Anunturi - anul 2019

Anunt nr 3450 din 28.03.2019 – Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Anunt licitatie nr 2868 din 04.09.2019

Anunt nr 3616 din 05.11.2019 – Primaria comunei Izvoru concesioneaza prin licitatie publica un lac in suprafata de 20083 mp. aflat in domeniul public al comunei Izvoru