Titlul proiectului: Îmbunătățirea accesului populației din județele Argeș, Teleorman și Călărași la servicii medicale de urgență

 

Cod SMIS proiect: 125357

Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale / Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități/ 8.2.B: Unităţi de primiri urgenţe

Denumire beneficiar: parteneriat între Ministerul Sănătății – Lider de parteneriat, UAT Județul Argeș, Spitalul Orășenesc "Sf. Spiridon" Mioveni, Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Spitalul Municipal Curtea de Argeș, Spitalul Orășenesc "Regele Carol I" Costești, Spitalul de Pediatrie Pitești, Spitalul Municipal Câmpulung, Spitalul Municipal Oltenița, UAT Orașul Mioveni, UAT Curtea de Argeș, UAT Municipiul Câmpulung.

Loc de implementare: București, Pitești, Mioveni, Costești, Curtea de Argeș, Câmpulung, Oltenița, Alexandria, județele: Argeș, Teleorman, Călărași.

Data de începere a proiectului: 21/01/2014.

Perioada de implementare: 70 de luni

Data finalizării proiectului: 31/10/2019.

Valoarea totală a proiectului: 13.375.732,11 lei din care

  • contribuția UE: 9.363.012,48 lei

  • contribuția națională: 3.745.204,75 lei

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalității la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate.

Prin proiect s-a urmărit modernizarea și tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. OS. 1 Dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe și a compartimentelor de primiri urgențe (inclusiv cu echipamente pentru terapie intensiva – ATI, precum și echipamente destinate secțiilor suport care deservesc UPU).

Ob. specific a contribuit la îndeplinirea indicatorilor proiectului:

1S37 – Unități de primiri urgențe/compartimente de primiri urgențe (nivel terțiar)

2. OS.2 Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică.

Ob. specific a contribuit la îndeplinirea indicatorilor proiectului:

CO 36 – Populația deservită de servicii medicale îmbunătățite.

Rezultate:

1. R.1. Un număr crescut de Unități / Compartimente de Primiri Urgență cu echipamente medicale de specialitate noi.

Acest rezultat s-a atins prin îndeplinirea activității de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente prezentului proiect

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general și Ob. Specific 1 și a indicatorului de realizare 1S37i – Unități de primiri Urgențe/compartimente de primiri urgențe (nivel terțiar)

2. R.2. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip urgență, în cadrul Regiunii.

Acest rezultat s-a atins prin îndeplinirea activității de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente prezentului proiect

Rezultatul a contribuit la îndeplinirea Obiectivului general și Ob. Specific 2 și a indicatorului de realizare CO 36 – Populația deservită de servicii medicale îmbunătățite.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

http://www.inforegio.rohttp://facebook.com/inforegio.ro

Atasamente:

Anunt de presa din 01.04.2019.pdf