Formulare online

Declaratie impozit cladiri PF (format doc)

Chitanta pentru incasarea creantelor bugetelor locale (format doc)

Declaratie impozit cladiri PJ (format doc)

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice (format doc)

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice (format doc)

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice / persoanelor juridice ( format doc)

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice/ persoanelor juridice (format doc)

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor fizice/persoanelor juridice (format doc)

Decizie de impunere pentru anul pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice (format doc)

Decizie de impunere pentru anul pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice (format doc)

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoanele fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local (format doc)

Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local (format doc)

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local (format doc)

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale si alte venituri datorate bugetului local (format doc)

Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate in cazul contribuabililor persoane juridice depusa pentru anul... /Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate pentru anul 20...(format doc)

Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate depusa pentru anul 20.../Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate pentru anul 20... (format doc)

Ordin nr 2068 din 22.12.2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale, de catre organele fiscale locale (format doc)

Ordin privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, privind Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (format doc)