Sedinte de Consiliu Hotarari de Consiliu Raport Presedinte Strategia de dezvoltare a Judetului Arges Programe Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare
Programul Comenius Regio - DIVERSITY FOR SPECIAL NEEDS EDUCATION - 2013 - 2015 Programul Compararea sistemelor educationale Proiect Situatii de urgenta - SUD Muntenia Proiectul Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş Proiectul Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Conservarea și consolidarea cetății Poenari Argeş Proiectul Creșterea eficienţei energetice a spitalului de recuperare Brădet Proiectul Creşterea eficienţei energetice a palatului administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş Proiectul Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederilor SCAP Proiectul cu titlul „Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Arges, Teleorman si Calarasi la servicii medicale de urgenta”, cod SMIS 125357 Proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Arges, Teleorman si Calarasi”, cod SMIS 125358 Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti” Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti” Proiectul "Implementarea unor masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor administrative in cadrul Consiliului Judetean Arges"
Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET
GAL-uri Parteneriate - programe sociale Cooperare internationala - Parteneriate Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges Investitii Autoritatea Judeteana de Transport Drumuri – Infrastructura Sanatate Publica Urbanism si amenajarea teritoriului Licitatii Control Intern Managerial al CJ ARGES - Implementare Standarde Master Plan-ul privitor la reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa/apa uzata din judetul Arges Lucrari publice Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges

 

Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti" 

Consiliul Judetean Arges implementeaza proiectul „EXTINDERE ȘI DOTARE SPAȚII URGENȚĂ ȘI AMENAJĂRI INCINTĂ SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚA PITEȘTI", cod SMIS 119306.  Acest proiect va  avea drept finalitate reducerea timpilor de așteptare până la rezolvarea cazurilor prezentate în structura de urgență, creșterea gradului de satisfacție a pacienților/aparținătorilor, precum și a gradului de satisfacție a salariaților din structură, toate aceste îmbunătățiri ale activității, regăsindu-se finalmente în creșterea calității serviciilor medicale furnizate de Spitalul Județean de Urgență Pitești.

Proiectul va fi implementat prin intermediul finanțării nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă  între 01.11.2017 şi 22.04.2022.

Obiectivul general este îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti, în vederea asigurării distribuţiei teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgenţă prin preluarea pacienţilor de la nivel local, care nu pot fi trataţi în sistem ambulatoriu.

Obiectivul specific este extinderea, dotarea şi amenajarea Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti, judeţul Argeş.

În cadrul proiectului se vor realiza următoarele lucrări: extinderea spațiilor medicale la nivelul demisolului prin realizarea unui spațiu de resuscitare cu două paturi, spațiu de evaluare și tratament imediat cu 13 paturi, grupuri sanitare organizate pe sexe pentru personal, o zonă de imagistică dotată cu un aparat Computer Tomograf și echipament Roentgen pentru radiografii. La nivelul parterului se propun spații destinate personalului medical astfel: o sală de întâlniri colective, birou medic șef UPU, birou asistent șef UPU, cameră de odihnă, cameră de gardă, vestiare și grupuri sanitare organizate pe sexe și un spațiu tehnic. De asemenea, se va amenaja incinta spitalului din partea sudică a acestuia. Pentru a se crea condițiile adecvate activităților ce se vor desfășura în extinderea spațiilor de servicii medicale U.P.U. se propun următoarele funcțiuni: o cameră de evaluare și tratament imediat, o cameră resuscitare pacienți critici, o cameră AR, o  cameră tehnică radiații, o cameră CT, o cameră tehnică CT,  o cameră comandă, o sală întâlniri colective, o cameră de gardă, o cameră odihnă, un birou medic șef UPU, un birou asistent șef UPU,  camere de schimb (pe sexe, pentru pacienții care vor utiliza camerele cu aparatura pentru imagistică medicală), hol de distribuție în spațiile de imagistică (camera AR și camera CT) a pacienților aduși cu targa de ambulanță, o cameră de serviciu, spațiu protejat pentru o ambulanță, sală întâlniri colective, cameră de gardă, cameră odihnă, un vestiar și dușuri pentru medici, vestiare și dușuri pentru personal, cameră de serviciu,  casă scară, spații pentru circulații, spatii tehnice.

Clădirea va fi prevăzută cu instalații de încălzire, instalații sanitare şi instalaţii electrice, instalații de curenți slabi, detecție și semnalizare incendiu, instalații de oxigen și hidranți interiori și exteriori conform cerințelor stabilite de legile și normativele în vigoare, specifice programului arhitectural.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 10.422.816,26 lei, din care 6.699.753,84 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată, iar 3,723,062.42 lei este contribuţia beneficiarului. 


Atasamente:

Anunt de presa – Demararea activitatilor proiectului cu titlul: "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti"