Programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli 

 

Obiectivul programului

Programul de distribuire gratuită a fructelor (merelor) în şcoli este un program comunitar menit să încurajeze consumul de fructe în şcoli şi să promoveze formarea de obiceiuri alimentare sănătoase şi prevenirea diferitelor afecţiuni de sănătate (diabet, boli cardiovasculare şi obezitate infantilă), mediatizând avantajele cu caracter nutriţional şi fiziologic privind aportul de vitamine şi minerale prin consumul de fructe şi legume în stare proaspătă.Ajutorul financiar este plătit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în limita valorii  zilnice stabilită anual prin Hotărâre a Guvernului

De  asemenea, programul  cuprinde  şi  Măsuri adiacente distribuţiei de mere, care constau în activităţi  extraşcolare  desfăşurate  de  profesorii  şi elevii beneficiari, cum ar fi concursuri  tematice,  achiziţionarea  de  unelte  şi  ustensile  destinate  agriculturii/pomiculturii, vizite la staţiuni de cercetare din domeniul Pomiculturii sau la muzee, etc. Aceste măsuri au un important caracter educaţional şi sunt menite să contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor elevilor în privinţa specificului fructelor  ca produse agricole, a rolului acestora în alimentaţia umană precum şi a beneficiilor consumului de fructe proaspete.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 788/2014 a fost stabilită distribuţia fructelor, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2014-2015.

La nivelul Judeţului Argeş, suma totală alocată pentru distribuţia fructelor şi pentru implementarea măsurilor adiacente în anul şcolar 2014-2015 este de 1241, 83 mii lei.