Sedinte de Consiliu Hotarari de Consiliu Raport Presedinte Strategia de dezvoltare a Judetului Arges Programe Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare
Programul Comenius Regio - DIVERSITY FOR SPECIAL NEEDS EDUCATION - 2013 - 2015 Programul Compararea sistemelor educationale Proiect Situatii de urgenta - SUD Muntenia Proiectul Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş Proiectul Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Conservarea și consolidarea cetății Poenari Argeş Proiectul Creșterea eficienţei energetice a spitalului de recuperare Brădet Proiectul Creşterea eficienţei energetice a palatului administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş Proiectul Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederilor SCAP Proiectul cu titlul „Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Arges, Teleorman si Calarasi la servicii medicale de urgenta”, cod SMIS 125357 Proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Arges, Teleorman si Calarasi”, cod SMIS 125358 Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti” Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti” Proiectul "Implementarea unor masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor administrative in cadrul Consiliului Judetean Arges"
Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET
GAL-uri Parteneriate - programe sociale Cooperare internationala - Parteneriate Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges Investitii Autoritatea Judeteana de Transport Drumuri – Infrastructura Sanatate Publica Urbanism si amenajarea teritoriului Licitatii Control Intern Managerial al CJ ARGES - Implementare Standarde Master Plan-ul privitor la reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa/apa uzata din judetul Arges Lucrari publice Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges

 

Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș"

Consiliul Judetean Arges implementeaza proiectul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș" Cod SMIS 122454.

Proiectul este cofinantat de UAT Judetul Arges prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de Investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Perioada de implementare a proiectului este de 84 de luni.

Obiectivul general este modernizarea și reabilitarea infrastructurii de acces care asigură conectivitatea indirectă cu rețeaua TEN-T, prin îmbunătățirea parametrilor relevanți - creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței pe raza localităților Slobozia, Mozăceni, Negrași, Teiu, Rociu, Oarja, Căteasca în vederea stimulării mobilității regionale. Obiectivul specific al acestui proiect este creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumului județean DJ 503 limita județ Dâmbovița - Slobozia - Rociu - Oarja - Cătanele, km. 98+000 - 140+034, L=42,034 km, Județul Argeș. În documentele oficiale ce vizează DJ 503, lungimea acestuia este de 42,034 km, dar în urma măsurătorilor cadastrale efectuate, rezultă o lungime proiectată a sectorului de drum de 42,460 km.

Sistemul rutier va avea următoarea structură: 4 cm strat de uzură BA16; 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD20; 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 15-30 cm strat de fundație din balast; 15-22 cm strat existent din balast sau 20 cm strat de forma din pamant cu 40% adaos nisip. Acostamentele aferente sunt alcatuite din :10 cm strat din piatra sparta amestec optimal; 20 cm strat din piatră spartă; 30 cm strat din balast; 20 cm strat de formă din pământ cu 40% adaos nisip. Se vor executa lucrări de reabilitare la următoarele poduri: pod km 105+223 - râul Mozacu la Mozăceni; pod km 134+561- râul Neajlov la Oarja; pod km 137+100) -Valea Rogoz la Oarja. Colectarea apelor pluviale de pe suprafața carosabilă a drumului se va face prin șanțuri de pământ și de beton de ciment. Se vor realiza podețe de acces la proprietăți. Se vor amenaja trotuare pe ambele părți ale străzii, adiacent părții carosabile pe o lățime de l =1.00–1.50 m atât pe partea stângă cât și pe dreaptă. Se vor amenajarea a 14 stații de autobuz noi, precum și semnalizare verticală și marcaj rutier pe toată lungimea drumului.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 99.818.008,40 lei, din care 96.486.185,95 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată, iar 3.331.822,45 lei este contribuţia beneficiarului.


Atasamente:

Anunt de presa – Finantare nerambursabila pentru proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita judetului Dambovita – Slobozia- Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824)km 98+000 – 140+034(42,034 km) in judetul Arges"