Sedinte de Consiliu Hotarari de Consiliu Raport Presedinte Rapoarte activitate consilieri judeteni Strategia de dezvoltare a Judetului Arges Programe Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare
Proiect Situatii de urgenta - SUD Muntenia Proiectul Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş Proiectul Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Conservarea și consolidarea cetății Poenari Argeş Proiectul Creșterea eficienţei energetice a spitalului de recuperare Brădet Proiectul Creşterea eficienţei energetice a palatului administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş Proiectul cu titlul „Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Arges, Teleorman si Calarasi la servicii medicale de urgenta”, cod SMIS 125357 Proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Arges, Teleorman si Calarasi”, cod SMIS 125358 Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti” Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti” Proiectul "Implementarea unor masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor administrative in cadrul Consiliului Judetean Arges" Proiectul "Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești" Proiectul "Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești"
Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET
GAL-uri Control Intern Managerial si Managementul Calitatii Cooperare internationala - Parteneriate Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges Investitii Autoritatea Judeteana de Transport Drumuri – Infrastructura Sanatate Publica Urbanism si amenajarea teritoriului Licitatii Master Plan-ul privitor la reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa/apa uzata din judetul Arges Lucrari publice Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges Planul de mentinere a calitatii aerului in judetul Arges

 

Titlul proiectului: MODERNIZARE DJ 504 LIM. JUD. TELEORMAN – POPEȘTI - IZVORU- RECEA – CORNĂȚEL – VULPEȘTI (DN65A), KM 110+700 -136+695, L=25,995 KM, COM. POPESTI, IZVORU, RECEA, BUZOEȘTI, JUD. ARGEȘ

 

Cod SMIS proiect: 114308

Axa/Prioritate de Investiții: 6.1 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională / Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene.

Denumire beneficiar: UAT JUDEȚUL ARGEȘ în parteneriat cu UAT  COMUNA POPEȘTI, UAT COMUNA IZVORU, UAT COMUNA RECEA, UAT COMUNA BUZOEȘTI

Loc de implementare: localitățile POPEȘTI, IZVORU, RECEA, BUZOEȘTI, județul ARGEȘ

Data de începere a proiectului: 01/10/2015.

Perioada de implementare: 68 de luni

Data finalizării proiectului: 31/05/2021

Valoarea totală a proiectului: 85.913.743,72  lei din care

  • contribuția UE: 70.124.065,81 lei
  • contribuția națională: 10.724.857,11 lei

Obiectivul general al proiectului Obiectivul general este modernizarea și reabilitarea infrastructurii de acces care asigură conectivitatea indirectă cu rețeaua TEN-T, prin îmbunatățirea parametrilor relevanți – creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței pe raza localităților Buzoești, Izvoru, Popești, Recea, în vederea stimulării mobilității regionale.

Obiective specifice ale proiectului:

Obiectivul specific al acestei proiect este creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumului județean DJ 504 lim. jud. TELEORMAN – POPEȘTI – IZVORU – RECEA – CORNĂȚEL – VULPEȘTI (DN65A), km 110+700 -136+695, L=25,995 km, com. POPEȘTI, IZVORU, RECEA, BUZOEȘTI, jud. ARGEȘ

Rezultate:

  1. Suprafață trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate - 36.663 mp
  2. Stații transport public și alveole construite/modernizate - număr 21
  3. Categorii de elemente suplimentare destinate siguranței circulației - număr 3

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

http://www.inforegio.ro; http://facebook.com/inforegio.ro

 

 

Atasamente:

Prezentare DJ 504_18.02.2019.ppt