Informatii despre buget - anul 2017

Hotarare privind aprobarea acoperirii deficitului din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 463712,46 lei la data de 31.12.2016

Hotarare cu privire la aprobarea bugetului initial al comunei Ratesti, judetul Arges cu cele doua bugete componente: bugetul local si bugetul initial integrat din venituri proprii pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018 – 2020 conform articolelor de la 1 – 7 ce fac parte integranta din prezenta hotarare

Buget - anul 2017

Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului finantat integral din venituri proprii pe anul 2017 prin folosirea excedentului anului 2016, in suma de 7 mii lei in cadrul Sectiunii de Functionare pentru finantarea cheltuielilor cu colectarea gunoiului menajer

Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al Comunei Ratesti pe anul 2017 prin folosirea excedentului anului 2016 in suma de 224 mii lei in cadrul Sectiunii de Dezvoltare

Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al comunei Ratesti judetul Arges pe anul 2017, conform anexei ce face parte integranta din prezentul proiect

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ratesti pe anul 2017 conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare

Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Ratesti pe anul 2017, precum si a Bugetului finantat integral din venituri proprii pe anul 2017 conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare

Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al Comunei Ratesti judetul Arges pe anul 2017, precum si rectificarea Bugetului finantat integral din venituri proprii pe anul 2017 conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare

Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al Comunei Ratesti judetul Arges pe anul 2017, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare

Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al Comunei Ratesti judetul Arges pe anul 2017, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare