Prezentare Anunturi Informatii financiare
Informatii despre buget
Anii 2015 - 2016
Bugetul Local al comunei Ratesti pe anul 2015 rectificat conform hotararii Consiliului Local Ratesti nr. 28 din 25.09.2015 Bugetul Local al comunei Ratesti pe anul 2015 rectificat conform hotararii Consiliului Local Ratesti nr. 30 din 15.10.2015 Bugetul local al comunei Ratesti pe anul 2016 rectificat conform HCL Ratesti nr 23 din 27.04.2016 Bugetul local al comunei Ratesti pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017 – 2019 Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului Local de venituri si cheltuieli al comunei Ratesti, pe anul 2016 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Ratesti, pe anul 2016 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Ratesti pe anul 2016 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului finantat integral din veniturii proprii al comunei Ratesti pe anul 2016 cu suma de 10 mii lei in cadrul sectiunii de functionare conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Ratesti, pe anul 2016 conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Ratesti, pe anul 2016 conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Ratesti, pe anul 2016 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Ratesti, pe anul 2016
Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020
Informatii situatii financiare Datoria publica locala Informatii taxe si impozite
Alegeri Accesibilitate Transparenta decizionala Informatii de interes public Informari