Sedinte de Consiliu Hotarari de Consiliu Obiective Generale si Specifice ale Consiliului Judetean Arges Raport Presedinte Strategia de dezvoltare a Judetului Arges Programe Proiecte europene GAL-uri Parteneriate - programe sociale Cooperare internationala - Parteneriate Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges Investitii Autoritatea Judeteana de Transport Drumuri – Infrastructura Sanatate Publica Urbanism si amenajarea teritoriului Licitatii Control Intern Managerial al CJ ARGES - Implementare Standarde Master Plan-ul privitor la reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa/apa uzata din judetul Arges Lucrari publice Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges

 

Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia"

 

FISA TEHNICA A PROIECTULUI

Titlul proiectului : Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia"

Beneficiar: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Situatii De Urgenta Sud Muntenia"

Proiect finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale,             DMI 3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru  interventii in situatii de urgenta.

Valoare totala: 50.000.000 lei

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, prin îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul celor 7 judeţe asociate – Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Ialomiţa - prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, indiferent de locul acesteia.
             De acest proiect vor beneficia un număr de 3.284.525 persoane, reprezentând populaţia regiunii Sud Muntenia, prin intermediul Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman, baza regională din Regiunea Sud Muntenia, care e localizată în municipiul Alexandria şi implicit angajaţii şi voluntarii din cadrul sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească şi intervenţie la incidente majore.

Proiectul îşi propune achiziţionarea de echipamente specifice ce vor fi utilizate de Inspectoratele de Urgenţă din cele şapte judeţe ale zonei Sud Muntenia:

• 21 autospeciale de mare capacitate pentru lucrul cu apă şi spumă – 3 în Argeş;

• 14 autospeciale de capacitate medie pentru lucrul cu apă şi spumă – 2 în Argeş;

• 3 autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic)– 1 în Argeş;

• 7 autospeciale pentru descărcări grele – 1 în Argeş;

• 20 ambulanţe tip B2 – 2 în Argeş;

• 1 centrul mobil de comandă şi control, în judeţul Teleorman;

• 1 autospecială pentru intervenţie la accidente colective, în Prahova.

Prezentul proiect vine să sprijine strategia şi planul de implementare după modelul SMURD – Sistemul integrat de asistenţă medicală şi tehnică prespitalicească şi intervenţie la incidentele majore, în timp ce 1.164 persoane din cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene care vor fi instruite pentru a lucra cu echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului.