Obiective de investitii derulate in perioada 2013 - 2016 prin Programul national de dezvoltare locala aprobat  conform O.U.G. 28 / 2013 cu modificarile si completarile ulterioare

 

Programul national de dezvoltare locala (PNDL)

Prezentarea programului

Programul naţional de dezvoltare locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.

Obiective de investiţii

Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul Programului trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre următoarele domenii specifice:

 a) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;

 b) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;

 c) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat;

 d) extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor sanitare;

 e) construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;

 f) realizarea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale;

 g) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;

 h) realizarea/extinderea/modernizarea platformelor de gunoi;

 i) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea pieţelor publice, comerciale, a târgurilor, oboarelor, după caz;

 j) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive;

 k) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora;

 l) construcţia/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora. 

Cheltuieli eligibile prin PNDL

1. CAP.2  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii;

2. CAP.3.3  Proiectare si inginerie;

3. CAP.4  Cheltuieli pentru investitia de baza;

4. CAP.5.1.1  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier;

5. CAP.5.3  Cheltuieli diverse si neprevazute.

Nr. crt.

Denumirea unitatii administrativ - teritoriale

Denumirea obiectivului de investitii

Valoarea totala a investitiei (inclusiv T.V.A.)
- lei

Total alocatii de la bugetul de stat (MDRAP)
2013-2019
- lei

Stadiul fizic

 

 

0

1

2

3

4

5

 

1

SUBPROGRAMUL "MODERNIZAREA SATULUI ROMANESC"

 

1.1.

Albota

Alimentare cu apa sat Mares

1,136,000.00

400,000.00

100%

 

1.2.

Albestii de Arges

Extindere alimentare cu apa sate Dobrotu, Bratesti si Doblea, comuna Albestii de Arges

1,451,317.35

1,382,207.00

100%

 

1.3.

Albestii de Arges

Asfaltare DC 259 Albeşti-Brăteşti, km 2+500-6+448

408,450.00

389,000.00

50%

 

1.4.

Albestii de Arges

Alimentare cu apă sat Dumirești, comuna Albeștii de Argeș

589,741.95

561,659.00

95%

 

1.5.

Albestii de Arges

Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă satele Albeștii Pământeni, Albeștii Ungureni și Dobrotu, comuna Albeștii de Argeș

562,811.00

391,067.00

35%

 

1.6.

Albestii de Muscel

Alimentare cu apă în satul Candesti
comuna Albeștii de Muscel

686,213.00

400,000.00

95%

 

1.7.

Aninoasa

Alimentare cu apă potabilă Slănic: Instalații de captare, tratare și distribuție apă potabilă în sat Slănic, comuna Aninoasa, județul Argeș

6,880,512.00

1,150,000.00

15%

 

1.8.

Arefu

Modernizare drum de interes local, in comuna Arefu

9,041,726.00

8,895,969.20

98%

 

1.9.

Beleti-Negresti

Reabilitare sistem de alimentare cu apa in satul Beleti, comuna Beleti-Negresti

2,053,032.00

1.777.024,00

67%

 

1.10.

Babana

Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere, comuna Babana, jud.Arges

4,955,294.17

1,797,088.34

90%

 

1.11.

Babana

Modernizare DC 165Samara – Bajenesti, DC 177 A Manolesti , comuna Babana

2,670,571.00

2,562,078.00

90%

 

1.12.

Birla

Asfaltare DC 137 Malu –Selareasca – Barla km 0+000 – 6+300 , comuna Birla

6,714,830.00

6.447.278,00

5%

 

1.13.

Boteni

Alimentare cu apa sat Boteni, comuna Boteni

3,771,833.07

200,000.00

100%

 

1.14.

Boteni

Canalizare menajera in sistem centralizat in comuna Boteni

3,875,753.63

493,445.11

100%

 

1.15.

Boteni

Reabilitare DC 289 in satul Boteni, comuna Boteni

4,269,356.00

4,154,163.00

78%

 

1.16.

Boteni

Extindere retea de canalizare in comuna Boteni

5,440,895.00

5,308,678.53

67%

 

1.17.

Bradu

Sistem de canalizare si tratare a apelor uzate, sat  Geamana, comuna Bradu

7,777,666.50

777,764.24

100%

 

1.18.

Bradulet

Infiintare statie epurare comuna Bradulet

901,013.00

862,148.00

100%

 

1.19.

Bogati

Asfaltare DC 97 A Gorăneşti-Bogaţi, km 3+000-9+500

255,240.00

300,000.00

100%

 

1.20.

Bogati

IBU DC 70: DN 7 Ciulnița-Budișteni-Glodu-Glîmbocel-Bogați-DC 97 A, km 0+000-3+300 în comuna Bogați

1.409.570,00

1.409.570,00

100%

 

1.21.

Bogati

Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Bogati

14,331,804.00

9.173.610,46

38%

 

1.22.

Bogati

Pod din beton armat pe DC Glamboc peste pârâul Glamboc în satul Suseni, cătun Glamboc, comuna Bogați , județul Argeș

1,931,777.00

593,961.00

Demarare procedura

de achizitie publica

 

1.23.

Balilesti

Reabilitare scoala cu clasele V - VIII Bajesti, comuna Balilesti

894,660.00

810,892.00

100%

 

1.24.

Balilesti

Reabilitare scoala cu clasele I - VIII Poenita, comuna Balilesti

1,251,253.00

849,561.00

100%

 

1.25.

Balilesti

Extindere școală cu grup sanitar la Școala Gimnazială Bălilești, în comuna Bălilești, județul Argeș

495,880.35

472,267.00

Demarare procedura de achizitie publica

 

1.26.

Balilesti

Extindere școală cu grup sanitar la Școala Gimnazială Poienița, în comuna Bălilești, județul Argeș

151,520.25

144,305.00

10%

 

1.27.

Bughea de Sus

Canalizarea și epurarea apelor menajere în comuna Bughea de Sus, județul Argeș

31,200,590.00

13,959,030.00

Demarare procedura de achizitie publica

 

1.28.

Budeasa

DC 220 Budeasa Mare-Budeasa Mica, km 0+000-5+500

990,150.00

943,000.00

100%

 

1.29.

Calinesti

Alimentare cu apa, sate Valeni si Ciocanesti, comuna Calinesti

2,146,703.00

1,368,000.00

100%

 

1.30.

Calinesti

Alimentare cu apă sate Urlucea, Cîrstieni, Valea Corbului, comuna Călinești

2,277,256.00

2,032,244.00

100%

 

1.31.

Cateasca

Construire scoala cu clasele I - IV, gradinita si afterschool in comuna Cateasca, sat Recea

1,224,676.00

500,000.00

100%

 

1.32.

Cepari

Sistem alimentare cu apă sat Ceparii Pământeni cătunele Plaiul Oii-Valea Ceparilor, comuna Cepari, județul Argeș

575,397.00

400,202.00

Faza de obtinere autorizatie de construire

 

1.33.

Cepari

Alimentare cu apa, sat Morasti, comuna Cepari

1,040,735.00

1,040,735.00

100%

 

1.34.

Cetateni

Construire sediu administrativ primariei comunei Cetateni

1,588,097.35

379,898.82

100%

 

1.35.

Cetateni

Alimentare cu apa, sat Cetateni, comuna Cetateni

1,280,000.00

491,131.00

100%

 

1.36.

Cicanesti

Alimentare cu apa sate Urechesti si
 Mioarele

1,459,940.00

90,000.00

100%

 

1.37.

Cicanesti

Alimentare cu apa-extindere retele, sat Cicanesti, comuna Cicanesti

1,484,787.69

769,987.00

100%

 

1.38.

Cicanesti

Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local comuna Cicanesti

10,497,311.28

11,497,443.34

95%

 

1.39.

Cicanesti

Reabilitare scoala in comuna Cicanesti - lucrari suplimentare de amenajare interioara si instalatii termice, comuna Cicanesti

518,000.00

523,652.00

100%

 

1.40.

Cuca

Modernizare drumuri locale si drumuri de interes local in lungime de 8 km in comuna Cuca

9,585,508.00

7,371,382.00

100%

 

1.41.

Cotmeana

Alimentare cu apa sat Cotmeana,  comuna Cotmeana

4,302,195.00

4,160,185.00

95%

 

1.42.

Ciofrangeni

Infiintare retea de canalizare in satele Lacurile, Ciofrangeni si Burlusi, in comuna Ciofrangeni

9,132,409.79

8,329,429.96

95%

 

1.43.

Ciofrangeni

Pod peste raul Topolog pe DC 205A (DJ 678A), satul Utari, comuna Ciofrangeni

1,234,270.00

2,050,711.00

100%

 

1.44.

Ciofrangeni

Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local, comuna Ciofrangeni

7,832,038.00

7,360,199.72

100%

 

1.45.

Ciomăgești

Realizare pod peste pârâul Cungrea comuna Ciomăgești, județul Argeș

1,806,281.00

882,291.00

Demarare procedura de achizitie publica

 

1.46.

Corbi

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru localitatile Corbi, Domnesti si Pietrosani, comuna Corbi,

5,453,854.47

936,056.00

100%

 

1.47.

Corbi

Modernizare drumuri comunale și de interes local în comuna Corbi județul Argeș

6,281,832.00

3,498,610.00

Demarare procedura de achizitie publica

 

1.48.

Dobresti

Alimentare cu apa sat Dobresti, comuna Dobresti

744,014.00

361,000.00

80%

 

1.49.

Dobresti

Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in localitatea Dobresti, jud.Arges

3,075,290.00

680,458.00

80%

 

1.50.

Domneşti

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru localitatile Corbi, Domnesti si Pietrosani, comuna Domnesti

5,373,253.57

862,732.00

100%

 

1.51.

Domneşti

Prima infiintare de retea publica de alimentare cu apa, comuna Domnesti

5,114,115.00

4,976,571.99

98%

 

1.52.

Domneşti

Sistem de canalizare menajeră în comuna Domnești, județul Argeș

9,371,758.00

7,050,428.85

60%

 

1.53.

Domneşti

Modernizare targ saptamanal in comuna Domnesti

5,057,506.00

1,872,828.42

95%

 

1.54.

Dirmanesti

Canalizare menajera si statie de epurare in satele Dîrmăneşti si Valea Rizii

3,877,704.00

2,736,242.51

20%

 

1.55.

Draganu

Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în localitatea Drăganu, județul Argeș

6,584,317.97

2,281,000.00

10%

 

1.56.

Draganu

Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in satele Draganu-Olteni si Dumbravesti,  comuna Draganu

5,352,564.00

5,194,055.80

100%

 

1.57.

Godeni

Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă sat Godeni, comuna Godeni

3,095,699.00

1,770,448.00

Demarare procedura de achizitie publica

 

1.58.

Hîrtieşti

Canalizare menajera in sistem centralizat, comuna Hartiesti, jud.Arges

3,682,034.00

917,194.00

100%

 

1.59.

Izvoru

Retea de canalizare si statie de epurare in  comuna Izvoru

9,172,127.00

8,863,952.20

5%

 

1.60.

Lunca Corbului

Alimentare cu apa, sate Langesti, Silisteni si Bumbuieni, comuna Lunca Corbului

1,840,720.00

813,967.17

100%

 

1.61.

Lunca Corbului

Modernizare DC 152  L = 6+420; drum local L = 348 m, comuna Lunca Corbului

9,321,877.00

8,961,864.80

100%

 

1.62.

Lunca Corbului

Pod din beton armat peste râul Cotmeana, în satul Pădureți, ulița Cimitirului din comuna Lunca Corbului, județul Argeș

1,737,924.00

653,868.00

80%

 

1.63.

Malureni

Reabilitare DC 215 sat Bunești comuna Mălureni județul Argeș

2,155,722.00

1,316,588.00

Demarare procedura de achizitie publica

 

1.64.

Merișani

Realizare sistem de alimentare cu apă în satul Merișani, comuna Merișani, județul Argeș

2,381,699.90

370,000.00

16%

 

1.65.

Merișani

Alimentare cu apă în satul Malu Vânăt, comuna Merișani

514,764.60

490,252.00

100%

 

1.66.

Micești

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rurale în comuna Micesti Pod din beton armat peste pârâul Păuleasa pe drum vicinal Micești-Troislav, km 0+050

1,176,640.00

1,359,038.32

90%

 

1.67.

Mozaceni

Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere, comuna Mozaceni

4,004,727.31

3,864,727.31

22%

 

1.68.

Mihaesti

Alimentare cu apă și canalizare, sat Mihăești, comuna Mihăești

7,973,000.00

4,829,476.01

90%

 

1.69.

Musatesti

Alimentare cu apa, sate  Stroesti, Costesti, Vilsan, Musatesti si Robaia, comuna Musatesti

1,471,014.75

406,796.00

100%

 

1.70.

Negrași

Extindere alimentare cu apă a satului Mozacu, comuna Negrași

1,017,661.63

969,201.55

80%

 

1.71.

Nucsoara

Modernizare DC 268 Sboghitesti – Nucsoara – Bradetu,     L= 6,875 km, comuna Nucsoara

8,214,125.41

6,581,437.89

5%

 

1.72.

Oarja

Reabilitare drumuri locale, km 0+000-1+725 (DC 105 Oarja-Cireşu-Coşeri-asfaltare)

602,962.50

574,250.00

95%

 

1.73.

Pietroșani

Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pentru localitățile Corbi, Domneşti și Pietroşani, comuna Pietroșani

5,581,886.00

4,230,488.95

100%

 

1.74.

Priboieni

Canalizarea si epurarea apelor menajere in localitatea Priboieni, jud.Arges

4,463,172.00

1,049,137.00

100%

 

1.75.

Poiana Lacului

Modernizare ulițe și drumuri comunale în lungime totală de 9,492 km în comuna Poiana Lacului, județul Argeș

9,174,734.00

4,927,113.00

Demarare procedura de achizitie publica

 

1.76.

Raca

Sistem centralizat de canalizare comuna Râca județul Argeș

13,443,970.00

1,500,000.00

10%

 

1.77.

Raca

Alimentare cu apă sate Raca, Bucov și Adunați

73,500.00

70,000.00

100%

 

1.78.

Rucar

Reabilitare si extindere retea de distributie apa in localitatea Rucăr

8,254,433.00

8,100,597.00

80%

 

1.79.

Rucar

Retea noua de canalizare si statie de epurare , comuna Rucar

23,378,455.00

22,809,112.00

5%

 

1.80.

Rucar

Construire gradinita comuna Rucar

2,975,934.00

1,095,931.48

100%

 

1.81.

Ratesti

Modernizare drumuri comunale DC 104, DC 96, DC 96 A in comuna Ratesti

5,466,686.40

5,079,934.40

55%

 

1.82.

Recea

Alimentare cu apa sat Recea

1,118,400.00

300,000.00

100%

 

1.83.

Recea

Extindere alimentare cu apa satele Deagu de Sus si Deagu de Jos

353,790.15

336,943.00

100%

 

1.84.

Recea

Modernizare DC 122 A Deagu de Jos – Goleasca, comuna Recea

5,893,273.00

3,824,209.00

100%

 

1.85.

Recea

Modernizare drum comunal sat Orodelu, comuna Recea

695,770.00

583,562.00

100%

 

1.86.

Rociu

Modernizare drumuri locale in comuna Rociu

4,132,636.17

3,935,843.97

63%

 

1.87.

Salatrucu

Reabilitare alimentare cu apa, sat Salatrucu, comuna Salatrucu

1,618,639.54

1,316,000.00

100%

 

1.88.

Salatrucu

Extindere si reabilitare alimentare cu apa, sat Valeni

5,121,592.00

4,400,919.00

90%

 

1.89.

Salatrucu

Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa sat Salatrucu, tronson II, comuna Salatrucu

4,974,844.00

4,702,845.09

70%

 

1.90.

Sapata

Alimentare cu apa satele Lipia si Gainusa, comuna Sapata, jud. Arges

549,160.15

523,009.67

100%

 

1.91.

Stefan cel Mare

Prima infiintare a retelei publice de apa uzata in comuna Stefan cel Mare

5,619,533.00

5,181,883.63

100%

 

1.92.

Suici

Alimentare cu apa satele Paltenu, Pauleni, Ianculesti si catunul Mosteni, comuna Suici

3,554,893.00

2,927,823.31

100%

 

1.93.

Suici

Extindere sistem de canalizare satele Suici si Rudeni, comuna Suici

4,778,439.00

6,856,532.00

40%

 

1.94.

Stilpeni

Punte pietonala peste riul Tirgului in satul Opresti-Radesti, comuna Stilpeni

3,475,234.47

1,284,992.00

100%

 

1.95.

Stilpeni

Prima infiintare a retelei publice de apa uzata comuna Stilpeni

5,382,452.25

5,126,145.00

80%

 

1.96.

Stilpeni

Reabilitare si statie de epurare in zona central (blocuri noi) comuna Stilpeni

2,551,098.90

2,429,618.00

100%

 

1.97.

Slobozia

Canalizare in sistem centralizat si statie de epurare in comuna Slobozia, jud.Arges

4,685,320.00

891,000.00

19%

 

1.98.

Stolnici

Alimentarea cu apa a satelor Stolnici si Izbasesti, canalizarea si epurarea apelor menajere uzate, zona centrala a satului Stolnici, comuna Stolnici

3,712,812.11

1,348,221.76

100%

 

1.99.

Suseni

Reabilitare rețea distribuție apă potabilă în satele Țuțulești și Odăeni pe traseul DC 112 (km 0+713-3+890 și bretea de legătură (DJ 659-DC112, L=530 m), L totală 2740 m, comuna Suseni

430,702.20

283,000.00

98%

 

1.100.

Tigveni

Reabilitare si extindere alimentare cu apa sate Blaj, Balteni si Barsesti in comuna Tigveni

4,399,586.00

3,974,269.59

70%

 

1.101.

Tigveni

Reabilitare si extindere sistem alimentare cu apa, sat Balilesti, comuna Tigveni

2,806,505.00

2,253,990.97

100%

 

1.102.

Titesti

Sistem centralizat de canalizare pe 10 km în comuna Țițești, județul Argeș

2,948,580.00

500,000.00

100%

 

1.103.

Ungheni

Extindere alimentare cu apa satele Humele,  Gaujani si Coltu, comuna Ungheni

584,690.00

537,358.27

98%

 

1.104.

Ungheni

Alimentare cu apa Satu Nou

2,234,112.00

2,122,624.00

98%

 

1.105.

Valea Danului

Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere, comuna Valea Danului

4,742,604.08

9,174,403.70

85%

 

1.106.

Valea Danului

Reabilitare scoala cu clasele I-VIII din comuna Valea Danului

1,610,434.50

824,574.58

95%

 

1.107.

Vulturesti

Sistem de canalizare si tratare a apelor uzate,  comuna Vulturesti

8,470,989.00

8,123,270.00

37%

 

1.108.

Vedea

Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere, comuna Vedea,

4,000,000.00

2,039,000.00

81%

 

1.109.

Vedea

Modernizare infrastructurii de transport pe DC 167 și  DC 167A în satele Chirițești, Vața, Vețișoara și Ciurești, L=5,785 km în comuna Vedea

5,390,725.00

4,348,685.77

100%

 

1.110.

Vladesti

Alimentare cu apa, sat Vladesti, comuna Vladesti

5,881,767.00

4,531,960.00

90%

 

2.

SUBPROGRAMUL "REGENERAREA URBANA A MUNICIPIILOR SI ORASELOR"

 

2.1.

Pitești

Modernizarea sistemului de canalizare prin componenta canalizare pluvială zona Craiovei, municipiul Pitești

3,669,432.00

4,139,432.00

100%

 

2.2.

Pitești

Construire corp grădiniță program prelungit la școala gimnazială Marin Preda, municipiul Pitești

865,347.79

956,589.80

100%

 

2.3.

Curtea de Argeș

Stație de tratare cu treaptă mecanică, biologică și terțiară și instalație de primire vidanjă, Curtea de Argeș

23,769,554.00

23,471,167.00

Intocmire proiect
tehnic

 

2.4.

Campulung

Extindere rețea canalizare menajeră pe străzile Carpați, Ion Țicăloiu și Zăvoiului

2,598,668.00

1,486,591.00

Demarare procedura de achizitie publica

 

2.5.

Topoloveni

Grădinița oraș Topoloveni

6,866,666.52

5,156,480.00

93%

 

3.

SUBPROGRAMUL "INFRASTRUCTURA LA NIVEL JUDETEAN"

 

3.1.

Consiliul Judetean Arges

DJ 731 D Miceşti-Purcăreni-Găneşti km 20+700-23+000 și drum lateral L=300 m, la Pietroșani

704,287.50

670,750.00

100%

 

3.2.

Consiliul Judetean Arges

Modernizare pe DJ 725 Stoenesti-Dragoslavele km 3+313-6+625, L=3,313 km, in comunele Stoenesti si Dragoslavele

8,659,877.00

7,995,853.45

10%

 

3.3.

Consiliul Judetean Arges

Refacere Pod pe DJ 739 (DN 73D) Barzesti-Negresti-Zgripcesti-Beleti (DJ 702) peste raul Argesel, km 0+145, in comuna Vulturesti, judetul Arges

5,727,764.00

5,541,536.00

10%

 

 

T O T A L

514,717,353.22

353,202,217.47

 

 

 

Atasamente

Ordinul nr. 2205 din 06.11.2014 pentru modificarea si inlocuirea Anexei la ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 480/2014 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele allocate acestora pentru finantarea Programului national de dezvoltare locala, pentru judetul Arges, pentru anul 2014

Programul National de Dezvoltare Locala 2017 - 2020 UAT judetul Arges