Proiectul "Amenajarea Complexului Muzeal Golesti - Reabilitarea, Conservarea si Punerea in valoare"

 

FISA TEHNICA A PROIECTULUI

Titlul proiectului : Amenajarea complexului muzeal Golesti – reabilitarea, conservarea si punerea in valoare

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges

Proiect  finantat prin Programul Operational Regional, DMI 5.1 "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe"

Valoare totala: 10.929.649,88 lei

Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti include un  ansamblu arhitectural medieval din care fac parte un conac fortificat şi alte clădiri clasate ca monumente istorice clasa A. Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii este considerat valoare de patrimoniu cultural de interes naţional şi monument istoric de valoare naţională excepţională .

Obiectivul general al proiectului constă în conservarea, reabilitarea și protejarea Complexului muzeal Golești, un ansamblu arhitectural medieval din cadrul Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii aflat pe raza localității Golești, în vederea valorificării potențialului turistic cultural local pe piața turistică națională și internațională

Obiective ce au fost  reabilitate in cadrul proiectului:

Clădirea Conacului este realizată din zidărie de cărămidă, cu bolţi semicilindrice şi arce dublouri de cărămidă la subsolul conacului, planşee de lemn la nivelul peste parter, cu acoperişul - şarpantă de lemn şi învelitoare din şindrilă bătută în 5-6 straturi. Conacul este elementul central al ansamblului arhitectonic, cu clădiri anexă desfăşurate pe 3 din laturile curţii conacului, refăcute în perioada 1784-1807, de către Radu Golescu: locuinţele pentru slujitori, grajduri şi pod fan, baia turcească (latura de NV), arhondaricul/locuinţele pentru oaspeţi (latura de SV). Este ridicat în 1640, având săpată data ca şi numele proprietarului în piatra chenarelor de la ferestrele pivniţei. În cadrul proiectului s-au executat lucrări de amenajare și reabilitare la conac după cum urmează:

- la tâmplarie: tâmplăria exterioară înlocuită la nivelul etajului din lemn cu geam termopan iar cea de la nivelul parterului din lemn cu geam simplu; tâmplăria interioară din lemn.

- Finisajele interioare executate din: zugrăveli pe bază de var speciale pentru monumente; pardoseli din caramidă presată plină la nivelul subsolului; pardoseli din dușumea la nivelul parterului; pardoseală din parchet tip dușumea la nivelul etajului.  Finisajele exterioare realizate din tencuieli și zugrăveli pe bază de var, speciale pentru monumente; lambrisaj cu lemn la nivelul etajului.

Au fost, de asemenea reabilitate acoperișul și învelitoarea.

Muzeul etnografic. Clădirile anexă construite iniţial, în prima etapă de construcţie a conacului (1640) nu mai există, clădirile actuale datând din etapa de construcţie 1784-1807. Cele de pe latura de NV aveau funcţiunea  de locuinţe pentru slujitori, iar cele de pe latura de SV erau destinate oaspeţilor (arhondaric). Adâncimea de fundare este mare (2.00 m) iar fundaţiile sunt de cărămidă. Clădirea muzeului etnografic este pe parter, din zidărie de cărămidă, adosată zidului de fortificare, acoperită cu şarpantă în 3-4 ape şi învelitoare de şindrilă. Clădirea muzeului etnografic de pe latura de NV are lângă clădirea destinată locuinţelor pentru slujitori şi un corp de clădire cu funcţiunea de grajduri, care, datorită necesităţii depozitării fânului, are o înălţime mai mare şi un spaţiu la etaj - cu acces printr-o scară de lemn de la nivelul solului. În cadrul proiectului s-au executat lucrări de amenajare și reabilitare la muzeul etnografic după cum urmează:

- la tâmplărie, tâmplăria exterioară înlocuită, din lemn cu geam termopan; s-au montat uși din sticlă securizată cu protecții, obloane din lemn la accesele principale pentru circuitul muzeului.

- Finisajele interioare au fost executate din  zugrăveli pe bază de var speciale pentru monumente; pardoseli din cărămidă presată plină la nivelul parterului; pardoseli din dușumea la nivelul spațiului de belvedere. La finisajele exterioare au fost executate tencuieli și zugrăveli pe bază de var speciale pentru monumente; trafoare din șipci de lemn la nivelul etajului la fațada posterioară și protecție cu sticlă securizată montată perimetral.

Au fost, de asemenea, reabilitate acoperișul și învelitoarea.

Turnul porții. Marcând poarta de intrare în incintă, deasupra acesteia se înalţă încăperea foişorului de pază, alcătuind Turnul porţii, în dreapta şi stânga acestuia fiind clădirile şcolii (1826) şi a bolniţei/casa săracilor. Această clădire păstrează din prima etapă partea de acces a porţii, partea superioara a foişorului fiind refăcută în etapa a doua din 1784-1807. Scara de lemn de acces în pridvorul care înconjoară foişorul conduce şi la camera centrală, acoperită cu o şarpantă în 4 ape şi învelitoare de şindrilă.

În cadrul proiectului au fost  executate lucrări de amenajare și reabilitare la turnul porții după cum urmează: s-a înlocuit pardoseala existentă din dușumea ce îmbracă palierul exterior perimetral de la nivelul etajului cu alta nouă tot din dușumea; intervențiile pentru turnul porții sunt de natură structurală și acestea sunt: reparații la planșeul din lemn, șarpanta și scara de acces; s-a înlocuit integral învelitoare cu sita; s-au înlocuit parțial treptele scării de acces la nivelul turnului și mâna curentă; s-au refacut vopsitoriile la scara și mâna curentă; s-au  înlocuit integral glaful din lemn montat la partea superioara a parapetului din zidărie.

Zid de Incintă cu 4 Turnuri de Colț: Realizat în perioada 1784 - 1807, pentru îmbunătăţirea apărării curţii Goleştilor, zidul capătă înălţimea de 4-5 m şi grosimea de 60cm, fiind sprijinit de ambele părţi pe contraforţi în cărămidă. Colţurile incintei au fost întărite cu 4 turnuri rotunde, de dimensiuni diferite, din zidărie de cărămidă de 50 cm grosime, cu câte 2 rânduri de metereze - cele de jos, de la nivelul solului, pentru tunuri, iar celelalte pentru trăgătorii cu flinte. Rolul turnurilor era de a putea supraveghea zidul de fortificare în tot lungul său, fiind acoperite cu cărămidă pe lat, pentru a nu putea suferi distrugeri în urma incendierii, ca în etapele precedente când învelitorile de şindrilă au dus la distrugerea acestora. În cadrul proiectului s-zau executat lucrări de amenajare și reabilitare la turnul porții după cum urmează: - Tâmplarie: s-a montat tâmplărie fixă din geam termopan cu rama metalică îngropată în tencuială în golurile existente;

s-a  montat ușa exterioară de acces din lemn, cu preluarea identică a geometriei ușii existente aferentă băii turcești.

- Finisajele interioare: zugrăveli  pe bază de var, speciale pentru monumente și tencuieli de frescă; pardoseli din lemn și dale de piatră, respectiv lemn cu sticlă securizată la turnul de est. Finisajele exterioare: reparații la zidăria exterioară aparentă.

- Acoperișul și învelitoarea: acoperişul a fost realizat cu  o învelitoare din caramida speciala dublu presata, iar la exterior s-a montat o treapta din calcar pentru acces în spațiul amenajat.

Parc Alăturat Incintei (Împrejmuire). În prezent parcul alăturat incintei este împrejmuit pe latura de nord-vest cu un gard din panouri de lemn, iar pe latura de nord-est și sud-est cu panouri prebricate din beton. S-a propus dezafectarea împrejmuirii din panouri de beton și înlocuirea cu împrejmuire din caramidă cu învelitoare din șiță lemn, cu păstrarea geometriei și caracteristicilor împrejmuirii laturii de sud-est comună cu parcul din incinta conacului. Înlocuirea împrejmuirii actuale (din materiale neadecvate) s-a realizat prin refacerea zidului de incintă, cu acelaşi profil şi materiale (cărămidă) specifice zidului de incintă al curţii Conacului. Soluţia propusă de reabilitare, restaurare, refuncţionalizare a trebuit să confere un plus de reprezentativitate ansamblului, pentru includerea în circuite turistice culturale  cât şi diversificarea tipului de activităţi culturale desfăşurate - pentru grupuri ţintă cât mai diverse.

Parcul din Jurul Conacului. Amenajarea peisagistica a grădinii conacului Goleştilor. Clasat ca monument istoric în cadrul ansamblului muzeal Goleşti - Parcul care înconjoară conacul - cod AG-II-m-A-13697.06 reprezintă un factor important în procesul de punere în valoare şi inserare a unor noi funcţiuni pentru Muzeul de Istorie şi Etnografic.

Amenajare Alei - Parcul Din Jurul Conacului Aleile reprezintă un element important, ele constituind traseul de vizitare a întregului parc muzeal. Lungimea totală a aleilor este de 850 m, cu lăţimi cuprinse între 0,90 m şi 9,00 m. Reamenajarea acestor alei a avut ca scop redarea aspectului iniţial, fiind folosite materiale tradiţionale. De asemenea, în cadrul proiectului s-a amenajat parcarea care se situează în partea de nord a parcului alăturat zonei muzeale, fiind poziţionată lângă poarta de acces în complexul turistic.