Statutul Unităţii Administrativ-Teritoriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotărârile autorităţii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte Documente

 


Proiect buget 2020

Prezentarea bugetului

Anexa 1 - Proiect buget venituri si cheltuieli pe anul 2020

Anexa 2 - Proiect bugetul de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020

Anexa 3 - Propuneri privind alocarea sumelor pentru cheltuieli cu bunuri si servicii la spitale in anul 2020

Anexa 4 - Propuneri pentru programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare

Anexa 5 - Propuneri pentru cheltuielile sectiunii de dezvoltare (proiecte cu finantare externa nerambursabila, programe nationale de dezvoltare locala si cheltuieli de capital) pe anul 2020

Anexa 6 - Propunere program privind lucrarile de intretinere si reparatii infrastructura rutiera drumuri judetene pentru anul 2020