Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea               

Date de contact:

Adresa: Str. Principală, Vedea

Tel/Fax: 0248-248.109

Web: www.spitalvedea.ro

E-mail: secretariat@spitalvedea.ro

Director interimar: Georgeta MARINESCU 

Despre Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea  

SCURT ISTORIC

Spitalul funcţionează din 01.10.1965 cu titulatura de "Cămin spital de Copii Neuropsihiatrici", având o capacitate de 150 de locuri. Din martie 1969 acest cămin a fost reprofilat pentru bolnavi neuropsihici cronici, cu 200 de locuri, iar de la data de 01.09.1969 funcţionează ca Spital de neuropsihiatrie pentru adulţi şi copii, cu 250 paturi. Din anul 1991 funcţionează ca Spital de psihiatrie pentru adulţi, iar din anul 1998 se numeşte Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea având, în prezent, o capacitate de 206 paturi.

DESCRIEREA  SITUAȚIEI  ACTUALE  A  SPITALULUI

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea  este singura unitate sanitară din judeţ care asigură asistenţă medicală pentru pacienţii cronici cu afecţiuni psihice. Având în vedere prevederile legale, la nivelul judeţului Argeş, Spitalul de psihiatrie „Sf. Maria" Vedea îndeplineşte condiţiile pentru a efectua şi internări nevoluntare. Spitalul are destinaţia de unitate sanitară cu paturi (categoria V, cu profil de monospecialitate psihiatrie, în regim de spitalizare continuă), aparţinând domeniului public al judeţului Argeş și fiind administrată de Consiliul Judeţean Argeş.

Spitalul deţine Autorizaţie Sanitară de Funcţionare , având ca obiect de activitate asistenţa medicală și ambulatorie de specialitate (cod CAEN 8610 ; 8622). Totodată, instituţia noastră sanitară este acreditată de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, conform certificatului de acreditare nr. 275 / 14.02.2017 şi are implementat un sistem de management al calităţii conform condiţiilor standardului SR EN ISO 9001:2015, atestat prin certificatul nr. 8700/04.09.2017, emis de SRAC CERT SRL.


Fisiere atasate

Organigrama Spitalulului de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea