COMUNA MALURENI

Comuna Mălureni este situată în nord-vestul judeţului Argeş, la 30 de km de municipiul Piteşti şi se întinde pe o suprafaţă de 108 km2.

Poziţia matematică a comunei este dată de paralela 45 grade 04 minute latitudine nordică şi de meridianul 24 grade 26 minute longitudine estică.

La nord, comuna se învecinează cu satul Stroeşti, comuna Muşăteşti, la est cu localităţile Pietroşani şi Coşeşti. Cumpăna de ape dintre afluenţii Vâlsanului şi ai Râului Doamnei desparte comuna Mălureni de Valea Doamnei.

La sud, comuna are ca vecini comunele Budeasa şi Miceşti, limita urmând contactul dintre dealurile Argeşului şi cele ale Piemonturilor Gândeşti şi Cotmeana.

La sud-est, Mălurenii se învecinează cu localităţile Merişani şi Băiculeşti, limita desfăşurându-se pe cumpăna principală dintre afluenţii Vâlsanului şi ai Argeşului (Dealurile Argeşului). La nord-est se află oraşul Curtea de Argeş.

Prima atestare documentară, de care avem ştiinţă, a unuia dintre satele comunei, Mălureni, este emisă din Târgovişte la 15 aprilie 1456 de către „ Io Vladislav voevod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei, fiul lui Dan, jnarele voevod."

 

Date de contact

Primaria comunei Malureni 

Adresa: Comuna Malureni, jud Arges

Tel. 0248/765049

Fax: 0248/765049

Primar: Bucalie Florian - Viceprimar cu atributii de primar

E-mail: primarie@malureni.cjarges.ro

Cod fiscal: 4122086

Cont: RO53TREZ04624510270XXXXX 

Trezorerie: Pitesti