Clima

Clima este temperat-continentală. În zona deluroasă este mai moderată faţă de partea muntoasă înaltă, temperaturile medii anuale fiind de 9-100C, cu precipitaţii de 600-700 mm în depresiuni şi 800-900 mm pe muşcele, uneori sub formă de aversă. Zona este lipsită de valori extreme. 

Vegetaţia este alcătuită din păduri şi pajişti pe muşcele, iar pe pantele dealurilor defrişate se află întinse plantaţii de pomi fructiferi .