UNITATE DE ASISTENTA MEDICO - SOCIALA DOMNESTI - ARGES

DATE GENERALE

Denumirea unitatii:  UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO - SOCIALA

Adresa:   Comuna Domnesti, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 99, Judetul Arges

Tel./fax:  0248.269.409

Email: uamsdomnesti@yahoo.com

Acronim:  U.A.M.S. DOMNESTI

Amplasament:  COMUNA DOMNESTI, JUD. ARGES

Cod Fiscal:  4971952

Cont Trezoreria Curtea de Argeş - RO13TREZ04821G331300XXXX 

Profilul de activitate: Unitate de asistenta medico - sociala

Persoane contact: 

  • DirectorNICOLAE  IACOB, tel. 0751.126.686

  • Asistent social: MARIANA MAGDALENA CHIRCA, tel. 0741.473.164

Ordonator principal de credite: Consiliul Judetean Arges

Actul de infiintare:  Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 42/28.02.2014, unitate medico-sociala cu 38 de paturi"

  • H.G. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială;
  • INSTRUCŢIUNI nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003;
  • LEGEA NR. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
  • LEGEA NR 292/2011 asistenţei sociale
  • ORDINUL nr 491/2003 privind aprobarea Grilei de evaluare medico - socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico - sociale

Avize de infiintare: Ministerul Sanatatii nr. X1/A/9924/EN/1387/17.02.2014

Acreditare: Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  Certificat de acreditare - Seria AF nr. 004081 si a Deciziei nr. 3838 / 11.04.2018

Licenta serviciu social: Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  Licenta de functionare provizorie: nr. 4952 din 08.12.2020

Situatia constructiilor:

         Unitate organizata in sistem pavilionar.

Unitatea de asistenta medico - sociala este  o  instituţie publică  specializată,  cu  personalitate  juridică,  care  acordă  servicii  medicale  şi  de  îngrijire, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale din jud.Argeş. 

Constructiile ce formeaza ansamblul U.A.M.S. Domnesti sunt existente si au fost reabilitate (reparatii capitale), lucrarile fiind finalizatein luna decembrie 2017.

Ele au regim de inaltime parter, sunt realizate din caramida, cu fundatii de beton, acoperis tip sarpanta.

Pentru a deveni utilizabila Unitatea de asistenta medico – sociala a fost necesara interventia la reabilitarea amplasamentului si a surselor de utilitati.

Spatiul de rezidenta:

* Pavilion C2

-  6 camere cu grupuri sanitare proprii a cate 2 paturi/camera ~20mp./camera

-  cabina poarta ( serviciu de paza)

* Pavilion C3:

 - 4 camere cu grupuri sanitare proprii cu 1 pat/camera ~ 10 mp./camera;

 - 9 camere cu grupuri sanitare proprii a cate 2 paturi/camera ~ 20 mp./camera;

 - 1 camera cu grup sanitar propriu cu 4 paturi ~ 40 mp./camera;

 - club, TV  pentru petrecerea timpului liber ~80 mp.;

 -  sala de mese ~ 50 mp.

* Pavilion corp legatura C2 – C3:

- 3 cabinete medicale ~ 18 mp./cabinet - cabinet medic

                                                         - cabinet kinetoterapie

                                                        - sala de tratament

* Corp legatura C3:

 -  vestiar personal

 -  birouri - Financiar Contabil si Administrativ

* Pavilion C9: - spalatorie, uscatorie.

* Pavilion    centrala termica.

Cazare pe perioada nedeterminata:

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Domnesti asigură fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare personal, corespunzător nevoilor proprii. Toate spatiile permit accesul facil al personalului pentru efectuarea tratamentului şi igienei individuale zilnice, după caz, permit accesul în fotoliu rulant (cărucior cu rotile), dacă starea beneficiarului o impune.

Fiecare dormitor are grup sanitar, pat, noptiera, masa, frigider, TV,  veioza, un dulap suficient de spaţios pentru păstrarea hainelor şi a lenjeriei personale a beneficiarilor corespunzător numărului beneficiarilor, sunt amenajate de aşa manieră încât să creeze un ambient interior cât mai prietenos. Dormitoarele personale dispun de echipamente şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie naturală, precum şi o temperatură optimă în orice sezon.

 Fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, pilota, perna şi alte obiecte de cazarmament, curate şi în stare bună, astfel încât să se asigure un minim de confort şi condiţii de igienă.

Spatiile comune cat si dormitoarele fac obiectul unui program de curatenie zilnica.

Masa/Alimentaţie:

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Domnesti asigură o alimentaţie echilibrată din punct de vedere cantitativ şi calitativ pentru toţi beneficiarii in sistem catering. De asemenea deţine o sală de mese, amenajată şi dotată cu materiale uşor de igienizat, cu mobilier suficient, funcţional şi confortabil, este bine iluminată, cu o ambianţă plăcută. Spaţiile destinate preparării, păstrării alimentelor şi servirii meselor respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.

Curatenie şi Menaj:

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Domnesti dispune de spaţii igienico-sanitare , accesibile, funcţionale. Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, dusuri, oglinda.

Grupurile sanitare pentru personal deservesc exclusiv personalul.

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Domnesti elaboreaza si aplica un program propriu de curatenie (igienizare si dezinfectie) a tuturor spatiilor, materialelor si/sau echipamentelor aflate in dotare.

Socializare si activitati culturale:

Socializarea dezvolta un sentiment de  apartenenta, ascute mintea si ii ajuta sa ramana conectati in lumea reala. Astfel Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Domnesti are in structura club in suprafata de 80 mp. dotat cu mobilier (canapele, fotolii, mese, scaune), biblioteca, TV, videoproiector si o curte interioara in suprafata de ~ 1200 mp. (parc, alei pietonale, alei carosabile, mobilier de gradina). Unitatea de Asistenta Medico- Sociala Domnesti ofera posibilitatea implicarii in activitati de comunicare, culturale, sportive sau gospodaresti a beneficiarilor in cauza, participarea la jocuri de societate (carti, puzzle, sah, rummy), practicarea exercitiilor fizice.