Hotarari de consiliu - anul 2017

Hotarari luna Iaunuarie

Hotarari luna Februarie

Hotarari luna Martie

Hotarari luna Aprilie

Hotarari luna Mai

Hotarari luna Iunie

Hotarari luna Iulie

Hotarari luna August

Hotarari luna Septembrie

Hotarari luna Octobrie

Hotarari luna Noiembrie

Hotarari luna Decembrie