Unitatea de Asistenta Medico - Socială Şuici

Denumire - UNITATEA DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞUICI

Acronim - U.A.M.S. ŞUICI

Categoria - UNITATE SANITARĂ

Amplasament - COMUNA ŞUICI, JUDEŢ ARGEŞ

Cod Fiscal - 16047069

Cont Trezoreria Curtea de Argeş - RO13TREZ04821G331300XXXX

Ordonator principal de credite - CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

Actul de înfiinţare - HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN ARGEŞ NR. 107/20.10.2003 "unitate rezidenţială cu 80 paturi" pe baza

H.G. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială;

INSTRUCŢIUNI nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003;

LEGEA NR. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

LEGEA NR 292/2011 asistenţei sociale

ORDINUL nr 491/2003 privind aprobarea Grilei de evaluare medico - socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico - sociale 

Actul de extindere - HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN ARGEŞ NR. 166/27.11.2006 "extindere unitate rezidenţială la 120 paturi"

Avize de înfiinţare - MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, NR. X/A/CV/50009/11.12.2003 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR NR. 5995/05.11.2003

Avize de funcţionare extindere - MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, NR. X/A/22598/IB/5299/27.05.2009; MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR NR. 500/IS/05.11.2003

 

CONTACT: 

UNITATEA DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞUICI 

Adresă: Localitatea Şuici, Nr. 390, Județ Argeș, Cod Poştal: 117725

Telefon/Fax Secretariat: 0248.545.015

Email: uams_suici@yahoo.com

Director: Neacșa - Enăchescu Vasile,  Mobil: 0745.452.419

Director financiar - contabil: Brezan Maria, Mobil: 0746.097.510

Inspector Resurse Umane: Badea Gheorghița, Telefon: 0248.545.015

Medic - Dr. Văcălie Gabriela - Carmen, Telefon: 0248.545.015

Asistenți sociali pr.: Tufeanu Elena - Alina, Telefon: 0248.545.015

                                    Țițirigă Ileana, Telefon: 0248.545.015

citește mai mult