Hotarari de Consiliu, anul 2020

Hotarare nr 1 din 10.01.2020 - Hotarare privind privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2020

Hotarare nr 2 din 10.01.2020 - Hotarare privind aprobarea preluarii ca venit la bugetul local pe anul 2020 a excedentului rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli a activitatii finantate integral din venituri proprii al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, la finele anului 2019

Hotarare nr 3 din 10.01.2020 - Hotarare privind revocarea administrarii Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. asupra unor spatii aflate in domeniul public al Judetului Arges si darea in administrare a acestor spatii Centrului de Cultura « Dinu Lipatti »

Hotarare nr 4 din 10.01.2020 - Hotarare privind darea in administrare Centrului de Cultura Dinu Lipatti a unui bun mobil aflat in patrimoniul Judetului Arges

Hotarare nr 5 din 10.01.2020 - Hotarare privind darea în administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public ?i Privat al Judetului Arges R.A. a unui imobil (cladiri si teren) situat in Calinesti, aflat in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 6 din 10.01.2020 - Hotarare privind darea in administrare Unitatii de Asistenta Medico – Sociala Calinesti a spatiilor si a terenului in care isi desfasoara activitatea, aflate in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr 7 din 10.01.2020 - Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Spitalului de Boli Cronice Calinesti a spatiilor si a terenului in care isi desfasoara activitatea, aflate in domeniul public al Judetului Arges