Costul serviciilor de copiere pentru eliberarea documentelor solicitate in baza Legii 544/2001

Dispozitie privind aprobare actualizarii costului de copiere pentru serviciile prestate cu privire la eliberarea de copii de pe documentele solicitate in baza Legii nr 544 din 2001

Hotararea nr 106 din 12 aprilie 2019 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2019

Anexa 7 la hotararea nr 106 din 12 aprilie 2018