Sedinte de Consiliu Hotarari de Consiliu Raport Presedinte Strategia de dezvoltare a Judetului Arges Programe Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET
GAL-uri Parteneriate - programe sociale Cooperare internationala - Parteneriate Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges Investitii Autoritatea Judeteana de Transport Drumuri – Infrastructura Sanatate Publica Urbanism si amenajarea teritoriului Licitatii Control Intern Managerial al CJ ARGES - Implementare Standarde Master Plan-ul privitor la reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa/apa uzata din judetul Arges Lucrari publice Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges

 

"Modernizarea DJ 504, limita jud. Teleorman – Popeşti – Izvoru – Recea – Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110 + 700 – 136 + 695, L = 25, 995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoeşti, jud. Argeş"

Judeţul Arges, în calitate de beneficiar, implementează proiectul "Modernizarea DJ 504, limita jud. Teleorman – Popeşti – Izvoru – Recea – Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110 + 700 – 136 + 695, L = 25, 995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoeşti, jud. Argeş", Cod SMIS 114308, în baza contractului de finanţare nr. 848/09.01.2018.

Proiectul este cofinanţat de FEDR prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Perioada de implementare a proiectului este de 68 luni, începând din octombrie 2015 până la data de 31.05.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 82.687.293,84 lei, din care 82.498.900,94 lei asistenţă financiară nerambursabilă (70.124.065,80 lei valoarea cofinanţării Uniunii Europene din FEDR şi 10.724.857,12 lei valoarea finanţării de la bugetul de stat) şi 1.838.370,92 lei cofinanţarea din partea beneficiarului (din care 188.392,90 lei valoarea neeligibilă inclusiv TVA).

Obiectivul general constă în modernizarea si reabilitarea infrastructurii de acces care asigura conectivitatea indirecta cu reteaua TEN-T, prin îmbunătăţirea parametrilor relevanţi – creşterea vitezei, siguranţei rutiere, portanţei pe raza localităţilor Buzoeşti, Izvoru, Popeşti, Recea, în vederea stimulării mobilităţii regionale.

Obiectivul specific al acestei proiect este creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reþelei TEN-T prin modernizarea drumului judeţean DJ 504 lim. jud. TELEORMAN – POPEŞTI – IZVORU - RECEA- CORNĂŢEL – VULPEŞTI (DN65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, com. POPEŞTI, IZVORU, RECEA, BUZOEŞTI, jud. ARGEŞ.

Instrumentele Structurale in Romania:

sIte web: www.fonduri-ue.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro .

Programul Operational Regional 2014 – 2020:

site web: www.inforegio.ro

pagina de Facebook: https://www.facebook.com/inforegio.ro

Atasamente:

Prezentare DJ 504_18.02.2019.ppt