ECHIPA DE PROIECT

1.        Aurelian GHEORGHE – SEF UIP, Inginer

o    Are responsabilitatea si autoritatea de a decide si a stabili orice act legat de implementarea tehnica a Masurii;

o    Coordonează toate activităţile Unitatii de Implementare a Proiectului;

o    Coordonează contractul de servicii - Managementul şi supervizarea contractelor;

 

2.        Cătălin ŞOVAR – Inginer Contract

o    Acţionează ca înlocuitor în absenta Şefului UIP

o    Responsabil pentru contractul de lucrări contract de Lucrari „Inchiderea depozitului de la Curtea de Arges si construirea facilitatilor destinate managementului integrat al deseurilor"

o    Responsabil pentru contractul de lucrări "Construirea celulei nr. 2";

o    Monitorizeaza calitatea serviciilor furnizate în cadrul contractelor de achiziţii publice

o    Responsabil raportare SMIS.

 

3.        Dragos DINCĂ – Inginer Contract / Responsabil Raportari

o    Responsabil pentru contractul de lucrări  „ Contract de Lucrari nr. 3 -   Extinderea statiei de sortare Albota si imbunatatirea platformelor de compost de la Campulung si Albota

o    Responsabil pentru Contractul de achiziţiie echipamente și utilaje pentru sistemul de management integrat al deșeurilor solide;

o    Monitorizeaza calitatea serviciilor furnizate în cadrul contractelor de achiziţii publice

 

4.        George DUMITRESCU – Inginer Contract

o    Responsabil pentru contractul de lucrări „ Contract de Lucrari nr. 2 - Relocarea/remedierea depozitului de deseuri Costesti

o    Monitorizeaza calitatea serviciilor furnizate în cadrul contractelor de achiziţii publice;

 

5.        Adriana MOLFEA – Ofiter Iregularitati

o    Furnizarea de asistenţă juridică pentru a UIP;

o    Verifica orice neregulă care presupune încălcarea dispoziţiilor financiare ale Memorandumului de Finantare.

 

6.        Violeta TURCANU – Ofiter financiar

o    Coordonează activitatea financiară a măsurii ISPA.

 

7.        Bogdan SPIRIDON – Responsabil publicitate

o    Asistent manager

o    Responsabil publicitate

o    Raportare saptamanala catre OI POS Mediu