Finantari Unitati de Cult - anul 2020

Anunț pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Județean Argeș, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din Județul Argeș, recunoscute în România

Hotărâre privind aprobarea Ghidului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Județean Argeș, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din Județul Argeș, recunoscute în România

Ghid pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Județean Argeș, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din Județul Argeș, recunoscute în România

Anexa 1 - Cerere pentru acordarea sprijinului financiar unităţilor de cult (format docx)

Anexa 2 - Bugetul proiectului (format docx)

Anexa 3 – Declarație (format docx)

Anexa 4 - Raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar (format docx)

Hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unităților de cult din județul Argeș, în anul 2020