Anunturi - anul 2024

Anunt din data de 14.02.2024 - Anunt licitatie inchiriere

Anunt publicitar nr. 1318 din 25.03.2024 - Anunt executie lucrari pentru obiectivul de investitii: Reabilitare moderata constructie administrativ - sociala: „Scoala generala Nigrisoara" comuna Slobozia, judetul Arges (format zip) („Anunt", „Caiet de sarcini", „Modele formulare (format docx), „Propunere contract (format docx)"")