Informatii financiare

Buget de cheltuieli pe anul 2017 si estimarile pe 2018 – 2020 pentru venituri din bugetul local

Bugetul pe titluri de cheltuieli articole si alineate pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018 – 2020 pentru venituri proprii

Bugetul de venituri proprii pe anul 2017 si estimari 2018 - 2020

Lista pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2017

Lista – sinteza – 2017 a cheltuielilor de investitii