Sedinte de Consiliu Hotarari de Consiliu Raport Presedinte Rapoarte activitate consilieri judeteni Strategia de dezvoltare a Judetului Arges Programe Proiecte europene GAL-uri Control Intern Managerial si Managementul Calitatii Cooperare internationala - Parteneriate Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges Investitii Autoritatea Judeteana de Transport Drumuri – Infrastructura Sanatate Publica Urbanism si amenajarea teritoriului Licitatii Master Plan-ul privitor la reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa/apa uzata din judetul Arges Lucrari publice Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges Planul de mentinere a calitatii aerului in judetul Arges

 

Zona montana a Argesului si Muscelului 

FISA TEHNICA A PROIECTULUI

Titlul proiectului : Zona montana a Argesului si Muscelului-Diversitate si Unicitate in Romania

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges

Programul Operaţional Regional  DMI 5.3 " Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică"

Valoare totala: 971.584,64 lei

 

Peisajul montan argeşean include peste două treimi din masivul Făgăraş, întreg masivul Iezer, jumătatea sudică a Pietrei Craiului, masivul Ghiţu-Frunţi şi o cincime din masivul Leaota, în total aproximativ 2000 km pătraţi de suprafaţă montană. Morfologia, relieful şi aşezarea geografică a masivelor muntoase amintite, formează o zonă unică în ţară, ca peisaj şi care prin întinderea sa îşi creează propriul climat.  Compus din şisturi cristaline, masivul Făgăraş se remarcă în ţara noastră prin frumuseţea peisajului şi prin cele şapte vârfuri de peste 2500 de metri altitudine, care culminează cu vârful Moldoveanu-2544m- aflat pe teritoriul judeţului Argeş. Dealtfel, este puţin cunoscut faptul că peste 60%, adică aproape două treimi din suprafaţa Făgăraşului, precum şi cea mai mare parte a vârfurilor de peste 2500 de metri, inclusiv Moldoveanu, se află pe teritoriul Argeşului şi Muscelului. Crestele înalte şi silueta ascuţită i-au determinat pe mulţi cunoscători ai masivelor muntoase din Europa, să-l denumească "Alpii Transilvaniei".

     Obiectivul specific al proiectului îl constituie valorificarea potenţialului turistic al Zonei montanea a Argesului si Muscelului, din judetul Argeş, prin promovarea identităţii culturale – componentă a mediului antropic, în scopul creşterii gradului de atractivitate, ca destinaţie turistică, a judeţului Argeş.

        Pentru promovarea produsului turistic "Zona montana a Argesului si Muscelului -diversitate si unicitate in Romania", pe langa cele doua evenimente: Concursul de Escaladă Sportivă "Memorial Bebe Nistorescu" la Cheile Dâmbovicioarei si Expoziția fotografică "Argeș – Muscel, unicitate și diversitate", in orasele Pitești (Biblioteca Județeană "Dinicu Golescu"), Curtea de Argeș, Câmpulung, Sibiu, Cluj Napoca și Timișoara, s-au realizat si materiale de promovare (albume foto,postere,afise,pliante,brosuri,bannere,mash-uri,spot si emisiune tv cu specific turistic).