Parteneriat Consiliul Judetean  Arges, Consiliul Judetean  Dambovita si  Consiliul Judetean Teleorman ,privind stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN-T

Reteaua trans-europeană de transport (TEN-T) Transport European Network este un proiect al Uniunii Europene ce prevede crearea unei retele complete de transport auto, feroviar si naval. Reteaua urmează să conecteze pe teritoriul Uniunii Europene infrastructura de transport, telecomunicatii si energie a statelor membre pentru cresterea si dezvoltare durabila a statelor membre. Crearea acestor retele are ca obiectiv, alături de interconectarea retelelor nationale, si stabilirea de legături între punctele periferice ale Uniunii Europene si zona sa centrală.

Constructia retelei Trans-Europene de Transport reprezintă un factor major pentru stimularea competitivitătii economice si dezvoltării durabile a Uniunii Europene care contribuie la implementarea si dezvoltarea Pietei Interne, precum si la cresterea coeziunii economice si sociale

Axa prioritară 6: Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională si locală

Obiectivul specific consta in cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene care asigură conexiunile secundare si tertiare la retea, în scopul reducerii timpului de deplasare, fluidizării traficului si cresterii sigurantei traficului.

Obiectivul se refera la modernizarea infrastructurii de transport rutier pentru conectarea la reţeaua TEN-T, in coordonare cu planurile de dezvoltare regionala.

Contributia la promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore va consta în principal prin cresterea vitezei de deplasare pe conexiunile la reteaua TEN T prin reabilitarea căilor de comunicarii terestre regionale, iar prin modernizarea infrastructurii existente va creste capacitatea de transport, stimulând utilizarea unor rute alternative pentru vehiculele grele. Cresterea sigurantei rutiere se va realiza prin modernizarea sistemelor de semnalizare, asigurarea unor piste speciale pentru biciclisti si a trotuarelor pentru pietoni in intravilanul localitatilor traversate de drumurile judetene care vor fi selectate în vederea finantării si prin reabilitarea si consolidarea lucrărilor de artă aflate pe traseul drumului judetean  respectiv.

Tipuri de acţiuni orientative care vor fi finanţate:

  • reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum judetean pentru conectarea la autostrăzi.
  • construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii si alte elemente pentru cresterea sigurantei circulatiei.