Anunturi - anul 2018

Anunt nr 238 din 16.01.2018 – Primaria comunei Vulturesti, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si a Legii 544/2004 privind liberul acces la informatiile de interes public va aduce la cunostinta publica Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Vulturesti pe anul 2018 pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, precum si estimarile pentru anii 2019 - 2021

Anunt nr 806 din 08.02.2018 – Primaria comunei Vulturesti in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si a Legii 544/2004 privind liberul acces la informatiile de interes public va aduce la cunostinta Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Vulturesti pe anul 2018 pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, precum si estimarile pentru anii 2019 – 2021