Hotarari de Consiliu, anul 2020

Hotarare nr 1 din 10.01.2020 - Hotarare privind privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2020

Hotarare nr 2 din 10.01.2020 - Hotarare privind aprobarea preluarii ca venit la bugetul local pe anul 2020 a excedentului rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli a activitatii finantate integral din venituri proprii al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, la finele anului 2019

Hotarare nr 3 din 10.01.2020 - Hotarare privind revocarea administrarii Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. asupra unor spatii aflate in domeniul public al Judetului Arges si darea in administrare a acestor spatii Centrului de Cultura « Dinu Lipatti »

Hotarare nr 4 din 10.01.2020 - Hotarare privind darea in administrare Centrului de Cultura Dinu Lipatti a unui bun mobil aflat in patrimoniul Judetului Arges

Hotarare nr 5 din 10.01.2020 - Hotarare privind darea în administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public ?i Privat al Judetului Arges R.A. a unui imobil (cladiri si teren) situat in Calinesti, aflat in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 6 din 10.01.2020 - Hotarare privind darea in administrare Unitatii de Asistenta Medico – Sociala Calinesti a spatiilor si a terenului in care isi desfasoara activitatea, aflate in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr 7 din 10.01.2020 - Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Spitalului de Boli Cronice Calinesti a spatiilor si a terenului in care isi desfasoara activitatea, aflate in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 8 din 31.01.2020 - Hotarare privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Miutescu Gheorghe Adrian

Hotarare nr 9 din 31.01.2020 - Hotarare privind incetarea mandatului de consilier judetean al doamnei Bratulescu Simona Mihaela

Hotarare nr 10 din 31.01.2020 - Hotarare privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Bulf Cornel Catalin

Hotarare nr 11 din 31.01.2020 - Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative ale autoritatii deliberative in cadrul sferelor de competenta

Hotarare nr 12 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea platii cotizatiei catre Uniunea National? a Consiliilor Judetene din Romania, pe anul 2020

Hotarare nr 13 din 31.01.2020 - Hotarare pentru aprobarea incheierii Actului aditional la Acordul de asociere nr. 20712/11.12.2019, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 239/28.11.2019 privind asocierea dintre Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges si Asociatia de Parinti a Colegiului National ,,Dinicu Golescu" din Campulung

Hotarare nr 14 din 31.01.2020 - Hotarare privind darea in folosinta gratuita Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Capitan Puica Nicolae" Arges a unui bun mobil aflat in patrimoniul Judeului Arges

Hotarare nr 15 din 31.01.2020 - Hotarare privind revocarea dreptului de administrare atribuit Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. asupra imobilului teren situat in Pitesti, str. Armand Calinescu, nr. 44 si darea in administrare a acestui imobil Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr 16 din 31.01.2020 - Hotarare privind completarea domeniului public al Judetului Arges cu bunul imobil ,,Casa de tip familial pentru copii cu dizabilitati" Campulung

Hotarare nr 17 din 31.01.2020 - Hotarare privind trecerea in domeniul privat al Judetului Arges si dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 80294 in 4 loturi

Hotarare nr 18 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat la faza P.A.C., a Proiectului Tehnic de Executie (P.T.E.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ,,Reabilitarea constructiei aferente sediului Serviciului Judetean de Medicina Legala Arges"

Hotarare nr 19 din 31.01.2020 - Hotarare privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr 20 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr 21 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Dedulesti

Hotarare nr 22 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe grade de dependenta, pentru persoanele varstnice internate in Caminul pentru Persoane Varstnice Mozaceni-Arges pentru anul 2020

Hotarare nr 23 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni

Hotarare nr 24 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Ingrijire si Asistenta Bascovele

Hotarare nr 25 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Ingrijire si Asistenta Pitesti

Hotarare nr 26 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Arges, pentru anul 2020

Hotarare nr 27 din 31.01.2020 - Hotarare privind inchiderea Centrului de tip rezidential pentru copii cu dizabilitati din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu Dizabilitati Campulung si infiintarea, organizarea si functionarea unei Case de tip familial, cu modificarea structurii de personal a complexului

Hotarare nr 28 din 31.01.2020 - Hotarare privind modificarea si completarea componentei nominale a Comisiei pentru coordonarea implementarii masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata din asezarile informale, constituita prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 167/29.08.2019

Hotarare nr 29 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor al judetului Arges

Hotarare nr 30 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea D.A.L.I. (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii), a Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Covor bituminos pe drum judetean DJ 703 Moraresti – Cuca – Ciomagesti – lim. Jud. Olt, km 0+000 – 9+720, L = 9,72 km, comunele Moraresti si Cuca, judetul Arges"

Hotarare nr 31 din 31.01.2020 - Hotarare privind mentinerea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges, Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges si ale personalului contractual din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont la nivelul aferent lunii decembrie 2019

Hotarare nr 32 din 07.02.2020 - Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului ILIE ION

Hotarare nr 33 din 07.02.2020 - Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului CARZOL NANU

Hotarare nr 34 din 07.02.2020 - Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului FRATICA IULIAN

Hotarare nr 35 din 07.02.2020 - Hotarare privind alegerea vicepresedintelui Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 36 din 07.02.2020 - Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 37 din 07.02.2020 - Hotarare privind modificarea si completarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges

Hotarare nr 38 din 07.02.2020 - Hotarare privind modificarea si completarea Programului de transport din judetul Arges, cu valabilitate 2014 – 2019, prelungit pana la data de 30.06.2023 prin O.U.G. nr. 51/2019

Hotarare nr 39 din 07.02.2020 - Hotarare privind aprobarea taxei de eliberare a licentei de traseu pentru transportul de persoane prin servicii regulate in judetul Arges, a modelului de licenta si a graficului de circulatie

Hotarare nr 40 din 19.02.2020 privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Gheorghe Alecsei

Hotarare nr 41 din 19.02.2020 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges, modificata si completata

Hotarare nr 42 din 19.02.2020 privind aprobarea cotizatiei U.A.T Judetul Arges la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Situatii de Urgenta Sud Muntenia" pe anul 2020

Hotarare nr 43 din 19.02.2020 privind aprobarea contributiei Consiliului Judetean Arges pentru anul 2020 la bugetul Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

Hotarare nr 44 din 19.02.2020 privind aprobarea cotizatiei catre Asociatia "GAL MUSCEL", pe anul 2020

Hotarare nr 45 din 19.02.2020 privind aprobarea Statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr 46 din 19.02.2020 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr 47 din 19.02.2020 privind aprobarea Statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Rucar

Hotarare nr 48 din 19.02.2020 privind aprobarea incheierii Actului aditional la Protocolul de colaborare privind unele masuri pregatitoare in scopul intocmirii planului de mentinere a calitatii aerului, incheiat intre Agentia pentru Protectia Mediului Arges si Consiliul Judetean Arges, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 158/29.06.2017

Hotarare nr 49 din 19.02.2020 privind aprobarea Planului strategic pentru anul 2020 in domeniul ordinii publice la nivelul Judetului Arges

Hotarare nr 50 din 19.02.2020 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 14/28.07.2016 privind desemnarea reprezentantilor consiliului judetean în Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Arges

Hotarare nr 51 din 19.02.2020 privind modificarea si completarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges

Hotarare nr 52 din 19.02.2020 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.), a Devizului general si a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul "Covor bituminos pe drum judetean DJ 737 Matau – Cocenesti – Boteni, km 0+000 – 9+000, L = 9,0 km, loc. Campulung si Mioarele, judetul Arges"

Hotarare nr 53 din 19.02.2020 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.), a Devizului general si a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Covor bituminos pe drum judetean DJ 704 G Cicanesti – Suici, km 0+000-9+500, L = 9,50 km, comunele Albesti si Cicanesti, judetul Arges" EMITENT CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Hotarare nr 54 din 19.02.2020 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.), a Devizului general si a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 738 Poenari (DN 73 km 44+500) – Jugur – Draghici – Mihaesti (DC 11), km 10+200-13+600,L = 3,4 km, judetul Arges"

Hotarare nr 55 din 19.02.2020 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.), a Devizului general si a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul "Modernizare DJ 739 Barzesti – Negresti – Zgriptesti – Beleti, km 9+800-12+000, L = 2,2 km, judetul Arges"

Hotarare nr 56 din 19.02.2020 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.), a Devizului general si a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 702 F Limita judet Dambovita - Slobozia, km 17+984-18+441, L = 457 m, judetul Arges"

Hotarare nr 57 din 19.02.2020 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.), a Devizului general si a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 704 E Ursoaia – Bascovele – Ceauresti, km 3+100 – 7+600, L = 4,5 km, judetul Arges"

Hotarare nr 58 din 19.02.2020 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.), a Devizului general si a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 703 H Curtea de Arges – Valea Danului – Cepari- Suici, Lim. Jud. Valcea, km 9+475 – 10+364, L = 0,889 km, com. Valea Danului si Cepari, jud. Arges"

Hotarare nr 59 din 19.02.2020 privind transmiterea in folosinta cu titlu gratuit a imobilului teren in suprafata de 2664 mp, proprietate publica a Judetului Arges, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, pe durata realizarii investitiei ,,Locuinte de serviciu", in Stefanesti, sat Stefanestii Noi, str. Calea Bucuresti, nr. 339B

Hotarare nr 60 din 19.02.2020 privind aprobarea Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Muzeului Judetean Arges

Hotarare nr 61 din 19.02.2020 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Cultural Judetean Arges

Hotarare nr 62 din 19.02.2020 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti

Hotarare nr 63 din 19.02.2020 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Bibliotecii Judetene Dinicu Golescu Arges

Hotarare nr 64 din 19.02.2020 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti

Hotarare nr 65 din 19.02.2020 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A

Hotarare nr 66 din 19.02.2020 privind aprobarea calendarului principalelor activitati si manifestari cultural-artistice, stiintifice si sportive pe anul 2020, ce vor fi organizate si sprijinite de Consiliul Judetean Arges si institutiile subordonate, precum si a nomenclatorului de materiale ce vor sustine aceste activitati

Hotarare nr 67 din 19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges, pe anul 2020