Sedinte de Consiliu Hotarari de Consiliu Raport Presedinte Strategia de dezvoltare a Judetului Arges Programe Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare
Programul Comenius Regio - DIVERSITY FOR SPECIAL NEEDS EDUCATION - 2013 - 2015 Programul Compararea sistemelor educationale Proiect Situatii de urgenta - SUD Muntenia Proiectul Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş Proiectul Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Conservarea și consolidarea cetății Poenari Argeş Proiectul Creșterea eficienţei energetice a spitalului de recuperare Brădet Proiectul Creşterea eficienţei energetice a palatului administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş Proiectul Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederilor SCAP Proiectul cu titlul „Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Arges, Teleorman si Calarasi la servicii medicale de urgenta”, cod SMIS 125357 Proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Arges, Teleorman si Calarasi”, cod SMIS 125358 Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti” Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti” Proiectul "Implementarea unor masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor administrative in cadrul Consiliului Judetean Arges"
Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET
GAL-uri Parteneriate - programe sociale Cooperare internationala - Parteneriate Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges Investitii Autoritatea Judeteana de Transport Drumuri – Infrastructura Sanatate Publica Urbanism si amenajarea teritoriului Licitatii Control Intern Managerial al CJ ARGES - Implementare Standarde Master Plan-ul privitor la reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa/apa uzata din judetul Arges Lucrari publice Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges

 

"Restaurarea Muzeului Judeţean Argeş - Consolidarea, Protejarea şi Valorificarea Patrimoniului Cultural

Unul dintre cele mai importante proiecte privind impulsionarea dezvoltării locale prin consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural al judeţului Argeş este „Restaurarea Muzeului Judeţean Argeş - Consolidarea, Protejarea şi Valorificarea Patrimoniului Cultural".

Acest proiect vizează îmbunătăţirea infrastructurii Muzeului Județean Argeș prin restaurarea și conservarea obiectivului turistic – monument istoric categorie A şi creșterea gradului de expunere a Muzeului Județean Argeș, prin digitizarea acestuia şi este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020.

Proiectul, realizat în parteneriat de către Judeţul Argeş (în calitate de lider de proiect) şi Ministerul Culturii şi Identitǎţii Naţionale, va primi finanţare nerambursabilă în cadrul Axei Prioritare 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi  conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Valoarea totală a proiectului este de 21,462,319.75 lei, din care 21,033,073.35 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă solicitată, iar 429,246.40 lei este cofinanţarea beneficiarului,  U.A.T Argeş.

Prin acest proiect se urmăreşte restaurarea obiectivului de patrimoniu, într-un efort sinergetic de punere în valoare a acestuia pe principiul dezvoltării durabile asigurându-se transmiterea către generațiile viitoare a moştenirii culturale.

Urmare a implementării proiectului, se vor realiza lucrări de restaurare, consolidare, protejare și valorificare durabilă a Muzeului Județean Argeș. În acest fel, va fi facilitat accesul publicului larg, inclusiv al generațiilor viitoare, la moștenirea culturală a zonei. Totodată, acest proiect va contribui la dezvoltarea comunității și la construirea unui avantaj competitiv pe piața țintă, prin creșterea atractivității turistice și investiționale, la consolidarea identității culturale, la revitalizarea economică, social-culturală.

Grupurile ţintă vizate prin proiect sunt: Turiştii-activitatea turistică va fi susţinută de un valoros potenţial turistic din care va face parte și obiectivul nostru, reabilitat și consolidat; Comunitatea locală- rezultatele proiectului vor avea impact pozitiv asupra dezvoltării comunităţii locale; Judeţul Argeș - prin creșterea numărului de monumente restaurate/consolidate; Administrația locală, prin dezvoltarea infrastructurii de turism şi contribuţia semnificativă la dezvoltarea strategică a zonei; Agenţiile de turism şi proprietării structurilor de primire turistică din zonă.

Instrumentele Structurale in Romania:

sIte web: www.fonduri-ue.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro .

Programul Operational Regional 2014 – 2020:

site web: www.inforegio.ro

pagina de Facebook: https://www.facebook.com/inforegio.ro