Prezentare Slobozia

Comuna Slobozia, este situată în partea estică a Câmpiei Găvanu-Burdea, regiune în care urmele vieţii au vechi rădăcini în istoria noastră. Acoperită de păduri , străbătută de Valea Dâmbovnicului , câmpia a oferit condiţii prielnic e pentru dezvoltarea aşezărilor omeneşti .

Aşa cum rezultă din monografia istorică a comunei , apariţia şi dezvoltarea aşezărilor omeneşti a fost favorită şi de apropierea de apă , de peştele râului , de vânatiul pădurilor , de păşunile întinse , precum şi de existenţa unor ogoare mănoase , pe terenurile defrişate .

Din comună până la oraşul Piteşti , reşedinţa judeţului din care face parte comuna Slobozia , sunt 55 km , iar până la Găeşti cel mai apropiat oraş, 25 km. 

Cea mai apropiată staţie feroviară se află la distanţa de 25 km în oraşul Găeşti . Comuna Slobozia , este străbătută de trei drumuri judeţene: 503, 659, 702 F.

Comuna Slobozia este înconjurată de localităţi care aparţin judeţelor: Argeş (Mozăceni la nord-vest, Izvoru la vest, Popeşti la sud-vest şi Ştefan cel Mare la est); Teleorman (Tătărăştii de Jos la sud).