Informatii despre buget - anul 2018

Bugetul local al comunei Ratesti pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 – 2021 si Bugetul finantat integral din venituri proprii al comunei Ratesti pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 – 2021 aprobate conform HCL Ratesti nr 9 din 13.02.2018

Hotararea nr 22 din 17.04.2018 – privind aprobarea rectificarii Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al comunei Ratesti pe anul 2018, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare

Hotararea nr 24 din 03.05.2018 – privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al Comunei Ratesti pe anul 2018 prin folosirea excedentului anului 2017 in suma de 70 mii lei in cadrul Sectiunii de Dezvolatare