Evoluția istorică a comunității

 

Atestat prin dovezi arheologice încă din timpul paleoliticului inferior, județul Argeș își definește latura istorică în perioada formării statelor feudale, aici fiind întemeiate primele capitale ale Țării Românești, la Curtea de Argeș și Câmpulung.

Actualul județ Argeș cuprinde județul istoric Argeș - atestat documentar la 1423 și județul Mușcel - atestat documentar mai târziu, în 1536. De-a  lungul  secolelor,  evoluţia  generală  a  zonei  Argeş-Muscel  a  fost  apropiată  ca  sens demografic, economic, social,  cultural,  religios.  Cele  două  entităţi sunt definite  medieval  şi redimensionate prin legislaţia din 1864, elaborată pe timpul lui Alexandru Ioan Cuza, având ţinuturi, plase, comune urbane sau rurale, sate. S-au făcut numeroase reorganizări teritoriale de-a lungul timpului, însă Argeşul şi Muscelul au rămas unite, situaţie care se menţine inclusiv astăzi. După 1 ianuarie 2007, județul Argeș face parte, ca sens european,  din regiunea Sud - Muntenia, având sediul la Călăraşi.

Atestarea documentară a localităților județului Argeș poate fi urmărită înapoi în timp până în secolul al XIV – lea. Prima localitate atestată documentar în spațiul județului Muscel este Câmpulung. Numele orașului, în versiunea latină Longo Campo, este dăltuit în piatră pe lespedea funerară de la 1300 a comitetului Laurencius, aflată și astăzi în biserica Bărăției câmpulungene. Următoarea localitate atestată documentar este Curtea de Argeș, cea dintâi reședință a primilor Basarabi. Dintre așezările rurale de pe teritoriul județului Argeș, cea mai veche atestare documentară o are satul Bădești (comuna Pietroșani), la 1351 – 1352. Într-un document emis la 20 mai 1388 de cancelaria lui Mircea cel Bătrân (1388 - 1418), apar pentru prima oară menționate trei localități argeșene – Pitești, Călinești și Cotmeana.

Argeșul, leagăn de formare a statului medieval Țara Românească

De-a lungul timpului, domnii Țării Românești au rezidat prin locuri diferite, însă la Curtea de Argeș a fost reședința celui care a făurit statul medieval Țara Românească. Cercetările arheologice efectuate la Curtea Domnească de la Argeș au reliefat faptul că aici a fost unicul scaun de domnie peste țară. Concomitent cu Argeșul, voievozii români și-au stabilit o nouă reședință la Câmpulung, unde, în 1352, a murit Basarab I, iar fiul său Nicolae Alexandru a fost înmormântat tot aici, în biserica curții domnești.