Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei Conducere Organizare Activitate Transparență decizională Programe si strategii
Strategii Județene Strategii Naționale Programe nationale Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare
Proiect Situatii de urgenta - SUD Muntenia Proiectul Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş Proiectul Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Conservarea și consolidarea cetății Poenari Argeş Proiectul Creşterea eficienţei energetice a palatului administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti” Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti” Proiectul "Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești" Proiectul "Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești" Proiectul "Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf Andrei", Valea Iașului” Proiectul "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D1" Proiectul „Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.) Argeș” Proiectul „Renovarea energetică moderată pentru sediul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș, Municipiul Pitești, str. George Coșbuc nr. 40, județul Argeș” Proiectul „Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești” Proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Argeș și a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș” Proiectul: „Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Argeș”
Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET Proiecte finalizate
Rapoarte si studii

 

Proiectul „Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de Covid-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iașului"

 

În data de 06.09.2022 a fost semnat contractul de finanţare nr. 1684 pentru proiectul cu titlul "Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf Andrei", Valea Iașului", Cod SMIS 155528 finanțat în cadrul Axei Prioritare - Protejarea sanatații populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, cresterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, Operațiunii - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID- 19 și al consecințelor sale sociale.

Rezultalul proiectului depus în parteneriat cu Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei Valea Iasului" va fi o unitate sanitară modernizată în vederea asigurării capacității adecvate de îngrijire și tratament a cazurilot de infecție cu virusul SARS Cov-2 și de gestionare a crizei sanitare.

Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni, respectiv între data 01.03.2022 și data 31.12.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfasurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Investiția contribuie la protejarea sanatății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, reducând inegalitățile în ceea ce priveste starea de sănătate și îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate.

Prin proiect se urmăreste modernizarea și tehnologizarea la nivel european al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o crestere calitativă a serviciilor oferite, cât și o crestere cantitativă a numarul beneficiarilor de servicii medicale, îmbunătățind starea de sanitate publică la nivel național, regional și local cât și consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV.

Obiectivul general al proiectului constă în cresterea capacității adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS COV-2 prin investiții în dotări și lucrări necesare infrastructurii sanitare, în scopul reducerii inegalităților privind starea de sănătate și îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen, la Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf.Andrei„ Valea Iașului

  • Reabilitarea și extinderea infrastructurii electrice și de fluide medicale la Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf.Andrei„ Valea Iașului

 "Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. "