SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI 

Date de contact:

Adresa: Str. Dacia nr.1, Piteşti

Cod Poștal:  110414 

Tel. /Fax: 0248/213850 

Web: https://pediatriepitesti.ro/

E-mail: spital.pediatrie@pediatriepitesti.ro 

Manager: Tudor IONESCU

Descriere spital

Spitalul de Pediatrie Pitesti este spital de specialitate, nominalizat ca spital de urgenta, a carui finantare se asigura pe baza sumelor prevazute in contractele de servicii medicale, precum si din sume obtinute in conditiile legii, de la persoane fizice si juridice, functionand din punct de vedere administrativ in subordinea Consiliului Judetean Arges, activitatea medicala fiind supusa controlului si supravegherii exercitate de catre Directia de Sanatate Publica Arges.

Spitalul de Pediatrie Pitesti, este unitate sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitatejuridica, avand sediul in Municipiul Pitesti, strada Dacia, nr. 1, judetul Arges.

Spitalul de Pediatrie Pitesti a fost infiintat prin hotararea Consiliului Popular al Judetului Arges nr. 18/29.06.1984.

Spitalul de Pediatrie Pitesti asigura:

 • Accesul copiilor si tinerilor cu varsta de la 0 la 18 ani la toate formele de asistenta medicala spitaliceasca si ambulatorie;

 • Unitatea de actiune in rezolvarea problemelor de sanatate din teritoriu;

 • Continuitatea asistentei medicale in toate stadiile de evolutie a bolii, prin cooperare permanenta a medicilor din aceeasi unitate sau din alte unitati sanitare diferite;

 • Utilizarea eficienta a personalului de specialitate si a mijloacelor tehnice de investigatie si tratament;

 • Dezvoltarea si perfectionarea continua a asistentei medicale, corespunzator medicinii moderne;

 • Participarea la asigurarea starii de sanatate a populatiei;

 • Desfasurarea activitatii de educatie medicala continua pentru medici, asistenti medicali si alt personal, costurile fiind suportate in conditiile legii.

In raport cu atributiile ce ii revin in asistenta medicala, spitalul asigura:

 • Acordarea serviciilor medicale preventive, curative si de recuperare, care cuprind: consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale si/sau chirurgicale, ingrijire, recuperare, medicamente, material sanitare, dispositive medicale, cazare si masa;

 • Conditiile pentru investigatii medicale, tratament, igiena alimentelor si de prevenirea infectiilor associate activitatii medicale;

 • Controlul medical si supravegherea unor categorii de bolnavi;

 • Acordarea primului ajutor calificat si asistentei medicale de urgenta, fara nici o discriminare indiferent de nationalitate, varsta, sex, rasa, convingeri politice si religioase, etnie, orientare sexuala, origine sociala ori daca pacientul are sau nu asigurare medicala;

 • Aplicarea protocolului de transfer interclinic, conform ordinului ministrului sanatatii;

 • Respectarea criteriilor de internare de urgenta a pacientilor consultati/asistati la compartimentul de primiri urgent si criteriile de transfer de urgent catre alte spitale cu competent si dotare superioare;

 • Acordarea primului ajutor oricarei persoane aflate in stare critica, iar, dupa stabilizare, asigurarea transportului medicalizat la o alta unitate care dispune de competenta si dotarea necesare acordarii ingrijirilor medicale optime pentru pacient;

 • Un plan de actiune pentru asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii critice (Planul Alb);

 • Informarea bolnavului sau persoanelor apropiate asupra bolii si obtinerea consimtamantului acestuia/acestora pentru efectuarea tratamentelor;

 • Prevenirea si combaterea infectiilor associate activitatii medicale;

 • Efectuarea consultatiilor, investigatiilor, tratamentelor si a altor ingrijiri medicale in cazul bolnavilor spitalizati;

 • Stabilirea corecta a diagnosticului si a conduitei terapeutice pentru pacienti;

 • Aprovizionarea si distribuirea medicamentelor;

 • Aprovizionarea cu substante si materiale de curatenie si dezinfectie;

 • O alimentative corespunzatoare, atat din punct de vedere calitativ, cat si cantitativ, respectand alocatia de hrana, conform legislatiei in vigoare;

 • Un microclimat corespunzator, astfel incat sa fie prevenita aparitia infectiilor associate activitatii medicale;

 • Realizarea conditiilor necesare pentru aplicarea masurilor de securitate si sanatate in munca, precum si paza contra incendiilor, conform normelor in vigoare;

 • In perioada de carantina, limitarea accesului vizitatorilor in spital, iar in unele sectii, conform prevederilor legislatiei, interzicerea vizitei.


Fisiere atasate

Organigrama Spitalului de Pediatrie Piteşti