Programul pentru școli al României

 

Consiliul Județean Argeș gestionează la nivelul județului Argeș „Programul pentru școli al României" în concordanță cu noile prevederile legislative: Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată prin Legea nr. 55/2018 cu completările ulterioare, privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Noul Program pentru școli al României prevede, pe de o parte acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și produse de panificație în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev prezent la cursuri, iar pe de alta parte derularea de măsuri educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate.

Înainte de începerea fiecărui an școlar, Guvernul stabilește sumele necesare pentru  implementarea Programului pentru școli al României pentru fiecare județ, emițând o hotărâre de guvern.

La nivelul județului Argeș, autoritatile implicate în derularea programului sunt:

  • Consiliul Județean Argeș - răspunde de achiziția produselor ce urmează a fi distribuite elevilor și preșcolarilor, coordonarea furnizării zilnice a produselor către unitățile de învățământ, verificarea distribuției produselor către elevii și preșcolarii prezenți la cursuri, plata lunară a produselor raportate de unitățile școlare ca fiind distribuite elevilor și preșcolarilor prezenți la cursuri, întocmirea și depunerea semestrială, la APIA Centrul Județean Argeș, a cererilor de plată a ajutorului comunitar din Fondul European de Garantare Agricolă aferent produselor lactate și fructelor distribuite și raportarea lunară către Instituția Prefectului Argeș a stadiului implementării programului.
  • Inspectoratul Școlar Județean Argeș - asistă Consiliul Județean Argeș la implementarea programului și la punerea în aplicare a măsurilor educative, centralizează și comunică numărul de beneficiari ai programului și rețeaua județeană a unităților școlare beneficiare, coordonează școlile în derularea Programului și în raportarea datelor.
  • Unitățile de învățământ - răspund de asigurarea spațiilor de depozitare, conform normelor în vigoare, asigură instruirea persoanelor responsabile cu distribuirea produselor, se asigură că acestea dețin certificate valabile privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă. Unitățile de învățîmânt răspund de recepția și distribuirea produselor (lactate, de panificație și fructelor) către elevii beneficiari prezenți la cursuri, dar și de înregistrarea datelor privind recepția și distribuția în aplicația informatică de gestiune a programului la nivel județean.
  • Comisia județeană constituită pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 coordonată de prefectul judetului, decide lista produselor distribuite și a măsurilor educative aferente, informează publicul larg despre implementarea Programului  pentru școli al României la nivelul județului Argeș.
  • Agenția de Plăti și Intervenție în Agricultură, Centrul Județean Argeș, pe baza specificațiilor Ghidului Solicitantului de ajutor comunitar din Fondul European de Garantare Agricolă, pentru furnizarea laptelui, produselor lactate, legumelor și fructelor proaspete, înregistrează cereri de plată și efectuează inspecții și verificări la solicitant și unitățile școlare beneficiare în vederea aprobarii cererilor.

La nivelul județului Argeș, s-au încheiat în anul 2017 acorduri- cadru pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și produselor de panificație, pentru perioada de 2017- 2021. Procedura a fost derulată și finalizată conform prevederilor legale în vigoare la acel moment şi anume, O.U.G. nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore***) cu modificările şi completările ulterioare. În baza acestor acorduri anual sunt incheiate contracte subsecvente de furnizare a laptelui, produselor lactate și produselor de panificație prin care elevii și preșcolarii prezenti la cursuri, primesc zilnic (pe perioada cursurilor conform structurii anului școlar) cate o portie de lapte (UHT, pasteurizat) sau un produs lactat (iaurt simplu) și o porție de produse de panificație (corn sau biscuiți).

În anul 2019 s-au încheiat două acorduri- cadru pentru furnizare fructe proaspete "mere", respectiv unul pentru zona de sud a județului și altul pentru zona de nord a județului, procedura de achizitiie fiind derulată conform noilor prevederi legale, respectiv H.G. nr.640/2017, Ordinul 19/2018, Ordonanța nr. 13/2017, Legea nr.55/2018.

În baza acestor acorduri, anual sunt încheiate contracte subsecvente de furnizare a merelor, prin care elevii și preșcolarii prezenți la cursuri, primesc două porții de mere pe săptămână (pe perioada cursurilor conform structurii anului școlar).

 Pentru anul școlar 2019-2020 s-au încheiat :

  • contractul subsecvent de furnizare nr.13755/279/04.09.2019 între Județul Argeș și SC Matra SRL, pentru furnizarea laptelui și produselor lactate către 425 de unități de învățământ, respectiv pentru un efectiv maxim estimat de 57.000 de elevi și preșcolari.
  • contractul subsecvent de furnizare 13717/AG245/04.09.2019 între Județul Argeș și SC Vel Pitar SA, pentru furnizarea produselor de panificație către 425 de unități de învățământ, respectiv pentru un efectiv maxim estimat de 57.000 de elevi și preșcolari.
  • contractul subsecvent de furnizare nr. 13756/280/04.09.2019, între Judetul Argeș și SC Matra SRL, pentru furnizarea fructelor proaspete „mere" în zona de sud a județului, pentru un efectiv maxim estimat de 30.500 de elevi si prescolari.
  • contractul subsecvent de furnizare nr. 13757/281/04.09.2019, între Județul Argeș și SC Matra SRL, pentru furnizarea fructelor proaspete „mere" în zona de nord a județului, pentru un efectiv maxim estimat de 26.500 de elevi și preșcolari.