Conducere Organizare Activitate
Sedinte Hotarari Rapoarte activitate consilieri judeteni Strategii Județene Programe nationale Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare
Proiect Situatii de urgenta - SUD Muntenia Proiectul Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş Proiectul Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Conservarea și consolidarea cetății Poenari Argeş Proiectul Creșterea eficienţei energetice a spitalului de recuperare Brădet Proiectul Creşterea eficienţei energetice a palatului administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş Proiectul cu titlul „Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Arges, Teleorman si Calarasi la servicii medicale de urgenta”, cod SMIS 125357 Proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Arges, Teleorman si Calarasi”, cod SMIS 125358 Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti” Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti” Proiectul "Implementarea unor masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor administrative in cadrul Consiliului Judetean Arges" Proiectul "Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești" Proiectul "Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești" Proiectul "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D1"
Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET
Sanatate si asistenta sociala Transporturi si drumuri judetene Patrimoniul judetului Cooperare internationala - Parteneriate Cultură, culte, învățământ și tineret Control Intern Managerial si Managementul Calitatii Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges

 

Titlul proiectului: Creșterea Eficienței Energetice a Spitalului de Recuperare Brădet

 

Cod SMIS proiect: 114860

Axa/Prioritate de Investiții: Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri Publice.

Denumire beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Argeș

Loc de implementare: Localitatea  Brăduleț, județul Argeș

Data de începere a proiectului: 01/04/2016.

 Perioada de implementare: 64 de luni

Data finalizării proiectului: 31/07/2021

Valoarea totală a proiectului: 4.273.336,34 lei din care

  • contribuția UE: 2.741.047,72 lei

  • contribuția națională: 419.219,05 lei

Obiectivul general al proiectului: cresterea eficienţei energetice a Spitalului de Recuperare Brădet în vederea sprijinirii tranziiei către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Obiectivul specific ale proiectului: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumurilor de energie în vederea creşterii eficienţei energetice a Spitalului de Recuperare Brădet.

Rezultate:

1. Rezultate obținute prin proiect sunt:

-Nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2/an la Spitalul de Recuperare Brădet: valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului este 92,91 (echivalent to CO2); valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (output) va fi de 33,05 (echivalent to CO2);

-Consumul anual de energie primară (kWh/an)-valoarea la începutul implementării este 2.538.214,17; valoarea la finalul implementării (output) este 828.542,62;

-Consumul anual specific de energie primară (kWh/ m²/an) total (încălzire/răcire+acc+electric) din surse regenerabile și neregenerabile- valoarea la începutul implementării este de 429,58; valoarea la finalul implementării este 166,25

2. Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de rezultat):

-Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile)(tep)-valoarea la începutul implementării proiectului este 167,62; valoarea la finalul implementării proiectului 59,28;

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de realizare):

-Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile)(kWh/m²/an) total - valoarea la începutul implementării proiectului 429,58; valoarea la finalul implementării proiectului va fi 166,25; din care pentru incălzire/răcire: la începutul implementării 251,51 iar la finalul implementării 53,91;

-Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total din care:

-pentru încălzire/răcire-valoare la început=0, iar la final=139.760

-pentru preparare apă caldă de consum-valoare la început=0, iar la final=139.760

- pentru electric- valoare la început=0, iar la final=0.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

http://www.inforegio.ro; http://facebook.com/inforegio.ro

 

Atasamente:

Prezentare spital Bradet.pptx