UNITATE DE ASISTENTĂ MEDICO - SOCIALĂ DEDULEȘTI - ARGES

UNITATE DE ASISTENTĂ MEDICO - SOCIALĂ DEDULEȘTI - ARGES

DATE GENERALE

Denumirea unitatii:  UNITATEA DE ASISTENTĂ MEDICO - SOCIALĂ DEDULEȘTI

Adresa: Comuna Morărești, sat Dedulești, str. Spitalului, nr. 138, Județul Argeș

Tel./fax:  0248.240.018

Email: dedulestiuams@yahoo.com

Acronim:  U.A.M.S.  DEDULEȘTI

Amplasament:  COMUNA MORĂREȘTI, JUD. ARGES

Cod Fiscal: 16089781

Cont Trezoreria Pitești - RO66TREZ04621G331300XXXX 

Profilul de activitate: Unitate de asistență medico - socială

Persoane contact: 

Director: PANȚERU DRAGOȘ NICOLAE, tel. 0758.026.873

Ordonator principal de credite: Consiliul Județean Argeș

Actul de infiintare: Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 77 / 28.08.2003, unitate medico-sociala cu 25 de paturi.

  • Dispoziția nr. 60 / 07.02.2022  privind aprobarea noii structuri organizatorice a Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești, ce va funcționa cu un numar de 35 de paturi.
  • H.G. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială;

  • INSTRUCŢIUNI nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003;

  • LEGEA NR. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

  • LEGEA NR 292/2011 asistenţei sociale

  • ORDINUL nr 491/2003 privind aprobarea Grilei de evaluare medico - socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico - sociale

Avize de infiintare: Ministerul Sanatatii nr. 218/28.07.2014

Acreditare: Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  Certificat de acreditare - Seria AF nr. 004100 si a Deciziei nr. 1801 / 19.06.2018

Licenta serviciu social: Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  Licenta de functionare: sera LF nr. 0009273

citește mai mult

CONTACT:

Adresă: Sat Dedulești, Morărești 

Tel./Fax: 0248.240.018

E-mail: dedulestiuams@yahoo.com  

Director: Nicolae Dragoș PANȚERU

Judeţ: Argeş


Fisiere atasate

Organigrama UAMS Dedulesti