Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei Conducere Organizare Activitate Transparență decizională Programe si strategii
Strategii Județene Strategii Naționale Programe nationale Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare
Proiect Situatii de urgenta - SUD Muntenia Proiectul Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş Proiectul Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Conservarea și consolidarea cetății Poenari Argeş Proiectul Creşterea eficienţei energetice a palatului administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti” Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti” Proiectul "Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești" Proiectul "Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești" Proiectul "Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf Andrei", Valea Iașului” Proiectul "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D1" Proiectul „Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.) Argeș” Proiectul „Renovarea energetică moderată pentru sediul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș, Municipiul Pitești, str. George Coșbuc nr. 40, județul Argeș” Proiectul „Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești” Proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Argeș și a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș” Proiectul: „Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Argeș”
Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET Proiecte finalizate
Rapoarte si studii

 

Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia"

 

FISA TEHNICA A PROIECTULUI

Titlul proiectului : Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia"

Beneficiar: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Situatii De Urgenta Sud Muntenia"

Proiect finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale,             DMI 3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru  interventii in situatii de urgenta.

Valoare totala: 50.000.000 lei

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, prin îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul celor 7 judeţe asociate – Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Ialomiţa - prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, indiferent de locul acesteia.
             De acest proiect vor beneficia un număr de 3.284.525 persoane, reprezentând populaţia regiunii Sud Muntenia, prin intermediul Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman, baza regională din Regiunea Sud Muntenia, care e localizată în municipiul Alexandria şi implicit angajaţii şi voluntarii din cadrul sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească şi intervenţie la incidente majore.

Proiectul îşi propune achiziţionarea de echipamente specifice ce vor fi utilizate de Inspectoratele de Urgenţă din cele şapte judeţe ale zonei Sud Muntenia:

• 21 autospeciale de mare capacitate pentru lucrul cu apă şi spumă – 3 în Argeş;

• 14 autospeciale de capacitate medie pentru lucrul cu apă şi spumă – 2 în Argeş;

• 3 autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic)– 1 în Argeş;

• 7 autospeciale pentru descărcări grele – 1 în Argeş;

• 20 ambulanţe tip B2 – 2 în Argeş;

• 1 centrul mobil de comandă şi control, în judeţul Teleorman;

• 1 autospecială pentru intervenţie la accidente colective, în Prahova.

Prezentul proiect vine să sprijine strategia şi planul de implementare după modelul SMURD – Sistemul integrat de asistenţă medicală şi tehnică prespitalicească şi intervenţie la incidentele majore, în timp ce 1.164 persoane din cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene care vor fi instruite pentru a lucra cu echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului.