HOTARARI DE CONSILIU, ANUL 2012

Hotarare nr. 1 din 30.01.2012 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2012 pentru aparatul propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 2 din 30.01.2012 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2012 al Camerei Agricole a judetului Arges

Hotarare nr. 3 din 30.01.2012 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2012 al Directiei Judetene pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr. 4 din 30.01.2012 privind completarea inventarului domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 5 din 30.01.2012 privind aprobarea inchirierii unui spatiu la Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 6 din 30.01.2012 privind atribuirea denumirii scolii Speciale Valea Mare - Oras Stefanesti

Hotarare nr. 7 din 30.01.2012 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 186/26.10.2011, privind achizitia serviciilor de deszapezire pe drumurile judetene finantate prin Programul Operational Regional 2007 – 2013, Axa 2 « Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale », Domeniul Major de Interventie 2.1 « Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura »

Hotarare nr. 8 din 30.01.2012 privind derularea Programului Eurodyssee in anul 2012 si aprobarea cheltuielilor necesare derularii acestuia

Hotarare nr. 9 din 30.01.2012 privind participarea judetului Arges in parteneriat cu Bolu Directorate of National Education- Turcia la proiectul Comenius Regio

Hotarare nr. 10 din 30.01.2012 privind participarea Scolii Populare de Arte si Meserii la proiectul " Chemarile muzicii si a artei/ Music and Art calls"

Hotarare nr. 11 din 30.01.2012 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 19.229.268,02 lei din excedentul bugetului local

Hotarare nr. 12 din 30.01.2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului Judetean Arges, pe anul 2012

Hotarare nr. 13 din 30.01.2012 privind aprobarea cuantumului cotizatiei judetului Arges pe anul 2012 pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Situatii de Urgenta Sud Muntenia"

Hotarare nr. 14 din 30.01.2012 privind aprobarea inchirierii unui spatiu situat in incinta fostului Spital de Boli Cronice Mozaceni

Hotarare nr. 15 din 10.02.2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges si repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a mijloacelor de echilibrare (cota 20%) pentru finantarea programelor si proiectelor de dezvoltare locala, pe anul 2012

Hotarare nr. 16 din 10.02.2012 privind modificarea hotararilor de reorganizare a spitalelor din judetul Arges in Camine pentru persoane varstnice conform HG nr. 212 din 2011

Hotarare nr. 17 din 10.02.2012 privind asocierea dintre judetul Arges si unele unitati administrativ-teritoriale in vederea realizarii obiectivelor de infrastructura drumuri

Hotarare nr. 18 din 10.02.2012 privind aprobarea ,,Programului de lucrari de investitii si reparatii infrastructura rutiera la nivelul judetului Arges, având ca sursa de finantare bugetul local pe anul 2012"

Hotarare nr. 19 din 15.02.2012 privind acordarea unui ajutor financiar din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul judetului Arges

Hotarare nr. 20 din 27.02.2012 pentru inlocuirea Anexei la Hotararea consiliului judetean nr. 208/20.12.2011 privind inchirierea unor spatii cu destinatia de activitati medicale si conexe actului medical

Hotarare nr. 21 din 27.02.2012 privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizarii masurilor si actiunilor cuprinse in Programul integrat de gestionare a calitatii aerului in judetul Arges pentru anul 2011

Hotarare nr. 22 din 27.02.2012 privind aprobarea calendarului principalelor activitati si manifestari cultural-artistice, stiintifice, sportive si sociale pe anul 2012, ce vor fi organizate si sprijinite de Consiliul Judetean Arges si institutiile subordonate, precum si a nomenclatorului de materiale ce vor sustine aceste activitati

Hotarare nr. 23 din 27.02.2012 privind aprobarea Conventiei de colaborare dintre Consiliul Judetean Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si Fundatia „HAND - ROM", in parteneriat cu Primaria Municipiului Curtea de Arges

Hotarare nr. 24 din 27.02.2012 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie „ Sf. Andrei „ Valea Iasului

Hotarare nr. 25 din 27.02.2012 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr. 26 din 27.02.2012 privind aprobarea statului de functii al Spitalului Orasenesc „Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 27 din 27.02.2012 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 114/09.07.2010 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Arges in Consiliile de administratie ale spitalelor din subordinea consiliului judetean si atributiile ce le revin acestora

Hotarare nr. 28 din 27.02.2012 privind unele masuri de organizare a activitatii Caminelor pentru persoane varstnice din subordinea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 29 din 27.02.2012 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.pe anul 2012

Hotarare nr. 30 din 27.02.2012 privind privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A., pe anul 2012

Hotarare nr. 31 din 27.02.2012 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.R.A., pe anul 2012

Hotarare nr. 32 din 27.02.2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A., pe anul 2012

Hotarare nr. 33 din 27.02.2012 privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate in vederea eliberarii licentelor de traseu

Hotarare nr. 34 din 27.02.2012 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietului de sarcini pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 35 din 27.02.2012 privind actualizarea bugetului la nivelul judetului Arges, pe anul 2012

Hotarare nr. 36 din 27.02.2012 privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole în vederea evaluarii arendei pe anul 2012

Hotarare nr. 37 din 28.03.2012 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 38 din 28.03.2012 privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Muzeului Judetean Arges

Hotarare nr. 39 din 28.03.2012 privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Bibliotecii Judetene „Dinicu Golescu" Arges

Hotarare nr. 40 din 28.03.2012 privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti

Hotarare nr. 41 din 28.03.2012 privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Teatrului „Al. Davila" Pitesti

Hotarare nr. 42 din 28.03.2012 privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului pentru Promovarea si Conservarea Culturii Traditionale Arges

Hotarare nr. 43 din 28.03.2012 privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului de Cultura Bratianu

Hotarare nr. 44 din 28.03.2012 privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti

Hotarare nr. 45 din 28.03.2012 privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Judetene pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr. 46 din 28.03.2012 privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suici

Hotarare nr. 47 din 28.03.2012 privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 48 din 28.03.2012 privind atribuirea denumirii Scolii Speciale Valea Mare - Oras Stefanesti

Hotarare nr. 49 din 28.03.2012 Hotarare privind atribuirea denumirii Scolii Speciale Costesti

Hotarare nr. 50 din 28.03.2012 Hotarare privind atribuirea denumirii Gradinitei Speciale Pitesti

Hotarare nr. 51 din 28.03.2012 privind atribuirea denumirii Centrului Scolar Special Câmpulung

Hotarare nr. 52 din 28.03.2012 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietului de sarcini aferent, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 53 din 28.03.2012 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges pe anul 2012

Hotarare nr. 54 din 28.03.2012 privind inchirierea unor spatii disponibile situate in incinta sediului D.G.A.S.P.C. Arges si a unitatilor subordonate

Hotarare nr. 55 din 28.03.2012 pentru modificarea si completarea Anexei la Hotararea consiliului judetean nr. 9/28.10.2010 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al judetului Arges in domeniul public al comunei Buzoesti

Hotarare nr. 56 din 28.03.2012 privind alocarea unui fond destinat activitatilor de tineret si organizarea unui concurs de proiecte pentru tineret, in anul 2012

Hotarare nr. 57 din 28.03.2012 privind intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru determinarea rutei si tehnologiei optime privind transportul de persoane in zona metropolitana Pitesti si pe ruta Pitesti - Mioveni

Hotarare nr. 58 din 28.03.2012 privind aprobarea cofinantarii proiectului ,,Centru Europe Direct - Arges", pe anul 2012

Hotarare nr. 59 din 25.04.2012 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietului de sarcini aferent, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 60 din 25.04.2012 privind inchirierea unui spatiu disponibil cu destinatie de activitati medicale situat in incinta Policlinicii II

Hotarare nr. 61 din 25.04.2012 privind inchirierea unui spatiu disponibil cu destinatie de activiteti comerciale situat in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 62 din 25.04.2012 privind inchirierea unor spaii disponibile cu destinatie de activitati comerciale situat in incinta Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr. 63 din 25.04.2012 privind darea în folosinta gratuita Asociatiei de Pensionari ,,Infratirea" Judet Arges – Filiala Campulung Muscel a unui spatiu disponibil

Hotarare nr. 64 din 25.04.2012 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A

Hotarare nr. 65 din 25.04.2012 privind mandatarea agentilor constatatori ai Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. pentru controlul, constatarea si sanctionarea contraventiilor pe drumurile din domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 66 din 25.04.2012 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges pe anul 2012

Hotarare nr. 67 din 25.04.2012 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de boli Cronice si Geriatrice "Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr. 68 din 25.04.2012 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Recuperare Brade

Hotarare nr. 69 din 25.04.2012 pentru modificarea anexei 2 la HCJ nr. 24/2012 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 70 din 25.04.2012 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea cartii de identitate provizorie la Directia Judeteana pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr. 71 din 25.04.2012 privind aderarea judetului Arges la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – A.D.I. Molivisu

Hotarare nr. 72 din 25.04.2012 privind alocarea unor sume din bugetul consiliului judetean in vederea realizarii lucrarilor de amenajare a caminelor pentru persoane varstnice

Hotarare nr. 73 din 25.04.2012 privind prelungirea asocierii dintre Judetul Arges si Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultura Pitesti - Maracineni

Hotarare nr. 74 din 18.05.2012 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietului de sarcini aferent, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 75 din 18.05.2012 privind aprobarea cofinantarii proiectelor de tineret 2012

Hotarare nr. 76 din 18.05.2012 privind prelungirea parteneriatului dintre Consiliul Judetean Arges, prin Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica si Inspectoratul de Politie al Judetului Arges in vederea implementarii proiectului "Cresterea calitatii serviciului politienesc in mediul rural"

Hotarare nr. 77 din 18.05.2012 privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 78 din 18.05.2012 pentru modificarea Anexei la Hotararea consiliului judetean nr. 25/27.02.2012 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr. 79 din 18.05.2012 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea

Hotarare nr. 80 din 18.05.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea

Hotarare nr. 81 din 18.05.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 82 din 18.05.2012 privind inchirierea unor spatii disponibile cu destinatie de activitati medicale situate in incinta Policlinicii Stomatologice

Hotarare nr. 83 din 18.05.2012 privind aprobarea intretinerii obiectivelor de infrastructura rutiera finantate din fonduri europene pentru judetul Arges

Hotarare nr. 84 din 18.05.2012 privind aprobarea intretinerii obiectivelor de infrastructura rutiera finantate din fonduri europene pentru judetul Arges

Hotarare nr. 85 din 18.05.2012 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului Judetean Arges, pe anul 2012

Hotarare nr. 86 din 18.05.2012 privind aprobarea contului anual de executie bugetara al Consiliului Judetean Arges, pe anul 2011 si executia bugetara pe trimestrul I 2012

Hotarare nr. 87 din 18.05.2012 privind aprobarea situatiilor financiare ale Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. la 31.12.2011

Hotarare nr. 88 din 18.05.2012 privind aprobarea proiectului de realizare a unor piste pentru biciclisti in judetul Arges

Hotarare nr. 89 din 18.05.2012 privind aprobarea situatiilor financiare ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. la 31.12.2011

Hotarare nr. 90 din 08.06.2012 privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate in vederea eliberarii licentelor de traseu

Hotarare nr. 91 din 08.06.2012 privind modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 92 din 08.06.2012 privind dezmembrarea si intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil aflat in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 93 din 08.06.2012 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea consiliului judetean nr. 76/18.05.2012 privind prelungirea Protocolului „Cresterea calitatii serviciului politienesc in mediul rural" pe anul 2012

Hotarare nr. 94 din 08.06.2012 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges pe anul 2012

Hotarare nr. 1 din 22.06.2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judetean Arges.

Hotarare nr. 2 din 22.06.2012 privind validarea mandatelor consilierilor judeteni alesi la data de 10 iunie 2012

Hotarare nr. 3 din 22.06.2012 privind constituirea Consiliului Judetean Arges rezultat din alegerile locale desfasurate la data de 10 iunie 2012.

Hotarare nr. 4 din 22.06.2012 privind alegerea vicepresedintilor Consiliului Judetean Arges.

Hotarare nr. 5 din 22.06.2012 privind aprobarea numarului si titulaturii comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 6 din 22.06.2012 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges pe anul 2012

Hotarare nr. 7 din 10.07.2012 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 8 din 10.07.2012 privind insusirea continutului proceselor - verbale intocmite in sedintele Consiliului Judetean

Hotarare nr. 9 din 12.07.2012 privind desemnarea reprezentantilor consiliului judetean in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Arges

Hotarare nr. 10 din 12.07.2012 privind darea in folosinta gratuita Casei Judetene de Pensii Arges a unui spatiu situat in incinta Policlinicii nr. 2, Mun. Pitesti, aflat in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 11 din 12.07.2012 privind aprobarea planului de scolarizare al Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti pentru anul scolar 2012 -2013

Hotarare nr. 12 din 12.07.2012 privind organizarea ciclului de manifestari cultural – artistice si stiintifice „Sarbatorile Argesului si Muscelului", in anul 2012

Hotarare nr. 13 din 12.07.2012 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului Judetean Arges, pe anul 2012

Hotarare nr. 14 din 12.07.2012 privind inchirierea unui spatiu cu destinatie de activitati medicale situat in incinta Dispensarului Razboieni, Mun. Pitesti

Hotarare nr. 15 din 12.07.2012 privind constituirea Comisiei Tehnico – Economice la nivelul Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 16 din 12.07.2012 privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Judetean Arges si Asociatia Clubul Sportiv Handbal Club Arges

Hotarare nr. 17 din 12.07.2012 privind darea in administrare Casei de Asigurari de Sanatate Arges a unui spatiu situat in Mun. Pitesti, B-dul. I.C.Bratianu, nr.56, aflat in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 18 din 12.07.2012 privind aprobarea cofinantarii proiectului "Valea superioara a Argesului –Comori din lada de zestre"

Hotarare nr. 19 din 17.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 20 din 17.08.2012 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 43/28.03.2012 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului de Cultura Bratianu

Hotarare nr. 21 din 17.08.2012 privind validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea functiilor de sef de sectie si sef de laborator din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 22 din 17.08.2012 privind darea în folosinta gratuita a utilajelor achizitionate de Consiliul Judetean Arges pentru derularea proiectului „Managementul integrat al deseurilor solide în judetul Arges"

Hotarare nr. 23 din 17.08.2012 privind aprobarea listei obiectivelor pentru care se poate asigura paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza si Ordine Arges

Hotarare nr. 24 din 17.08.2012 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges pe anul 2012

Hotarare nr. 25 din 17.08.2012 privind darea în folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cpt. Puica Nicolae al Judetului Arges a doua autospeciale de prima interventie, comanda si transport de catre Consiliul Judetean Arges

Hotarare nr. 26 din 17.08.2012 privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges

Hotarare nr. 27 din 17.08.2012 privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda distinctia "Fiu/Fiica al/a Argesului" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a VI-a, 2012

Hotarare nr.28 din 17.08.2012 privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda titlul "Cetatean de Onoare al judetului Arges" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a VI-a, 2012

Hotarare nr. 29 din 17.08.2012 privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda „Diploma de Excelenta" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a VI-a, 2012

Hotarare nr. 30 din 17.08.2012 privind aderarea judetului Arges, prin Consiliul Judetean Arges, la Polul Auto Muntenia

Hotarare nr. 31 din 17.08.2012 privind aprobarea acordului de principiu pentru cofinantarea de catre Consiliul Judetean Arges a proiectului ,,Centru Europe Direct-Arges" al Bibliotecii Judetene "Dinicu Golescu" Arges, in perioada 2013-2017

Hotarare nr. 32 din 17.08.2012 privind completarea inventarului domeniului public al judetului Arges cu DJ 734 modernizat

Hotarare nr. 33 din 17.08.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Arges in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Apa Canal 2000 SA Pitesti

Hotarare nr. 34 din 28.09.2012 privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate in vederea eliberarii licentelor de traseu

Hotarare nr. 35 din 28.09.2012 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietului de sarcini aferent, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 36 din 28.09.2012 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Camerei Agricole a Judetului Arges

Hotarare nr. 37 din 28.09.2012 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr. 38 din 28.09.2012 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie „Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr. 39 din 28.09.2012 privind aprobarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 40 din 28.09.2012 privind inchirierea unui spatiu disponibil cu destinatie de activitati comerciale situat in curtea Spitalului Judtean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 41 din 28.09.2012 privind inchirierea unui spatiu disponibil cu destinatie de activitati comerciale situat in curtea Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie ,,Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr. 42 din 28.09.2012 privind darea in folosinta gratuita a unei suprafete de 1mp catre GDF SUEZ ENERGY Romania

Hotarare nr. 43 din 28.09.2012 privind transmiterea fara plata a unui imobil din domeniul public al judetului Arges in domeniul public al comunei Bughea de Jos

Hotarare nr. 44 din 28.09.2012 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru contractele de lucrari aferent etapei a 2-a a proiectului „Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges"

Hotarare nr. 45 din 28.09.2012 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 144/2005 privind infiintarea Comisiei de Evaluare Persoanelor Adulte cu Handicap

Hotarare nr. 46 din 28.09.2012 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului Judetean Arges, pe anul 2012

Hotarare nr. 47 din 28.09.2012 privind aprobarea executiei bugetare pe semestrul I anul 2012 pentru activitatea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 48 din 28.09.2012 privind mandatarea Presedintelui Consiliului Judetean Arges pentru semnarea documentelor aprobate de ADIA

Hotarare nr. 49 din 28.09.2012 privind majorarea patrimoniului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara – A.D.I. Molivisu

Hotarare nr. 50 din 28.09.2012 privind aprobarea Planului de actiune pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si poleiului pe drumurile si podurile judetene din judetul Arges, pentru iarna 2012 - 2013

Hotarare nr. 51 din 28.09.2012 pentru inlocuirea Anexei nr. 3 la Hotararea consiliului judetean nr.179/08.10.2010 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a infrastructurii de drumuri si poduri judetene si a altor active fixe

Hotarare nr. 52 din 28.09.2012 pentru inlocuirea unor anexe la Hotararea consiliului judetean nr.180/08.10.2010 privind constituirea patrimoniului Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A

Hotarare nr. 53 din 28.09.2012 privind asocierea dintre judetul Arges si comunele Harsesti, Hartiesti si Boteni in vederea infiintarii unor sectii externe de mestesuguri ale Scolii Populare de Arte si Meserii

Hotarare nr. 54 din 28.09.2012 privind participarea Consiliului Judetean Arges in calitate de partener in proiectul " Serile Lipatti. Intalniri camerale la conacul Lipatti de la Fundateanca"

Hotarare nr. 55 din 29.10.2012 pentru aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor identificate la nivelul judetului Arges

Hotarare nr. 56 din 29.10.2012 privind aprobarea implementarii proiectului „Achizitie echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia- etapa a II-a", prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Situatii de Urgenta Sud Muntenia"

Hotarare nr. 57 din 29.10.2012 privind aprobarea activitatilor in care va fi implicat Consiliul Judetean Arges in managementul si implementarea proiectului „Achizitie echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia etapa a-II-a" si a cheltuielilor judetului Arges legate de proiect

Hotarare nr. 58 din 29.10.2012 privind aprobarea Monografiei economico-militare a judetului Arges

Hotarare nr. 59 din 29.10.2012 privind aprobarea obiectivelor strategice pentru perioada 2012-2016

Hotarare nr. 60 din 29.10.2012 privind desemnarea reprezentantilor consiliului judetean in Consiliile de administratie si Consiliile administrative ale institutiilor de cultura subordonate consiliului judetean

Hotarare nr. 61 din 29.10.2012 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Arges în consiliile de administratie ale scolilor speciale din judet

Hotarare nr. 62 din 29.10.2012 privind aprobarea acordarii burselor sociale pentru elevii si studentii din anul scolar/universitar 2012 – 2013

Hotarare nr. 63 din 29.10.2012 privind desemnarea a trei consilieri judeteni in Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 64 din 29.10.2012 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietului de sarcini aferent, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 65 din 29.10.2012 privind aprobarea statului de functii, organigramei si Regulamentului de organizare si functionare ale Spitalului Orasenesc „Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 66 din 29.10.2012 privind actualizarea ,,Programului de lucrari de investitii si reparatii infrastructura rutiera la nivelul judetului Arges, pe anul 2012

Hotarare nr. 67 din 29.10.2012 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului Judetean Arges pe anul 2012

Hotarare nr. 68 din 29.10.2012 privind aprobarea unui protocol de colaborare in domeniul protectiei sociale

Hotarare nr. 69 din 29.10.2012 privind aprobarea acordului de principiu pentru asocierea dintre Judetul Arges si Fundatia „Solidaritatea Argeseana" in vederea elaborarii si depunerii unei cereri de finantare

Hotarare nr. 70 din 15.11.2012 privind aprobarea statului de functii si organigrama Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 71 din 15.11.2012 privind aprobarea statului de functii si organigrama Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr. 72 din 15.11.2012 privind aprobarea statului de functii si organigrama Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie "Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr. 73 din 15.11.2012 privind aprobarea statului de functii si organigrama Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 74 din 15.11.2012 privind achizitionarea unor servicii juridice de consultanta/asistare/reprezentare

Hotarare nr. 75 din 15.11.2012 privind darea în folosinta gratuita Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - filiala Arges a unui spatiu aflat in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 76 din 15.11.2012 privind inchirierea unui spatiu apartinand domeniului public al judetului Arges de catre UDMR Filiala Arges

Hotarare nr. 77 din 15.11.2012 privind aprobarea propunerii de transmitere a unui imobil din proprietatea privata a ANCOM in domeniul privat al judetului Arges

Hotarare nr. 78 din 15.11.2012 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor pe anul 2013, pentru serviciile prestate de consiliul judetean si institutiile si serviciile publice de interes judetean

Hotarare nr. 79 din 15.11.2012 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges, pe anul 2012

Hotarare nr. 80 din 15.11.2012 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 81 din 15.11.2012 privind mutarea sediului Centrului de zi pentru copii/tineri cu dizabilitati „Paraschiva" si schimbarea denumirii acestuia

Hotarare nr. 82 din 15.11.2012 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Amenajarea complexului muzeal Golesti – Reabilitarea si punerea in valoare"

Hotarare nr. 83 din 15.11.2012 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti

Hotarare nr. 84 din 15.11.2012 privind aprobarea propunerii de infiintare a Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr. 85 din 21.11.2012 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea consiliului judetean nr. 203/28.11.2011 privind aprobarea organigramei si statelor de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 86 din 21.11.2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 79/15.11.2012 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges, pe anul 2012

Hotarare nr. 87 din 08.12.2012 privind organizarea manifestarilor cultural – artistice traditionale in perioada sarbatorilor de iarna, pe anul 2012

Hotarare nr. 88 din 08.12.2012 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges, pe anul 2012

Hotarare nr.89 din 08.12.2012 privind asocierea Judetului Arges cu unele unitatile administrativ-teritoriale in vederea intretinerii de iarna a drumurilor judetene DJ 703I, DJ 734 si DJ 730

Hotarare nr.90 din 19.12.2012 privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Popa Ion

Hotarare nr.91 din 19.12.2012 privind incetarea mandatului de consilier judetean al doamnei Bucura Oprescu Simona

Hotarare nr.92 din 19.12.2012 privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Teodorescu Catalin Florin

Hotarare nr.93 din 19.12.2012 privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Serban Constantin

Hotarare nr.94 din 19.12.2012 privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei Zevedei Denisa - Elena

Hotarare nr.95 din 19.12.2012 privind alegerea vicepresedintelui Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr.96 din 19.12.2012 privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole în vederea evaluarii arendei pe anul 2013

Hotarare nr. 97 din 19.12.2012 privind validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea functiilor de sef de sectie si sef laborator din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 98 din 19.12.2012 privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 99 din 19.12.2012 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr. 100 din 19.12.2012 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea

Hotarare nr.101 din 19.12.2012 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietului de sarcini aferent, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 102 din 19.12.2012 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, a Caietului de sarcini al serviciului de transport prin curse regulate, a Programului judetean de transport persoane prin curse regulate cu valabilitate 2013 – 2019, precum si modalitatea de atribuire in gestiune a acestui serviciu pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019

Hotarare nr. 103 din 19.12.2012 privind inchirierea unor spatii disponibile cu destinatie de activitati medicale

Hotarare nr. 104 din 19.12.2012 privind darea in folosinta gratuita Casei Judetene de Pensii Arges a unui spatiu disponibil

Hotarare nr. 105 din 19.12.2012 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea consiliului judetean 53/27.04.2006 privind darea în administrare Consiliului Local Valea Mare Pravat a unui imobil

Hotarare nr. 106 din 19.12.2012 privind darea in folosinta gratuita a unor imobile aflate in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr.107 din 19.12.2012 privind prelungirea acordului de parteneriat incheiat intre D.G.A.S.P.C. Arges, A.T.O.P., Inspectoratul de Politie al judetului Arges si Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges

Hotarare nr.108 din 19.12.2012 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A., pe anul 2013

Hotarare nr.109 din 19.12.2012 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges, pe anul 2012

Hotarare nr.110 din 19.12.2012 privind aprobarea initierii proiectului "Implementarea la nivelul judetului Arges a sistemelor integrate de e-tax, e-payments si e-guvernare precum si a asigurarii conexiunilor broadband", in vederea depunerii spre finantare în cadrul POS CCE 2007 - 2013

Hotarare nr.111 din 19.12.2012 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2013

Hotarare nr.112 din 19.12.2012 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. pe anul 2013

Hotarare nr.113 din 19.12.2012 privind aprobarea nivelului redeventei pentru spatiile cu destinatie de cabinete medicale si activitati conexe actului medical concesionate potrivit prevederilor H.G. nr. 884/2004