Informatii despre buget

Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Popesti cu rectificarea nr 1 in trim II - 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Popesti, initial 2018

Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Popesti, initial 2019

Buget rectificat la data de 31.05.2019

Buget rectificat la data de 30.08.2019

Buget rectificat la data de 18.12.2019

Proiect buget anul 2019

Proiect buget anul 2020

Proiect buget anul 2021

Buget initial anul 2021

Buget rectificat la data de 28.09.2021

Buget rectificat la data de 02.11.2021