Camin pentru persoane varstnice Mozaceni

Denumire: Căminul Pentru Persoane Vârstnice Mozăceni

Acronim: CPV Mozăceni

Amplasament: Comuna Mozăceni,județul Argeș

Cod fiscal: 12269739

Cont Trezoreria Costesti: RO09TREZ05021E331300XXXX

Act de înființare:

 •  HCJ Argeș nr 58/27.04.2011- Hotărâre privind înființarea Căminului pentru persoane vârstnice Mozăceni  prin reorganizarea Spitalului de boli cronice Mozăceni,

 • HCJ Argeș nr.93/28.06.2011 – Hotărâre pentru modificarea și completarea HCJ Argeș nr 58/27.04.2011 privind privind înființarea Căminului pentru persoane vârstnice Mozăceni  prin reorganizarea Spitalului de boli cronice Mozăceni,

 • HCJ Argeș nr 16/10.02.2012- Hotărâre privind modificarea hotărârilor de reorganizare a spitalelor din județul Argeș în Cămine pentru persoane vârstnice conform HG nr.212/2011

Descriere: Mozăceni este o comună în județul Argeș,formată  din satele Babaroaga ,Mozaceni  (reședința) și Zidurile.

Comuna Mozăceni se află la marginea sud-estică a județului Romania, pe malurile râului Dâmbovnic, acolo unde acesta primește apele afluentului Mozacu, aproape de limita cu județul Dâmbovița.  Este bătută de șoseaua județeană DJ659, care o leagă spre nord de  Negrași, Rociu, Suseni, Bradu (unde se intersectează cu DN65B) și Pitești (unde se termină în DN65) și spre sud de Slobozia, Ștefan cel Mare și mai departe în județul Dâmbovița de Șelaru. Din acest drum, la Babaroaga se ramifică șoseaua județeană DJ679C, care duce spre vest la  Izvoru și Căldăraru (unde se termină în DN65A).

Situatia construcțiilor

Unitate organizată în sistem pavilionar

A) Corp A cu o suprafata construita de 575 mp total are urmatoarea structura:

 • 2 camere cazare cu 3 paturi si grup sanitar propriu

 • 11 camere cazare cu doua paturi si grup sanitar propriu

 • 2 camere cazare cu un pat si grup sanitar propriu

 • Grup sanitar , dusuri

 • Centrala termica

 • Holuri

B) Corpul B cu o suprafata construita de 286 mp total are urmatoarea structura:

 • Cabinet medical

 • Birou administrativ

 • Depozit materiale

 • Depozit alimente

 • Bucătarie

 • Cantină

 • Club

 • Cabinet kinetoterapie

 • Spălătorie

Legatura dintre pavilionul 1 si 2 se face printr-un tunel de trecere acoperit cu lindab si izolat in parti.

Servicii medicale și de ingrijire:

 • Evaluarea la intrarea în unitate;

 • Efectuarea de masurători antropometrice;

 • Acordarea primului ajutor;

 • Monitorizarea parametrilor fizilogici:temperatura, respirație, puls,tensiune arterială;

 • Toaleta persoanei internate:partială,totală la pat,totală la baie, cu ajutorul dispozitivelor de susținere ;

 • Efectuarea de imunizări;

 • Administrarea medicamentelor per os, intravenos, intramuscular, subcutant,intradermic,prin perfuzie endovenoasă;

 • Măsurarea glicemiei cu glucometrul;

 • Recoltarea de produse biologice;

 • Clisma cu scop evaluator;

 • Clisma cu scop terapeutic;

 • Mobilizare, masaj, aplicatii medicamentoase locale,utilizarea colacilor de cauciuc și a rulourilor pentru eviatarea escarelor de decubit;

 • Mobilizare, masaj, bandaj compresiv,aplicații medicamentoase locale pentru evitarea complicațiilor vasculare la membrele inferioare;

 • Îngrijirea plagilor simple și suprainfectate;

 • Îngrijirea escarelor multiple;

 • Ingrijirea tuburilor de dren;

 • Îngrijirea canulei traheale;

 • Îngrijirea ochilor, mucoasei nazale si a mucoasei bucale;

 • Suprimarea firelor de sutură;

 • Îngrijirea stomelor și fistulelor;

 • Evacuarea manuală a fecaloamelor;

 • Aplicarea de pampers, plosca, bazinet;

 • Aplicarea de prisnițe, cataplasme;

 • Calmarea și tratarea durerii;

 • Kinetoterapie individuală;

B) Serviciile sociale:

a. asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie și siguranță;

b. asigurarea unor condiții de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea si demnitatea;

c. asigurarea menținerii capacităților fizice și intelectuale;

d. asigurarea consilierii și informării atât a asistaților, cât și a familiilor acestora privind problematica socială;

e. intervenții pentru prevenirea și combaterea instituționalizării prelungite;

f. stimularea participării la viața socială;

g. facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile proprii;

h. organizarea de activități psihosociale și culturale;

i. identificarea mediilor în care poate fi integrată persoana internată timp îndelungat.

BENEFICIARII SERVICIILOR MEDICO - SOCIALE

Persoane vârstnice cu domiciliul în judeţul Argeş  aflate in situatie de dificultate sau risc cauzate de:

 • boala cronica sau incurabila;
 • lipsa veniturilor sau venituri mici;
 • lipsa locuinței sau  condițiile precare  de locuit;
 • imposibilitatea de a se îngriji singuri.

INTERNAREA/ADMITEREA

Internarea se face in limita locurilor disponibile si a resurselor cu avizul directorului unitatii.

Aceștia sunt repartizați în camere în functie de:

 • sex (barbati/femei);

 • mobilitate (la pat);

 • deficiențe fizice;

 • deficiențe senzoriale;

 • Internarea se face pe durată nedeterminată sau temporar .

Acte necesare pentru internare

Dosarul de internare cuprinde:

 • Cerere de internare ;

 • Copie act de identitate persoană internată;

 • Copie certificat căsătorie persoană internată (după caz);

 • Copie certificat deces al sotului/soției (după caz) ;

 • Copie act de identitate reprezentant legal;

 • Declaraţie prin notariat, dată de către reprezentantul legal prin care se obligă la înmormântarea persoanei internate în caz de deces;

 • Card de sănătate activat la zi de către medicul de familie și prezentat la data instituționalizării împreună cu actul de identitate al beneficiarului;

 • Acte doveditoare privind veniturile persoanei internate şi reprezentanţilor legali:

    - Talon pensie persoană internată,

    - Adeverinţă secţia financiară teritorială,

    - Adeverinţă salariu sau - după caz - talon pensie (reprezentant legal),

    - Declaraţie pe propria răspundere în cazurile celor fără venituri.

 • Certificat de atestare fiscala emis de Circumscriptia fiscala de care apartine beneficiarul

 • Analize medicale:
  •  I.T.N. (filmul cu raze la plămâni obligatoriu la dosar).
  • Boli transmisibile – Medic de familie (completat în grila de evaluare medico-socială) și adeverință medicală.
  • Antigenul hepatic: tip B(Atg H-Bs) şi tip C(Hcs).
  • H.I.V.;
  •  V.D.R.L.;
 • Examen coproparazitologic;
 • Scrisoare medicala de la medicul specialist cu schema terapeutică a tratamentului urmat;
 • Fisă de Evaluare Medico-Socială
 • Anchetă socială din cadrul primăriei de domiciliu a beneficiarului (toate celelalte capitole)
 • Copii xerox după eventuale hotărâri judecătoreşti sau contracte de vânzare – cumpărare în care sunt stabilite obligaţii de întreţinere pentru persoana internată sau obligaţii ale acesteia privind întreţinerea altor persoane (după caz).
 • Copie certificat de handicap ( daca este cazul )

Dosarul de internare se depune la sediul unității din comuna Mozăceni, județul Argeș, de luni până vineri, orele 08.00 – 15.30.

Contribuția lunară stabilită/beneficiar

Nivelul maxim al contribuției de intretinere se stabilește anual prin hotarare de consiliul judetean in functie de costul mediu anual calculat.

Contribuţia beneficiarilor  se calculeaza in functie de gradul de dependenta a persoanei varstnice,precum si de veniturile persoanei varstnice si dupa caz a sustinatorilor legali,conform,HG 978/2015 si HCJArges nr. 7/31.01.2019 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe grade de dependenta pentru persoanele varstnice ingrijite in CPV Mozaceni pe anul 2019 .

Conform  - HCJ Arges nr.7/31.01.2019 privind aprobarea costului mediu lunar  de intretinere pe grade de dependenta  pentru persoanele varstnice institutionalizate in CPV Mozaceni , pe anul 2019, contributia lunara de intretinere  pe grade de dependenta poate ajunge pana pana la nivelul costului mediu lunar de intretinere,in functie de gradul de dependenta a persoanei varstnice,precum si de veniturile persoanei varstnice si dupa caz a sustinatorilor astfel:

 • 4209 lei / luna pentru persoane dependente;
 • 3553 lei/ luna pentru persoane semidependente;
 • 2438 lei/ luna pentru persoane independente;

Persoanele varstnice adminse si ingrijite in camin care au venituri , datoreaza contributia lunara de intretinere in cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare ,fara a depasi costul mediu lunar de intretinere aprobat .Daca prin aplicarea cotei prevazute se acopera valoarea totala a contributiei lunare , sustinatorii legali nu mai sunt tinuti de obligatia sustinerii platii diferentei de contributie .

In cazul in care veniturile persoanei varstnice in cuantum de 60 % nu acopera costul mediu lunar stabilit ,sustinatorii legali ai persoanelor varstnice vor contribui cu diferenta pina la acoperirea valorii integrale , numai daca realizeaza un venit  net lunar pe membru de familie mai mare de 1263 lei . In cazul in care nici sustinatorii legali ( copii,sot,sotie ) nu pot  completa suma corespunzatoare , contributia de intretinere datorata se stabileste la nivelul sumelor ce pot fi efectiv incasate de la persoanele obligate la plata .

Obligatia de plata a contributiei lunare de intretinere in  sarcina persoanei varstnice  si/ sau a sustinatorilor legali se stabileste printr-un angajament de plata  semnat de persoana varstnica sau sustinatoruii legali .

Persoanele varstnice care nu au venituri  si nici sustinatorii legali , nu datoreaza contributia de intretinere aceasta fiind  asigurata din bugetele locale sau judetene .

Plata contribuţiei se poate face la sediul unităţii (la caserie) luni –vineri orele 8,00- 15,30, in cont prin virament ordin de plată RO09TREZ05021E331300XXXX cod fiscal 12269739 la trezoreria Costești sau prin mandat poştal pe adresa unităţii .