unei solutii optime pentru construirea si dotarea unui centru de radioterapie precum si a unui centru de imagistica la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 127 din 24.06.2015 privind actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Arges aprobata prin Hotararea nr.123/25.07.2013

Hotarare nr. 128 din 24.06.2015 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 129 din 24.06.2015 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Arges, pe anul 2015

Hotarare nr. 130 din 24.06.2015 pentru incheierea unui Protocol de colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Munca Arges privind necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Hotarare nr. 131 din 24.06.2015 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges RA a unui teren in suprafata de 917 mp, aflat in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr. 132 din 29.07.2015 privind modificarea si completarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges

Hotarare nr. 133 din 29.07.2015 privind aprobarea alocatiei zilnice de hrana si a cuantumului contributiei lunare de intretinere pentru persoanele institutionalizate in Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Rucar

Hotarare nr. 134 din 29.07.2015 privind actualizarea Statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico Sociala Rucar

Hotarare nr. 135 din 29.07.2015 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie ,,Constantin Balaceanu Stolnici? Stefanesti

Hotarare nr. 136 din 29.07.2015 privind actualizarea statului de functii al Spitalului Orasenesc ,,Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 137 din 29.07.2015 privind actualizarea Organigramei si a Statului de Functii ale Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr. 138 din 29.07.2015 privind incheierea unui acord de cooperare intre Institutul Confucius din cadrul Universitatii Lucian Blaga din Sibiu, Inspectoratul Scolar Judetean Arges, Consiliul Judetean Arges, Primaria mun. Pitesti si Asociatia ChinaRo

Hotarare nr. 139 din 29.07.2015 privind aprobarea Planului de ascolarizare al Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti pentru anul scolar 2015 -2016

Hotarare nr. 140 din 29.07.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit si a Devizului general actualizat, aferente proiectului „Managementul integrat al deseurilor solide în judetul Arges – Etapa a II- a

Hotarare nr. 141 din 29.07.2015 pentru modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.145/01.08.2011 privind aprobarea completarii Echipei de implementare a proiectului „Managementul Integrat al Deseurilor Solide in judetul Arges „

Hotarare nr. 142 din 29.07.2015 privind aprobarea Proceselor Verbale de negociere a preturilor de vanzare a spatiilor cu destinatie medicala situate in Dispensarului Smardan Pitesti

Hotarare nr. 143 din 29.07.2015 privind aprobarea clauzelor speciale ce vor fi cuprinse in Contractele de vanzare cumparare a spatiilor cu destinatie medicala din cadrul Dispensarului Smardan Pitesti si imputernicirea Presedintelui consiliului judetean pentru a semna la notar Contractele de vanzare cumparare

Hotarare nr. 144 din 29.07.2015 privind aprobarea Listei – Anexa ce cuprinde spatiile si terenul aferent din proprietatea privata a Judetului Arges ce urmeaz? a fi vandute potrivit Cap. III „Vanzarea spatiilor medicale prin licitatie publica cu strigare" din O.U.G. nr. 68/2008, situate in incinta Policlinicii II Pitesti

Hotarare nr. 145 din 29.07.2015 privind darea in administrare a unor imobile aflate in proprietatea Judetului Arges

Hotarare nr. 146 din 29.07.2015 privind darea in folosinta gratuita Casei Judetene de Pensii Arges a unor spatii situate in incinta Policlinicii 2 Pitesti, imobil aflat in domeniul privat al Judetului Arges, in vederea desfasurarii activitatii Comisiei de Expertiza Medicala a CapacitaTii de Munca

Hotarare nr. 147 din 29.07.2015 privind mandatarea Presedintelui Consiliului Judetean Arges pentru semnarea documentelor aprobate de ADIA

Hotarare nr. 148 din 29.07.2015 privind aprobarea cresterilor salariale pentru personalul angajat in institutiile publice locale

Hotarare nr. 149 din 29.07.2015 privind propunerea de finantare a proiectului "Zonarea speciilor pomicole în bazinele judetului Arges in functie de conditiile pedoclimatice si socio-economice, premisa pentru implementarea programului de reconversie in pomicultura. Studiu de caz – dezvoltarea culturii capsunului in judetul Arges"

Hotarare nr. 150 din 29.07.2015 privind efectuarea inregistrarii circulatiei rutiere pe drumurile publice conform indicativ – AND 557- 2015 – judetul Arges

Hotarare nr. 151 din 29.07.2015 privind aprobarea actualizarii Devizului general pentru obiectivul de investitie "Modernizare pe DJ 725 Stoenesti – Dragoslavele, km 3+313-6+626, L=3,313 km, in comunele Stoenesti si Dragoslavele''

Hotarare nr. 152 din 29.07.2015 privind aprobarea reactualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului ,,Refacere pod pe DJ 739(DN73D)Bârze?ti-Negresti-Zgrip?esti-Bele?i (DJ 702) peste raul Argesel, km 0+145, in comuna Vulturesti, judetul Arges?

Hotarare nr. 153 din 29.07.2015 privind achizitionarea unor servicii juridice de consultanta/asistare/reprezentare de catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A

Hotarare nr. 154 din 29.07.2015 privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr.1 la Acordul de Garantare prin Venituri intre Judetul Arges si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

Hotarare nr. 155 din 29.07.2015 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Arges, pe anul 2015

Hotarare nr. 156 din 13.08.2015 privind aprobarea componentei Consiliului Consultativ al U.A.M.S. Rucar

Hotarare nr. 157 din 13.08.2015 privind incheierea unui protocol de colaborare intre Consiliul Judetean Arges si Agentia Nationala Antidrog

Hotarare nr. 158 din 13.08.2015 privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre Oficiul Francez pentru Imigratie si Integrare , Institutia Prefectului – Judetul Arges si Consiliul Judetean Arges

Hotarare nr. 159 din 13.08.2015 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr. 160 din 13.08.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Arges, pe anul 2015

Hotarare nr. 161 din 13.08.2015 privind aprobarea acordarii titlurilor „Personalitatea anului" si „Tineri de succes" in cadrul manifestarilor cultural – artistice si stiintifice „Sarbatorile Argesului si Muscelului „ – editia a IX – a, 2015

Hotarare nr. 162 din 13.08.2015 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 163 din 13.08.2015 privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra spatiului (cabinet medical) situat in Pitesti, B-dul Republicii, nr.41, parter (Policlinica Stomatologica)

Hotarare nr. 164 din 13.08.2015 privind aprobarea infiintarii Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni prin reorganizarea Centrului de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Tigveni

Hotarare nr. 165 din 13.08.2015 privind aprobarea modificarii organigramei Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 166 din 16.09.2015 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a drumurilor judetene reabilitate prin Programul Operational Regional 2007-2013

Hotarare nr. 167 din 16.09.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul judetului Arges, pe anul 2015

Hotarare nr. 168 din 30.09.2015 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 169 din 30.09.2015 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016 al Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr. 170 din 30.09.2015 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016 pentru Camera Agricola a Judetului Arges

Hotarare nr. 171 din 30.09.2015 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 172 din 30.09.2015 privind aprobarea Regulamentului de internare in cadrul Unitatilor de Asistenta Medico-Sociala din Judetul Arges

Hotarare nr. 173 din 30.09.2015 privind actualizarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suici

Hotarare nr. 174 din 30.09.2015 privind infiintarea si functionarea Locuintei Protejate nr. 1 Buzoesti, Locuintei Protejate nr. 2 Buzoesti, Locuintei Protejate nr. 3 Buzoesti si Locuintei Protejate nr.4 Buzoesti - locuinte maxim protejate, precum si modificarea statului de functii si organigramei "Complexului de locuinte protejate Buzoesti"

Hotarare nr. 175 din 30.09.2015 privind aprobarea statelor de functii ale unor unitati subordonate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 176 din 30.09.2015 privind modificarea si completarea organigramei Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 177 din 30.09.2015 privind modificarea componentei nominale a Comisiei pentru Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 178 din 30.09.2015 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr. 179 din 30.09.2015 privind aprobarea acordarii burselor sociale pentru elevii si studentii din anul scolar/universitar 2015 – 2016

Hotarare nr. 180 din 30.09.2015 privind aprobarea statului de functii al Muzeului Judetean Arges

Hotarare nr. 181 din 30.09.2015 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Centrului de Cultura „Bratianu"

Hotarare nr. 182 din 30.09.2015 pentru actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Spitalului Orasenesc "Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 183 din 30.09.2015 pentru aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie "Sfanta Maria" Vedea

Hotarare nr. 184 din 30.09.2015 pentru actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Spitalului de Psihiatrie "Sfânta Maria" Vedea

Hotarare nr. 185 din 30.09.2015 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 186 din 30.09.2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 187 din 30.09.2015 pentru aprobarea promovarii proiectului "Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului Vechii Prefecturi azi Muzeul Judetean Arges"

Hotarare nr. 188 din 30.09.2015 pentru aprobarea promovarii proiectului "Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului Primariei Vechi azi Muzeul de Arta"

Hotarare nr. 189 din 30.09.2015 pentru aprobarea promovarii proiectului "Conservarea, protejarea , promovarea si dezvoltarea patrimoniului Castrului roman Jidova (Limes Transalutan)"

Hotarare nr. 190 din 30.09.2015 pentru aprobarea promovarii proiectului "Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului Cetatii Poenari "

Hotarare nr. 191 din 30.09.2015 pentru aprobarea promovarii proiectului "Cresterea eficientei energetice in cladirea administrativa a Muzeului Judetean Arges"

Hotarare nr. 192 din 30.09.2015 pentru aprobarea promovarii proiectului "Cresterea eficientei energetice in Palatul Administrativ al Consiliului Judetean Arges"

Hotarare nr. 193 din 30.09.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei Asociatiei G.A.L. Fagarasul de Sud-Tinutul Posadelor aferenta cheltuielilor de functionare pentru anul 2015

Hotarare nr. 194 din 30.09.2015 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 195 din 30.09.2015 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 58/26.03.2015 privind trecerea in domeniul privat a imobilului teren in suprafata de 1136,26 mp, situat in Municipiul Campulung, str. Fr. Golesti nr.1 în vederea constituirii dreptului de superficie in favoarea SC FLORION IMPEX SRL asupra terenului in suprafata de 250 mp

Hotarare nr. 196 din 30.09.2015 privind aprobarea Listei spatiilor si terenurilor aferente din proprietatea privata a Judetului Arges ce urmeaza a fi vandute potrivit O.U.G. nr. 68/2008

Hotarare nr. 197 din 30.09.2015 privind trecerea unui imobil situat in comuna Cetateni Judetul Arges, din domeniul privat al judetului Arges in domeniul privat al comunei Cetateni

Hotarare nr. 198 din 30.09.2015 pentru modificarea Hotararii consiliului judetean nr. 229 / 2013 privind constituirea unei comisii pentru inventarierea arhivei de la S.C. Proiect Arges

Hotarare nr. 199 din 30.09.2015 privind alegerea procedurii de concesionare a serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale generate pe raza unitatilor administrativ-teritoriale care fac parte din Zonele Costesti si Curtea de Arges-Domnesti ; aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a desurilor municipale generate pe raza unitatilor administrativ-teritoriale situate in Zonele Costesti si Curtea de Arges-Domnesti; avizarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale generate in unitatile administrativ-teritoriale care fac parte din etapa a II-a a proiectului „Managementul integrat al deseurilor solide in Judetul Arges"

Hotarare nr. 200 din 30.09.2015 privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.06.2015 pentru activitatea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 201 din 30.09.2015 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Arges, pe anul 2015

Hotarare nr. 202 din 30.09.2015 privind aprobarea Planului de actiune pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si poleiului pe drumurile si podurile judetene din judetul Arges,pentru iarna 2015 - 2016

Hotarare nr. 203 din 30.09.2015 privind achizitionarea unor servicii juridice de consultanta/asistare/reprezentare de catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 204 din 29.10.2015 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 205 din 29.10.2015 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie „Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr. 206 din 29.10.2015 privind actualizarea Statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 207 din 29.10.2015 privind validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea functiilor de Medic Sef Sectie Pneumoftiziologie II si Medic Sef Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr. 208 din 29.10.2015 privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice de consultanta/asistare/reprezentare de catre Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 209 din 29.10.2015 privind incheierea unui protocol de colaborare intre Judetul Arges prin Consiliul Judetean Arges si Asociatia Romana a Traumatologilor si Ortopezilor Pediatri

Hotarare nr. 210 din 29.10.2015 privind aprobarea reorganizarii Echipei Intersectoriale Locale Arges si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Echipei Intersectoriale Locale Arges in domeniul prevenirii si combaterii exploatarii copiilor prin munca, a violentei asupra copilului si a violentei in familie

Hotarare nr. 211 din 29.10.2015 privind aprobarea cresterilor salariale potrivit O.U.G. nr. 27/2015 pentru personalul din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si a unitatilor subordonate acestuia, precum si pentru personalul din cadrul Caminului de Persoane Varstnice Mozaceni

Hotarare nr. 212 din 29.10.2015 privind acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale scolarizati in unitatile de invatamant de masa din judetul Arges incepand cu anul scolar 2015-2016

Hotarare nr. 213 din 29.10.2015 privind darea in folosinta gratuita Ministerului Apararii Nationale a unei parti din imobilul situat in comuna Valea Mare Pravat, satul Namaesti-punctul Aristide, aflat in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr. 214 din 29.10.2015 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 215 din 29.10.2015 privind exprimarea acordului cu privire la inchirierea de catre Consiliul Local Calinesti, in calitate de administrator, a imobilului situat în comuna Calinesti, judetul Arges aflat in proprietatea Judetului Arges

Hotarare nr. 216 din 29.10.2015 privind apartamentarea imobilului - Etaj Policlinica Stomatologica (format din doua corpuri de cladiri, respectiv policlinica si bloc), situat în Pitesti, b-dul Republicii nr.41

Hotarare nr. 217 din 29.10.2015 privind aprobarea Proceselor-verbale de adjudecare a licitatiei publice din data de 15.10.2015.

Hotarare nr. 218 din 29.10.2015 privind darea in folosinta gratuita sindicatului SANITAS Arges a spatiului situat in incinta Policlinicii Stomatologice din B-dul. Republicii nr.41 Pitesti, imobil aflat in domeniul privat al Judetului Arges

Hotarare nr. 219 din 29.10.2015 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. in relatia cu Consiliul Judetean Arges, pentru anul 2016

Hotarare nr. 220 din 29.10.2015 privind aprobarea unui Protocol de Colaborare intre Consiliul Judetean Arges si Corpul Profesional al Mediatorilor din Judetul Arges

Hotarare nr. 221 din 29.10.2015 privind incheierea Acordului de colaborare in cadrul Consortiului regional al Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia

Hotarare nr. 222 din 29.10.2015 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Arges, pe anul 2015

Hotarare nr. 223 din 29.10.2015 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr.238/22.12.2014

Hotarare nr. 224 din 13.11.2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenta persoanelor grav afectate si familiilor persoanelor decedate, din judetul Arges, in urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015

Hotarare nr. 225 din 13.11.2015 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr. 226 din 13.11.2015 privind aprobarea Actului aditional la Conventia de parteneriat incheiat? intre Judetul Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Municipiul Curtea de Arges si Fundatia Umanitara de Orientare si Integrare Sociala "HAND-ROM"

Hotarare nr. 227 din 13.11.2015 privind aprobarea participarii Judetului Arges la manifestarile organizate de Ambasada Romaniei in Franta cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei

Hotarare nr. 228 din 13.11.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges, pe anul 2015

Hotarare nr. 229 din 26.11.2015 privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate în vederea eliberarii licentei de traseu

Hotarare nr. 230 din 26.11.2015 privind prelungirea acordului de parteneriat incheiat intre D.G.A.S.P.C. Arges, A.T.O.P., Inspectoratul de Politie al judetului Arges, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arges, Agentia Judeteana pentru Ocuparea For?ei de Munc? Arges,Consiliul Local al Municipiului Pitesti, Consiliul Local al Municipiului Campulung si Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges

Hotarare nr. 231 din 26.11.2015 privind numirea domnului Funie Petre in functia de director al Caminului de Persoane Varstnice Mozaceni

Hotarare nr. 232 din 26.11.2015 privind indreptarea erorii materiale cuprinsa in articolul 1 al Hotararii consiliului judetean nr.124/24.07.2009

Hotarare nr. 233 din 26.11.2015 privind actualizarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr. 234 din 26.11.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr. 235 din 26.11.2015 privind actualizarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 236 din 26.11.2015 privind aprobarea listei elevilor si studentilor beneficiari de burse sociale pentru anul scolar/universitar 2015 – 2016

Hotarare nr. 237 din 26.11.2015 privind incheierea unui protocol de colaborare cu privire la „Educatia Juridica in Invatamantul Preuniversitar" in unitatile de invatamant din judetul Arges

Hotarare nr. 238 din 26.11.2015 privind aprobarea concesionarii unei suprafete de teren aferenta Dispensarului Razboieni, aflata in domeniul privat al judetului Arges, precum si intocmirea Studiului de oportunitate

Hotarare nr. 239 din 26.11.2015 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 240 din 26.11.2015 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.

Hotarare nr. 241 din 26.11.2015 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. pe anul 2016

Hotarare nr. 242 din 26.11.2015 privind constatarea prelungirii acordului/contractului colectiv de munca pe o perioada de 12 luni

Hotarare nr. 243 din 26.11.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. JUD PAZA si ORDINE AG S.R.L., pe anul 2015

Hotarare nr. 244 din 26.11.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges, pe anul 2015

Hotarare nr. 245 din 26.11.2015 privind darea in folosinta gratuita a unor spatii in suprafata totala de 65,05 mp situate in imobilul "Cladire spital nou" din comuna Calinesti

Hotarare nr. 246 din 18.12.2015 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 247 din 18.12.2015 privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate in vederea eliberarii licentei de traseu

Hotarare nr. 248 din 18.12.2015 privind aprobarea majorarii cuantumului contributiei lunare de intretinere pentru persoanele institutionalizate in Caminul pentru Persoane Varstnice Mozaceni

Hotarare nr. 249 din 18.12.2015 privind aprobarea costului mediu lunar de întretinere la Caminul pentru Persoane Vârstnice Mozaceni

Hotarare nr. 250 din 18.12.2015 privind actualizarea statului de functii al Spitalului Orasenesc ,,Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 251 din 18.12.2015 privind actualizarea Statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 252 din 18.12.2015 privind aprobarea listei elevilor si studentilor beneficiari de burse sociale pentru anul scolar/universitar 2015 – 2016, Sesiunea a II-a

Hotarare nr. 253 din 18.12.2015 privind acordarea de sprijin financiar prin Programul PRO Social

Hotarare nr. 254 din 18.12.2015 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Tehnico – Economice constituita la nivelul Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 255 din 18.12.2015 pentru aprobarea Studiului de oportunitate intocmit in vederea concesionarii suprafetei de 7,96 mp – teren aferent Dispensarului Razboieni, aflat in domeniul privat al judetului Arges

Hotarare nr. 256 din 18.12.2015 pentru revocarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 213/29.10.2015 privind darea în folosinta gratuita Ministerului Apararii Nationale a unei parti din imobilul situat in comuna Valea Mare Pravat, satul Namaesti-punctul Aristide, aflat in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr. 257 din 18.12.2015 privind darea in folosinta gratuita a unui numar de 57 camere situate in incinta Palatului Administrativ

Hotarare nr. 258 din 18.12.2015 privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu in suprafata totala de 38,55 mp situat in cladirea «Policlinica Costesti», pentru infiintarea unui cabinet de medicina legala

Hotarare nr. 259 din 18.12.2015 pentru completarea Hotararii consiliului judetean nr. 85/24.04.2013 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului „Amenajarea Complexului Muzeal Golesti – reabilitarea, conservarea si punerea in valoare"

Hotarare nr. 260 din 18.12.2015 privind aprobarea achizitionarii din fonduri proprii a patru autoutilitare de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 261 din 18.12.2015 privind aprobarea incheierii unei Conventii de parteneriat intre Judetul Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Municipiul Pitesti, Organizatia Nationala a Asociatiei de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic România si Asociatia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic Romania (ASCHFR)– Filiala Arges

Hotarare nr. 262 din 18.12.2015 privind aprobarea incheierii unei Conventii de parteneriat intre Judetul Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Municipiul Curtea de Arges si Fundatia Umanitara de Orientare si Integrare Sociala "HAND-ROM".

Hotarare nr. 263 din 18.12.2015 privind aprobarea incheierii unei Conventii de parteneriat intre Judetul Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si Fundatia „Copii in dificultate"

Hotarare nr. 264 din 18.12.2015 privind aprobarea incheierii unei Conventii de parteneriat intre Judetul Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Comuna Albestii de Arges, Fundatia de Abilitare Speranta Timisoara si Asociatia „Lasa-ma sa-ti aud glasul - Curtea de Arges"

Hotarare nr. 265 din 18.12.2015 privind aprobarea incheierii unei Conventii de parteneriat intre Judetul Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si Asociatia Handicapatilor Neuromotor Arges

Hotarare nr. 266 din 18.12.2015 privind aprobarea incheierii unei Conventii de parteneriat intre Judetul Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Municipiul Pitesti si Organizatia „Salvati copiii" Filiala Arges

Hotarare nr. 267 din 18.12.2015 privind aprobarea incheierii unei Conventii de parteneriat intre Judetul Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si Asociatia Nationala pentru Copii si Adulti cu Autism din Romania – Filiala Arges

Hotarare nr. 268 din 18.12.2015 privind aprobarea incheierii unei Conventii de parteneriat intre Judetul Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si Asociatia„Paraschiva"

Hotarare nr. 269 din 18.12.2015 privind aprobarea ncheierii unei Conventii de parteneriat intre Judetul Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si Asociatia„ Autism, terapie, sport si arte"

Hotarare nr. 270 din 18.12.2015 privind aprobarea derularii Programului Eurodyssee in anul 2016 si a bugetului necesar

Hotarare nr. 271 din 18.12.2015 privind organizarea manifestarilor cultural – artistice traditionale in perioada sarbatorilor de iarna, pentru anul 2015

Hotarare nr. 272 din 18.12.2015 privind achizitionarea unor servicii juridice de asistare/reprezentare in Dosarele nr. 4215/1/2015, nr. 1042/2/2013 si nr. 333/46/2014*

Hotarare nr. 273 din 18.12.2015 privind organizarea unei comisii speciale de analiza si verificare a studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman in spitalele subordonate Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 274 din 18.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Judetean Salvamont Arges

Hotarare nr. 275 din 18.12.2015 privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2016

Hotarare nr. 276 din 18.12.2015 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2016

Hotarare nr. 277 din 18.12.2015 privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.09.2015 pentru activitatea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 278 din 18.12.2015 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges, pe anul 2015