Statutul Unităţii Administrativ-Teritoriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotărârile autorităţii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare
Informatii despre buget
Bugetul local pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022 - 2024 - actualizat conform Hotararii nr 229 din 27.09.2021 Bugetul local pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022 - 2024 - actualizat conform Hotararii nr 162 din 24.06.2021 Bugetul local pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022 - 2024 - actualizat conform Hotararii nr 96 din 19.04.2021 Proiect buget 2021 Proiect buget 2020 Proiect buget 2019 Bugetul local pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021 – 2023 - final Bugetul local pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021 – 2023 – actualizat conform Hotararii nr 199 din 26.08.2020 Bugetul local pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021 – 2023 – actualizat conform Hotararii nr 67 din 19.02.2020 Bugetul local pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020 – 2022 – actualizat conform Hotararii nr 275 din 13.12.2019 Bugetul local pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020 – 2022 – actualizat conform Hotararii nr 201 din 10.10.2019 Bugetul local pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020 – 2022 – actualizat conform Hotararii nr 98 din 24.04.2019 Bugetul local pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 – 2021 – actualizat conform Hotararii nr 309 din 17.12.2018 Bugetul local pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 – 2021 – actualizat conform Hotararii nr 248 din 04.10.2018 Bugetul pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 - 2021 - actualizat Bugetul pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 - 2021 Proiect buget 2018 Bugetul pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018 – 2020 Buget actualizat – august 2016 Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat la activitatea proprie a Consiliului Judetean Arges pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017 - 2019 Bugetul pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018 Buget 2016 Buget 2015 Buget 2014
Situatii financiare Informatii despre Datoria Publica
Alte Documente Hotarare nr 4 din 30.05.2021 privind inregistrarea semnelor electorale Proces - verbal privind centralizarea pe judet a voturilor si rezultatului alegerilor pentru primari la alegerile locale din 27.06.2021

 


Proiect buget 2020

Prezentarea bugetului

Anexa 1 - Proiect buget venituri si cheltuieli pe anul 2020

Anexa 2 - Proiect bugetul de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020

Anexa 3 - Propuneri privind alocarea sumelor pentru cheltuieli cu bunuri si servicii la spitale in anul 2020

Anexa 4 - Propuneri pentru programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare

Anexa 5 - Propuneri pentru cheltuielile sectiunii de dezvoltare (proiecte cu finantare externa nerambursabila, programe nationale de dezvoltare locala si cheltuieli de capital) pe anul 2020

Anexa 6 - Propunere program privind lucrarile de intretinere si reparatii infrastructura rutiera drumuri judetene pentru anul 2020