Grădiniţa Specială „Sfânta Elena" Piteşti

Scurt istoric

Unitatea şcolară a fost  înfiinţată la data de 1 Decembrie 1991, ca urmare a Ordinului Nr. 237 emis de S.S.H. Bucuresti. La 15 Iunie 1994 a fost finalizată noua clădire a grădiniţei, iar în anul 1995 au fost date în folosinţă sălile de kinetoterapie. În anul 2003, s-a înfiinţat Centrul de Resurse Documentare şi Informare, iar în luna martie 2006 s-a înfiinţat Centrul de Resurse pentru Educaţie Incluzivă. Grădiniţa Specială Piteşti a fost înfiinţată având la bază următorul context legislativ: Strategia Dezvoltării învăţământului preuniversitar în perioada 2009-2012.

Viziune:

 • crearea unei interacţiuni cu mediul social, cultural şi economic, şi transformarea acesteia într-un Centru de Resurse Educaţionale şi de servicii oferite comunităţii;

 • „Deviza grădiniței este să asigure şanse egale în educaţie pentru toţi copiii cu cerințe educaționale speciale, creând un mediu prietenos şi stimulativ în scopul valorizării potenţialului psihofizic";

 • Şcoala trebuie să fie deschisă pentru toţi cetăţenii pentru a le oferi drepturi şi şanse egale în dezvoltarea personală şi profesională.

Misiune:

Grădiniţa Specială ,,Sfanta Elena" are ca misiune:

 • Asigurarea unor terapii educaţionale de calitate pentru toți copiii cu cerinţe educaționale speciale, respectându-i ca persoane, înţelegându-le suferinţa, sădind în sufletele lor şi ale familiilor încrederea şi speranţa;

 • Recuperarea, socializarea, integrarea şi educarea copiilor cu dizabilităţi;

 • Asigurarea şanselor egale pentru toţi copiii, creând un mediu prietenos, stimulativ în scopul valorizării potenţialului psihofizic.

Structura:

În cadrul Grădiniţei Speciale Piteşti funcţionează un număr de 7 grupe.

Grădiniţa Specială Piteşti funcţionează în două variante:

 • Regim extern în intervalul orar 8 -12

 • Regim semiintern în intervalul orar 8 -18.

Grădiniţa funcţionează cu un număr de 22 cadre didactice, toate calificate. Activitatea didactică în cadrul Grădiniţei Speciale Piteşti este asigurată de personal didactic specializat, titular (constant, încadrat pe post prin continuitate anuală).

Cui i se adresează:

Copiilor cu cerinţe educationale speciale cu vârste cuprinse între 3 si 9 ani și părintilor acestora.

Servicii educaţionale oferite:

 • Abordarea diferenţiată a învăţării (curriculum adaptat ,metode diferenţiate, evaluare diferenţiată);

 • Promovarea valorilor Educaţiei Incluzive, Informare şi diseminarea informaţiilor despre  Educaţia Incluzivă;

 • Terapii specifice de compensare şi recuperare.

Arii curriculare:

 • Terapia tulburărilor de limbaj

 • Limbaj şi Comunicare

 • Educaţie senzorială

 • Educaţie Psihomotrică

 • Kinetoterapie

 • Terapie cognitivă

 • Abilitare Manuală

 • Activităţi de expresie

 • Socio-terapie

 • Ludoterapie.

Alte tipuri de servicii oferite:

 • Transport;

 • Servicii asistenţă socială;

 • Servicii medicale;

 • Activităţi extracurriculare (parteneriate cu diferite instituţii: şcoli, biserică, Palatul Copiilor, muzee, teatru);

 • Asigurarea hranei zilnice (pranz și două gustări)

 • Bani pentru îmbrăcaminte, materiale igienico-sanitare și rechizite scolare.

 

CONTACT:

Adresa unităţii: str. Frasinului, nr. 10, Pitesti

Date contact: Telefon/Fax:  0248.274.950

                        E-mail: grsptrivale@yahoo.com

DIRECTOR: Prof. inv. preșcolar JINGA ROXANA MAGDALENA

Tel: 0751.123.810; E-mail:  roxana_jinga@yahoo.ro