Costul serviciilor de copiere pentru eliberarea documentelor solicitate in baza Legii 544/2001

Dispozitie nr 154 din 04.03.2021 - Dispozitie privind aprobarea actualizarii costului de copiere pentru serviciile prestate cu privire la eliberarea de copii de pe documentele solicitate in baza Legii nr. 544/2001


Modalitatea de plată

 

Conform Normelor Metodologice aprobate prin HG NR.123/7 februarie 2002, de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, art. 18(3), plata serviciilor de copiere se face:  

  • la casieria instituției în orice zi de luni până joi, în intervalul orar 08.30 - 10.30 și 13.00 - 14.00 și vineri în intervalul orar 8.30 - 10.30;  
  • prin virament în contul Judetului Arges, CUI 4229512 RO47TREZ04621160203XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Pitești.