REGISTRU PROIECTE DE DISPOZIȚII - 2020

 

   Nr.crt.

  FELUL ACTULUI

      CINE A

 EMIS ACTUL

 

CUPRINSUL ACTULUI

 

 

1/D.P./06.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind convocarea Ședinței extraordinare a Consiliului Județean Argeș din data de 10 ian. 2020 orele 12,00.

 

2/D.P./09.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul aniloer precedenți.

 

3/D.P./09.01. 2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salarului de bază pe luna decembrie 2019 d.nei Voicu Olteanu Cristina cu 40% - inspector clasa I grad profesional superior la Directia Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internațională.

 

4/D.P./09.01. 2020    

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salarului de bază pe luna decembrie 2019 d.nei Geacăr Mihaela cu 30% - inspector clasa I grad profesional superior la Direcția Economică.

 

5/D.P./09.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salarului de bază pe luna decembrie 2019 d.nei Ionescu Constanța Claudia cu 40% - inspector clasa I grad profesional superior la Directia Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internațională.

 

6/D.P/09.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salarului de bază pe luna decembrie 2019 d.nei Mușoiu Diana Andreia cu 30% - inspector clasa I grad profesional superior la Directia Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internațională.

 

7/D.P./09.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salarului de bază pe luna decembrie 2019 d.nei Negrilescu Raluca cu 40% - inspector clasa I grad profesional superior la Directia Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internațională.

 

8/D.P./09.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salarului de bază pe luna decembrie 2019 a dlui Dumitru Nicușor  șef birou gradul II la Biroul Informatic, Direcția Economică.

 

9/D.P./09.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salarului de bază pe luna decembrie 2019 dlui Rădulescu Andrei Daniel  cu 20% -consilier juridic clasa I grad profesional principal –Direcția juridică Administrație Publică Locală.

 

10/D.P./09.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salarului de bază pe luna decembrie 2019 dnei Stănciulescu Livia Nicoleta cu 10% - inspector  clasa I grad profesional principal –Direcția juridică Administrație Publică Locală.

 

11/D.P./09.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salarului de bază pe luna decembrie 2019 d.lui Vișoiu Ovidiu Ion cu 30% - inspector clasa I grad profesional principal la Serviciul Achiziții Publice - Direcția Economică

 

12/D.P./09.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind încetarea detășării dlui Matei Iulian de la R.A.D.A.P.P. a județului Argeș ca șofer la C.J.Argeș- Direcția Tehnică

 

13/D.P./09.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind încetarea detășării dlui Nicodim Toma de la S.C. Jud Pază și Ordine S.R.L. la C.J.Argeș -Direcția Tehnică.

 

14/D.P./09.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea statului de personal valabil în  luna decembrie 2019 pentru demnitari și aparatul de specialitate al Consiliului Județean Argeș.

 

15/D.P./10.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei tehnice de verificare și analiză a îndeplinirii de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice a condițiilor de acces pe proprietatea publică sau privată a județului Argeș.

 

16/D.P./10.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind numirea dlui dr. Constantinescu Teodor-Cătălin în funcția de director medical interimar  la Spitalul Județean de Urgență Pitești.

 

17/D.P./13.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea Actului adițional nr.9 la contractul de Management nr.614/15.01.2015 încheiat între C.J.Argeș și dl Popescu Cornel, în calitate de manager al Muzeului Județean Argeș.

 

18/D.P./14.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind numirea managerului interimar la Muzeul Județean Argeș al domnului Popescu Cornel.

 

19/D.P./15.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei de predare-primire a unor bunuri imobile cât și a unor bunuri imobile aflate în patrimoniul județului Argeș.

 

20/D.P./16.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea unei comisii de analiză a inventarierii activelor în curs de execuție cont contabil 231-Imobilizări în curs de execuție, aplicare corecții, reglări sume.

 

21/D.P./20.01. 2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind  aprobarea Actului adițional nr.4 la Contractul de Management aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 749/03.12.2018.

 

22/D.P./20.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind  aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de Management nr. 4338/23.03.2017 aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 230/23.03.2017

 

23/D.P./20.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind  aprobarea Actului adițional nr. 5 la Contractul de Management aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.  498/03.07.2017.

 

24/D.P./20.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind  aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de Management aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 629/04.10.2019

 

25/D.P./22.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind stabilirea salariului de bază  pentru directorul general al Serviciului Public Județean de Pază și Ordine  Argeș .

 

26/D.P./ 22.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind admiterea cereii  de schimbare pe cale administrativă a prenumelui numitei Ungheanu Valeria din Valeria în Valerica fiica dnei Plăiașu Elena născută la 04.07.1957, domiciliată in com. Vlădești județul Argeș.

 

27/D.P./23.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind admiterea cereii  de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie a numitei Rizea Anca-Elena din  Rizea în Paraschiva fiica lui Constantin și Elena născută la 28.12.1987 în Pitești, domiciliată în Pitești, județul Argeș.

 

28/D.P./23.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind admiterea cereii  de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie pentru numita Mogoși Diana, din Mogoși în Vlad fiica lui Ion și Nina născută la 13.10.1982 în Pitești, domiciliată în com. Călinești județul Argeș.

 

29/D.P./23.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului Județean Argeș din data de 31 ianuarie 2020, orele 12,00.

 

30/D.P./27.01.

2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind numirea doamnei Molfea Adriana în funcția de manager  al Spitalului  Judetean de Urgență Pitești.

 

31/D.P./27.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind numirea domnului Clipici Marian în funcția de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.

 

32/D.P./27.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind numirea dnei  ec. Bărbulescu Vasilica în funcția de director financiar-contabil  interimar la Spitalul Orășenesc ,,Regele Carol I,, Costești.

 

33/D.P./27.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind  constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de conducere  vacante de natură contractuală  de director la Unitatea  de Asistenţă Medico-Socială Călineşti şi Unitatea  de Asistenţă Medico-Socială Rucăr.

 

34/D.P./27.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind  constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea posturilor de conducere  vacante de natură contractuală  de director la Unitatea  de Asistenţă Medico-Socială Călineşti şi Unitatea  de Asistenţă Medico-Socială Rucăr.

 

35/D.P./28.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind mutarea definitivă a dlui Necșoi Stelian la Serviciul Avizare, Autorizare și Control –Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism, consilier grad profesional superior.

 

36/D.P./28.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

 Privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor  pentru ocuparea postului vacant de medic în specialitatea obstetrică ginecologie la Secția Obstetrică Ginecologie din cadrul  Spitalului Orășenesc ,,Regele Carol I,, Costești.

 

37/D.P./28.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei de predare-primire a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al județului Argeș.

 

38/D.P./28.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind admiterea cereii  de schimbare pe cale administrativă a prenumelui a numitului Luca Ioan din Ioan în Ion fiul lui Anghel și  Tudora născut la 06.03.1938 în orașul Zimnicea- jud.Teleorman domiciliat în mun. Pitești.

 

 39/D.P./28.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii  amplificate de achiziție, organizată în vederea atribuirii contractului de prestare a serviciilor de suprvizare lucrări-dirigenție de șantier –pentru obiectivul ,,Covor bituminos pe DJ703A, tronson cuprins între km, 7+900-18+950, L=11,05 km, comuna Cocu, județul Argeș".

 

40/P.D./30.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea  comisiei de recepție la terminarea lucrărilor "Reparații curente și decolmatare canalizare interioară și exterioară  imobil situate în Pitești bd. I.C.Brătianu, nr.56-Secția Boli Infecțioase "

 

41/P.D./30.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind modificarea ți completarea Dispoziției Consiliului Județean Argeș nr. 723/08.08.2017 privind împuternicirea unor persoane care să acorde semnătura și mențiunea „Bun de plată", pe facturile inregistrate la Consiliul Județean Argeș.

 

42/P.D./30.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea  comisiei de verificare a lucrărilor de investiții și a lucrărilor de execuție covoare bituminoase (indicativ 105- din Programul lucrări de întreținere și reparații infrastrucură rutieră drumuri județene) finanțate din bugetul Consiliul Județean Argeș (județul Argeș), care sunt executate pe drumurile județene de Regia Autonomă Județeană de Drumuri Arges.R.A. prin terți.

 

43/D.P./31.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind desemnarea dlui Dumitru Gh. Moise și a dlui Dumitru Dănuț D. Moise în calitate de experți externi cooptați în vederea  derulării procedurii de achiziție, respectiv procedurra simplificată organizată în vederea  atribuirea contractului de proectare și execuție"Extindere, modernizare și dotare spații urgență Spitalul de Pediatrie Pitești,, (UPU)

 

 

44/D.P./31.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative ale autorității executive în cadrul sferelor de competență.

 

 

45/D.P./31.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.687/05.11.2019 privind numirea doamnei ec. Bărbulescu Vasilica în funcția de director financiar - contabil interimar la Spitalul Orășenesc "Regele Carol I" Costești.

 

 

46/D.P/31.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.731/03.12.2019 privind numirea dnei Maria Marilena Popescu în funcția de director medical interimar la Spitalul de Psihiatrie " Sf. Maria,, Vedea.

 

47/D.P./31.01.2020

 

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Dejanu Iustin Narcis, manager al Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești,  proiect care va fi depus în conformitate cu caietul de obiective elaborat de Consiliul Județean Argeș și aprobat prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.772/20.12.2019.

 

48/D.P./31.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind mutarea definitivă a dnei Barbu Diana Mădălina de la Compartimentul Comunicare și Promovare la Compartimentul Relații cu Publicul, Registratură și ATOP-Biroul Relații Publice, Comunicare și Promovare.

 

49/D.P./31.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie  pentru numita Mocofan Mihaela - Simona, din "Mocofan" în "Radu" fiica  lui Marin și Paraschiva născută la 06.05.1989 în Scornicești-Olt, domiciliată în Pitești-Argeș.

 

50/D.P./31.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie  pentru numita Rusu- Corduneanu Adriana din Rusu- Corduneanu în Tudor fiica lui Petru și Mirela născută la data de 23.04.2000 în Pitești- Argeș, domiciliată în Costești-Argeș.

 

 

51/D.P./31.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.730/03.12.2019 privind numirea doamnei Georgeta Marinescu în funcția de manager interimar la Spitalul de Psihiatrie « Sf. Maria » Vedea.

 

52 D.P./31.01.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind numirea doamnei ec. Bărbulescu Vasilica în funcția de director financiar - contabil interimar la Spitalul Orășenesc "Regele Carol I" Costești.

 

53/D.P./03.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind convocarea Ședinței Ordinare a Consiliului Județean Argeș din data de 07 februarie 2020 orele 12,00.

 

54/D.P./05.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind numirea doamnei ec. Din Florina Isabela în funcția de director financiar - contabil interimar la Spitalul Județean de Urgență Pitești.

 

55/D.P./05.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.47/31.01.2020 privind organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Dejanu Iustin Narcis, manager al Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești,  proiect care va fi depus în conformitate cu caietul de obiective elaborat de Consiliul Județean Argeș și aprobat prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.772/20.12.2019.

 

56/D.P./06.02.2020

 PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind comisia de predare-primire a unui bun imobil cât și a unui bun mobil aflate în patrimoniul județului Argeș.

 

57/D.P./06.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind desemnarea managerului interimar la Centrul de Cultură ,,Dinu Lipatti,, în persoana domnului Alexandru Constantinescu.

 

58/D.P./07.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli Cronice Călinești.

 

59/D.P./07.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind încetarea detașării dnei ștefan Camelia de la Primăria Sectorului 6 București la Consiliul Județean Argeș.

 

60/D.P./10.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind desemnarea dlui Stoicea Alin Mihail pentru a reprezenta județul Argeș la un cabinet notarial.

 

61/D.P./10.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea componenței echipei  de implementare a proiectului cu titlul „Restaurarea Muzeului Județean Argeș- consolidarea protejarea și valorificarea patrimoniului cultural", cod SMIS 116333.

 

62/D.P./10.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea componenței  echipei de implementare a proiectului cu titlul "Extindere, modernizare și dotare spații urgență Spitalul de Pediatrie Piteşti"- cod SMIS119335.

 

63/D.P./10.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea Echipei de implementare a proiectului" Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ, situat în Pitești-Piața Vasile Milea nr. 1, Județul Argeș "-cod SMIS114782.

 

64/D.P./10.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea componenței  echipei de implementare a proiectului cu titlul "Extinderea  și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești"- cod SMIS 123890.

 

65/D.P./10.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea calendarului de desfășurare a managementului la Centrul Cultural Județean Argeș, precum și constituirea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor, conform Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Argeș nr. 50/28.08.2016.

 

66/D.P./10.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea calendarului de desfășurare a managementului la Muzeul Județean Argeș, precum și constituirea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor, conform Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Argeș nr. 50/28.08.2016.

 

67/D.P./10.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea calendarului de desfășurare a managementului la Teatrul Al.Davilla Pitești, precum și constituirea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor, conform Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Argeș nr. 50/28.08.2016.

 

68/D.P./10.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea componenței echipei  de implementare a proiectului „Restaurarea Galeriei de Artă RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNĂ-consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural", cod SMIS 116332.

 

69/D.P./10.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea componenței  echipei de implementare a proiectului cu titlul "Extindere, modernizare și dotare ambulatoriu integrat al Spitalului  de Pediatrie Piteşti"- cod SMIS125102.

 

70./D.P./10.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea componenței  echipei de implementare a proiectului cu titlul "Extinderea  și dotarea spații urgență și amenajări incintă  Spitalul Județean de Urgență Pitești"- cod SMIS 119306.

 

71./D.P./11.o1.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind respingerea cererii de schimbare pe cale administrativă a prenumelui  pentru numita Harrington Vasilica din Vasilica în Vasilica –Nadia fiica lui Leliean și Voica născută  la 07.09.1977 în Pitești.

 

72./D.P./11.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie  pentru numitul Sandu  Eusebio-Ionuț , din Sandu în Enăchescu fiul lui Viorel și Maria născut la 15.01.1989 în mun.Vulcan jud. Hunedoara, domiciliat în mun.Campulung jud.Argeș.

 

73./D.P./11.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind delegarea de atribuții vicepreședinților Consiliului Județean Argeș.

 

74./D.P./11.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază pe luna ianuarie 2020 al dnei Voicu Olteanu Cristina inspector, clasa I grad profesionl superior –Direcția Strategii, Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională cu 40%.

 

75.D:P./11.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază pe luna ianuarie 2020al dnei Geacăr Mihaela inspector, clasa I grad profesionl superior Serviciul Financiar contabilitate-Direcția Economică cu 40%

 

76.D.P./11.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază pe luna ianuarie 2020 dnei Ionescu Constanța Claudia inspector, clasa I grad profesionl superior- Direcția Strategii, Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională cu 40%.

 

77./D.P./11.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază pe luna ianuarie 2020 dnei Mușoiu Diana Andreia inspector, clasa I grad profesionl superior- Direcția Strategii, Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională cu 40%.

 

78./D.P./11.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază pe luna ianuarie 2020 dnei Negrilescu Raluca  inspector, clasa I grad profesionl superior- Direcția Strategii, Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională cu 40%.

 

79/D.P./11.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază pe luna ianuarie 2020 dlui Dumitru Nicușor șef birou gradul II la Biroul Informatic-Direcția Economică cu 20%.

 

80 ./D.P./11.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază pe luna ianuarie 2020dlui Rădulescu Andrei Daniel  consilier juridic Serviciul Juridic  Contencios –Direcția Juridică Administrație Publică Locală cu 40%.

 

81./D.P./11.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază pe luna ianuarie 2020 dnei Stănciulescu Livia Nicoeta inspector, clasa I grad profesionl principal Serviciul Legislativ Transparență Decizională- Direcția Juridică Administrație Publică Locală cu 10%.

 

82./D.P./11.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază pe luna ianuarie 2020 dlui Vișoiu Ovidiu Ion consilier clasa I grad profesionl superior Serviciul Achiziții Publice- Direcția Economică.

 

83/D.P./12.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea Statului de personal valabil în luna ianuarie 2020 pentru demnitari și aparatul de specialitate al Consiliului Județean Argeș.

 

84/D.P./13.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind respingerea cererii de schimbare pe cale administrativă a prenumelui  pentru numitul Cîrstea Gheorghedin Gheorghe în George fiul lui Ion și Sofia născut la 07.08.1989 în Colibași –Argeș, domiciliat în orașul Mioveni județul Argeș.

 

85/D.P./13.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului județean Argeș din data de 19 februarie 2020 ora 14,00.

 

86/D.P./14.02.2020

PROIECT DE Dispoziție

PREȘEDINTE

De modificare a Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş nr. 33/27.01.2020 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de conducere vacante de natură  contractuală de director la U.A.M.S. Călinești și director la U.A.M.S. Rucăr.

 

87/D.P./17.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

De aprobare a prelungirii termenului prevăzut la art. 2 din Dispozitia Preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş nr.20/16.01.2020  privind constituirea unei comisii de analiză a inventarierii activelor în curs de execuție cont contabil 231- Imobilizări în curs de execuție, aplicare corecții, reglări sume.

 

88/D.P./19.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind modificarea art.1 al Dispoziției nr. 33/27.01.2020, a Președintelui Consiliului Județean privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de conducere  vacante de natură contractuală  de director la Unitatea  de Asistenţă Medico-Socială Călineşti şi Unitatea  de Asistenţă Medico-Socială Rucăr.

 

89/D.P./19.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea componenței  echipei de implementare a proiectului cu titlul "Extinderea  și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești"

 

90/D.P./19.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea compnentei echipei de implementare a proiectului cu titlul " Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ, situat în Pitești-Piața Vasile Milea nr. 1, Județul Argeș ".

 

91/D.P./19.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea componenței  echipei de implementare a proiectului cu titlul "Extinderea  și dotarea spații urgență și amenajări incintă  Spitalul Județean de Urgență Pitești".

 

92/D.P./19.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie  pentru numitul Fotache Gheorghe –Cătălin din Fotache în Neacșu  fiul lui Marin și Marilena  născut la o6.08.1989 în mun. Pitești  jud. Argeș, domiciliat încom. Lunca Corbului  jud.Argeș.

 

93/D:P:/20.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei de predare- primire a bunului imobil în suprafață utilă de 264 mp. situat în str. Craiovei, nr.19, bl. E 3c.

 

94/D.P./20.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind promovarea temporară a dnei Lalîu Tatiana pe o perioadă de 6 luni în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu la Serviciul Derulare Proiecte  de Investiții cu Finanțare Internațională, Direcția Strategii, Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională .

 

95/D.P./20.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind promovarea temporară a dnei Mincă Ana Maria  pe o perioadă de 6 luni în funcția publică de conducere vacantă de director executiv la Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială.

 

96./D.P./20.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de natură contractuală  de director general la Serviciul Public Județean de Pază și Ordine Argeș.

 

 

97/D.P./20.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul pentru  ocuparea postului de conducere vacant de natură contractuală  de director general la Serviciul Public Județean de Pază și Ordine Argeș.

 

98./D.P./25.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.608/24.09.2019 privind  desemnarea unor experți cooptați pe lângă comisia de evaluare, în vederea derulării procedurii de achiziție organizată pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări având ca obiect: Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrare: "Modernizare DJ 503 Limită Județ Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele, km 98+000 – 140+034, L=42,034 km, județul Argeș".

 

99./D.P./25.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea calendarului de desfășurare a evaluării managementului la Școala Populară de Arte și Meserii Pitești, precum și constituirea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, conform Regulamentului  - cadru aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean  Argeș nr. 50/25.08.2016.

 

100/D.P./25.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul  procedurii de achiziție, respectiv "Procedura simplificată", organizată în vederea atribuirii contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții: "Achiziționare Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcții (dirigenție de șantier) pentru proiectul "Modernizare DJ 503 Limită Județ Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș.

 

101/D.P./25.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea Comisiei de selecționare a documentelor aflate în arhiva Consiliului Județean Argeș.

 

102./D.P./27.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind admiterea  cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie a numitului Vasile Andrei –Iulian din Vasile în Nițu, fiul lui Iulian –Vasile și Elena Adriana  născut la 10.11.2001 în  mun. Câmpulung –Argeș, domiciliat în com. Stâlpeni, județul Argeș.

 

103/D.P./27.020.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind admiterea  cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie a numitei Vasile  aaAlina-Cătălina din Vasile în Andrei, fiica  lui Ion și Elena  născută la 24.12.1979 în  mun. Curtea de Argeș –Argeș, domiciliată în mun. Curtea de Argeș ,județul Argeș.

 

104/D.P./27.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind desemnarea persoanelor responsabile cu publicarea Monitorului oficinal local.

 

105/D.P./27.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind transferul la cerere al domnului Bucurescu Victor Răzvan, consilier clasaI grad profesional superior la Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism-Compartimentul Protecția Mediului.

 

106/D.P./28.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei de predare – primire a unor bunuri .

 

107/D.P./28.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind împuternicirea unor persoane care să acorde mențiunea "Bun de plată" pe facturile înregistrate la Consiliul Județean Argeș.

 

108/D.P./28.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind împuternicirea unor persoane care să acorde mențiunea "Bun de plată" pe facturile înregistrate la Consiliul Județean Argeș.

 

109/D.P./28.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind desemnarea domnului Cătălin Șovar ca reprezentant al Președintelui Consiliului Județean Argeș în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Pitești.

 

110/D.P./28.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind desemnarea domnului Viorel Valentin Enache, ca reprezentant al Președintelui Consiliului Județean Argeș în Consiliul de Administrație al Spitalului de Boli Cronice Călinești.

 

111/D.P./28.02.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului județean Argeș din data de 05 martie 2020 orele 15,00.

 

112/D.P./02.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 723/08.08.2017 privind împuternicirea unor persoane care să acorde semnătura și mențiunea "Bun de plată", pe facturile înregistrate la Consiliul Județean Argeș.

 

113/D.P.02.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind  prelungirea detașării domnului Necula  Ilinor-Cristian –Benone de la   Serviciului  Public Judeţean de Pază şi Ordine Argeş  la Consiliul Județean Argeș.

 

114/D.P./04.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind numirea dlui dr.Ciobanu Eduard în funcția de director medical interimar la Spitalul Orășenesc ,,Regele Carol  I ,,
Costești.

 

115/D.P./05.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind numirea dlui Mircea Popescu manager al Spitalului Orășenesc ,,Regele Carol  I ,, Costești.

 

116/D.P./06.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind desemnarea domnului Stoicea Alin Mihail pentru a reprezenta județul Argeș la un cabinet notarial.

 

117/D.P./06.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 96/20.02.2020 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de natură contractuală  de director general la Serviciul Public Județean de Pază și Ordine Argeș.

 

118/D.P./06.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea componenței  echipei de implementare a proiectului cu titlul "Extinderea  și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești".

 

119/D.P./06.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea componenței  echipei de implementare a proiectului cu titlul "Extindere, modernizare și dotarea ambulatoriului  integrat al Spitalului  de Pediatrie Piteşti"-

 

120/D.P./06.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind stabilirea indemnizației lunare a domnului Nicolaescu Marius Florinel.

 

121/D.P./06.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind admiterea  cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie pentru  numitul Vasile  -Ionescu Paul, din Vasile –Ionescu în Ionescu,  fiul   lui Dumitru și Elena  născută la  15.10.1992, în   comuna Băiculești –Argeș, domiciliată în com.  Băiculești, județul Argeș.

 

122/D.P./09.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind numirea doamnei Georgeta Marinescu în funcția de manager interimar Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea.

 

123/D.P./09.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind numirea doamnei Maria Marilena Popescu în funcția de director medical interimar la Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea.

 

124/D.P./09.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind admiterea cererii, formulată prin împuternicit cu procură specială, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie,  pentru numitul Bădulă Valentin, din "Bădulă" în "Dumitru" fiul lui Ion si Luminita-Puia, născut la 14.06.1996 în mun. Pitești, domiciliat în com. Albota, jud. Argeș.

 

125/D.P./09.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază pe luna februarie 2020 al dnei Voicu Olteanu Cristina inspector, clasa I grad profesionl superior –Direcția Strategii, Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională cu 30%.

 

126/D.P./09.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază pe luna februarie 2020 al dnei Geacăr Mihaela inspector, clasa I grad profesionl superior Serviciul Financiar contabilitate-Direcția Economică cu 20%.

 

127/D.P./09.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază pe luna februarie 2020 dnei Ionescu Constanța Claudia inspector, clasa I grad profesionl superior Strategii, Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională cu 30%.

 

128/D.P./09.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază pe luna februarie 2020 dnei Mușoiu Diana Andreia inspector, clasa I grad profesionl superior Strategii, Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională cu 40%.

 

129/D.P./09.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază pe luna februarie 2020 dnei Negrilescu Raluca  inspector, clasa I grad profesionl superior Strategii, Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională cu 30%.

 

130/D.P./09.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază pe luna februarie 2020 dlui Dumitru Nicușor șef birou gradul II la Biroul Informatic-Direcția Economică cu 10%.

 

131/D.P./09.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază pe luna februarie 2020 dlui  Rădulescu Andrei Daniel  consilier juridic Serviciul Juridic  Contencios –Direcția Juridică Administrație Publică Locală cu 30%.

 

132/D.P./09.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază pe luna februarie 2020 dnei Stănciulescu Livia Nicoeta inspector, clasa I grad profesionl principal Serviciul Legislativ Transparență Decizională- Direcția Juridică Administrație Publică Locală cu 10%.

 

133/D.P./09.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază pe luna februarie 2020 dlui Vișoiu Ovidiu Ion consilier clasa I grad profesionl superior Serviciul Achiziții Publice- Direcția Economică cu  40%.

 

134/D.P./09.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind încheierea Actului adițional nr.6 la Contractul de management aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.498/03.07.2017 privind numirea doamnei Iagăr Elena în funcția de manager la Școala Populară de Arte și Meserii Pitești.

 

135/D.P./10.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea rezultatului final al analizării noului proiect de management depus de dl Dejanu Iustin Narcis, manager al Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești.

 

136/D.P./11.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, specialitatea hematologie din cadrul Secției Medicină Internă II la Spitalul județean de Urgență Pitești.

 

137/D.P./12.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea Statului de personal valabil  în luna februarie 2020 pentru demnitari și aparatul de specialitate al Consiliului Județean Argeș.

 

138/D.P./.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind declararea programului de lucru pentru personalul din cadrul Consiliului Județean Argeș care utilizează mijloace de transport în comun.

 

139/D.P./.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea caietului de obiective în vederea încredințării unui nou contract de management  la Muzeul Județean Argeș.

 

140/D.P./.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea caietului de obiective în vederea încredințării unui nou contract de management  la Centrul de Cultură ,,Dinu Lipatti ,,.

 

141/D.P./13.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea caietului de obiective în vederea încredințării unui nou contract de management  la Teatrul ,,Al. Davilla Pitești,,.

 

142/D.P.13.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului Centrului Cultural Județean Argeș.

 

143/D.P./13.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei pentru concursul de recrutare pentru funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă.

 

144/D.P./13.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei  de soluționare a contestațiilor la    concursul de recrutare  pentru funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă.

 

145/D.P./13.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul de recrutare pentru funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent  din cadrul Compartimentului Asistență Socială-Direcția de Asistență Medicală și Protecție Socială.

 

146/D.P./13.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor   la  concursul de recrutare pentru funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent  din cadrul Compartimentului Asistență Socială-Direcția de Asistență Medicală și Protecție Socială.

 

147/D.P./16.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind numirea doamnei Georgescu Andreea Irina în funcția de director de îngrijiri interimar  la Spitalul  Județean de Urgență Pitești.

 

148/D.P./16.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind convocarea  de îndată a Ședinței extraordinare a Consiliului Județean Argeș din data de 17 martie 2020 orele 10,00.

 

149/D.P./17.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea constituirii  comisiei de evaluarea a ofertelor  de preț pentru încheierea unui contract de asistență juridică (Cod CPV79110000-8).

 

150D.P./17.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului Muzeului Județean Argeș.

 

151/D.P./17.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului Teatrului ,,Al. Davilla Pitești,,.

 

152/D.P./18.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea virărilor de credite pe titluri, articole și alineate conform clasificației bugetare.

 

153/D.P./18.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind transferul în interesul serviciului al domnului Duminică Costel la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.

 

154/D.P./19.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului Județean Argeș din data de 26 martie 2020.

 

155./D.P./19.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind adoptarea unor măsuri de întâi ordin pentru asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire, precum și pentru desfășurarea optimă a activității, în contextul declarării ,, Pandemie" de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020.

 

156/D.P./20.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea virărilor de credite pe titluri, articole și alineate conform clasificației bugetare.

 

157/D.P./20.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind avansarea în gradația 5 a doamnei Iliescu Jugaru Camelia referent clasa III la Compartimentul Comunicare și Promovare-Biroul Relații Cu Publicul și ATOP. 

 

158/D.P./20.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind avansarea în gradația 5 a domnului Răboj Călinescu inspector clasa I grad profesional superior la Serviciul Evidență Administrare Patrimoniu și Devize- Direcția Tehnică.

 

159/D.P./23.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind instituirea unor măsuri la nivelul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean Argeș, în contestul existențeiriscului de îmbolnăvire cu COVID-19.

 

160/D.P./23.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind instituirea raportului ,, munca la domiciliu", pe perioada stării de urgență cu posibilitatea prelungirii, pentru funcționarii din cadrul  Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism.

 

161/D.P./23.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind desfășurarea activității angajațiilor din cadrul Direcției Juridice Administrație  Publică  Locală, în regim de telemuncă, în scopul prevenirii răspândirii noului tip de Coronavirus (COVID-19).

 

162/D.P./23.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind numirea Managerului interimar al Teatrului ,,Al. Davilla'' Pitești începând cu data de 24.03.2020.

 

163/D.P./24.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, specialitatea  pneumologie în cadrul Secției Pneumologie I adulți, la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Sf. Andrei‘‘ Valea Iașului.

 

164/D.P./25.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind desfășurarea activității angajațiilor din cadrul Serviciului Relații Internaționale, Cultură, Invățământ, Turism în regim de telemuncă, în scopul prevenirii răspândirii noului tip de Coronavirus (COVID-19).

 

165/D.P./25.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind organizarea și desfășurarea analizei noului  proiect de management al domnului Popescu Cornel, manager  al  Muzeului Județean Argeș, proiect care va fi depus în conformitate cu caietul de obiective elaborat de Consiliul Județean Argeș și aprobat prin dispoziția  Președintelui Consiliului Judeţean Argeş nr. 139/13.03.2020.

 

166/D.P./25.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea calendarului de desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Centrul de Cultură ,,Dinu Lipatti'' precum și constituirea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor.

 

167/D.P./25.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Pentru modificarea și completarea  Dispoziția    Președintelui  Consiliului                                                                                        Județean Argeș  nr. 154/18.03.2020 privind convocarea ședinței  ordinare a Consiliului Județean Argeș.

 

168/D.P./27.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind reluarea activității doamnei Lupu Ingrid Emanuela,  consilier clasa I grad profesional asistent  la  Serviciul Legislativ Transparență –Decizională, Direcția Juridică Administrație Publică Locală.

 

169/D.P./27.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Poghirc Nicolae, manager al Teatrului ,,Alexandru Davila,, ,  proiect care va fi depus în conformitate cu caietul de obiective elaborat de Consiliul Județean Argeș și aprobat prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.141/13.03.2020.

 

170/D.P./27.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea încheierii Contractului de management  între Consiliul Județean Argeș și domnul Dejanu Iustin Narcis – manager al Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești.

 

 

171/D.P./27.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești.

 

172/D.P./27.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind numirea în funcția de director general la Serviciul Public Județean de Pază și Ordine Argeș a domnului Funie Constantin Cristinel.

 

173/D.P./27.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea virărilor de credite pe titluri, articole și alineate conform clasificației bugetare.

 

174/D.P./30.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul  procedurii simplificate de achiziție, organizată în vederea atribuirii contractului de « Furnizare și instalare Sistem real – time PCR cu echipamente auxiliare indispensabile și kit – ul pentru detecția COVID – 19 – 1 (una) bucată ».

 

175/D.P./30.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind  Ședinței extraordinară a Consiliului Județean Argeș cu  convocare  de îndată din data de 31.03.2020.

 

176/D.P./31.03.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind prelungirea detașării doamnei Cîrcumărescu Ramona Ionela  de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș la Consiliul Județean Argeș, Serviciul Audit  Public Intern în funcția de auditor.

 

177/D.P./01.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind împuternicirea doamnei Stan Elena, pentru a reprezenta Județul Argeș la un cabinet notarial public în vederea semnării declarației în formă autentică cu privire la radierea dreptului de ipotecă legală de rang I, precum și a celorlalte clauze și interdicții care derivă din aceastea, întabulat asupra imobilului cumpărat de către Oprescu Viorela prin contractul de vânzare-cumpărare având închirierea de autentificare nr. 315/31.03.2015.

 

178/D.P./02.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind desfășurarea activitătii angajațiilor din cadrul Direcției Tehnice, în regim de telemuncă, în scopul prevenirii răspândirii noului tip de Coronavirus (COVID-19).

 

179/D.P./03.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei de predare-primire a spațiilor în care își desfășoară activitatea Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș situate în incintă imobilului din Mun. Pitești, b-dul Republicii, bl. E3C. 

 

180/D.P./07.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor ce au format obiectul contractului de lucrări nr.4829/19.03.2020

 

181/D.P./08.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază al domnului Dumitru Nicușor

 

182/D.P./08.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază al doamnei Geacăr Mihaela

 

183/D.P./08.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază al doamnei Ionescu Constanța Claudia

 

184/D.P./08.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază al doamnei Mușoiu Diana Andreia

 

185/D.P./08.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază al doamnei Negrilescu Raluca

 

186/D.P./08.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază al domnului Rădulescu Andrei Daniel

 

187/D.P./08.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază al doamnei Stănciulescu Livia Nicoleta

 

188/D.P./08.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază al domnului Vișoiu Ovidiu Ion

 

189/D.P./08.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind majorarea salariului de bază al doamnei Voicu Olteanu Cristina

 

190/D.P./08.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Schioapa Dan-Ștefan din ''Schiopa'' în ''Man''

 

191/D.P./09.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea efectuării virărilor de credite pe titluri, articole și alineate conform clasificației bugetare

 

192/D.P./09.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea Comisiei de Recepție a lucrărilor aferente Contractului Cadru de execuție lucrări nr.5448/391 din 27.03.2020

 

193/D.P./09.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de Management aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.170/26.03.2020

 

194/D.P./09.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de Management interimar aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.18/14.01.2020

 

195/D.P./13.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie pentru numita Bahrim Adina-Alexandra, din ''Bahrim'' în ''Sălan''

 

196/D.P./13.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a prenumelui pentru numita Costache Vironica, din ''Vironica'' în ''Veronica''

 

197/D.P./13.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei de recpție a serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investiții ''Creșterea Eficienței Energetice a Spitalului de Recuperare Brădet''

 

 

198/D.P./13.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii simplificate de achiziție, organizată în vederea atribuirii contractului de „Furnizare și instalare Sistem real-time PCR cu echipamente auxiliare indispensabile și kit-ul pentru detecția COVID-19-1 ( una ) bucată"

 

199/D.P./13.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea Statului de personal valabil în luna martie 2020 pentru demnitari și aparatul de specialitate al Consiliului Județean Argeș

 

200/D.P./13.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind ședința extraordinară a Consiliului Județean Argeș cu convocare de îndată

 

201/D.P./14.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea rezultatului final al analizării noului proiect de management depus de domnul Popescu Cornel, manager al Muzeului Județean Argeș

 

202 /D.P./15.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind menținerea suspendării raportului de serviciu al doamnei Lupu Ingrid Emanuela pe perioada stării de urgență

 

 

203 /D.P./16.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție, respectiv " Anunț publicitar SEAP – anexa 2 –Legea nr.98/2016 "organizată în vederea atribuirii contractului de Servicii de cazare destinate repausului între ture sau gărzi pentru personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul unităților sanitare din rețeaua Consiliului Județean Argeș precum și servicii de restaurant ( masa ) care vor fi contractate pe perioada stării de urgență "

 

204 /D.P./16.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de Cerere de ofertă/procedura simplificată în vederea atribuirii contractului pentru serviciile de proiectare PAC, PT, DE, CS și obținere avize/acorduri/autorizații și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții " Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatorului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești"

 

205 /D.P./16.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de Cerere de ofertă/procedura simplificată în vederea atribuirii contractului pentru serviciile de proiectare PAC, PT, DE, CS și obținere avize/acorduri/autorizații și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții " Extinderea și dotarea Ambulatorului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești"

 

206 /D.P./24.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Dumitrescu Costel începând cu data de 01.05.2020

 

207 /D.P./24.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Argeș

 

208/D.P./28.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea caietului de obiective în vederea încredințării unui nou contract de management la Școala Populară de Arte și Meserii Pitești

 

209/D.P./28.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind prelungirea raportului de serviciu al domnului Caramalău Mariean – consilier superior în cadrul Direcției Economice

 

210/D.P./28.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Ceaușescu Andreea Doriana

 

211/D.P./28.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind numirea doamnei Molfea Adriana la Cabinetul Președintelui

 

212/D.P./29.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a prenumelui pentru numita Bobîlcă Vasilica, din "Vasilica" în "Vasilica-Dorina"

 

213/D.P./29.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul de recrutare pentru funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism

 

214/D.P./29.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism

 

215/D.P./29.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind numirea domnișoarei Ceaușescu Andreea Doriana la Compartimentul Protecție Socială-Direcția de Asistență Medicală și Protecție Socială

 

216/D.P./30.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea încheierii Contractului de management între Consiliul Județean Argeș și domnul Popescu Cornel, manager al Muzeului Județean Argeș

 

217/D.P./30.04.2020

PROIECT DE

Dispoziție

PREȘEDINTE

Privind aprobarea efectuării virărilor de credite pe titluri, articole și alineate conform clasificației bugetare