Cooperarea cu Raionul Criuleni, Republica Moldova

 

La iniţiativa Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România şi a Uniunii Consiliilor Raionale din Republica Moldova de a consolida relaţiile de colaborare între România şi Republica Moldova, Judeţul Argeş şi Raionul Criuleni au avut o serie de întâlniri la Bucureşti şi Criuleni, concretizate cu semnarea unui acord de colaborare în data de 17 iunie 2014 la Piteşti.

Delegaţia din Republica Moldova, condusă de Preşedintele Raionului, domnul Vitalie Rotaru şi de domnul Ghenadie Cazacu,  Preşedintele Uniunii Consiliilor Raionale din Republica Moldova,  a fost primită de domnul Florin Tecău, Preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş. Cu această ocazie, s-au pus bazele dezvoltării relaţiilor de colaborare între cele două autorităţi locale în domenii de interes comun, precum: educaţie, cultură, tineret, administraţie publică locală, guvernare teritorială, economie şi mediu de afaceri.  Cele două autorităţi au convenit să dezvolte relaţii de colaborare în următoarele domenii:

 • Consolidare instituţională şi o bună guvernare teritorială
 • Dezvoltare economică şi coeziune socială
 • Educaţie, cultură,  tineret şi sport
 • Agricultură, Turism şi Agroturism 

În anul 2018, în care România a săbătorit 100 de ani de la Marea Unire, ținând cont de caracterul special al relaţiilor dintre România şi Republica Moldova, conferit de limbă, istorie, cultură şi tradiţii, precum și din dorința de a continua derularea unor relaţii de colaborare în domenii precum consolidare instituţională, cultură, educaţie, tineret și coeziune socială, în anul 2018, Consiliul Judeţean Argeş şi Raionul Criuleni din Republica Moldova au convenit să semneze o Înțelegere de Cooperare, marcând astfel momentul istoric al Unirii la 100 de ani. Președinții celor două autorități județene, dl. Constantin Dan MANU și Dl. Veaceslav BURLAC au semnat, în cadrul unei ședințe festive organizată la Pitești, Înțelegerea de Cooperare prin care, autoritățile județene și raionale vor sprijini colaborarea economică între firmele și oamenii de afaceri locali și pot încheia parteneriate de colaborare pentru realizarea și finanțarea din bugetele locale a unor obiective de investiții în conformitate cu legislațiile în vigoare în cele două state.

Totodată, Părțile vor organiza programe culturale, educaționale și stagii de pregătire profesională, precum și alte acțiuni care pot contribui la dezvoltarea relațiilor de prietenie la nivelul comunităților locale, după cum urmează:

 • schimburi de experienţă şi derularea unor proiecte în domeniul dezvoltării locale;
 • schimburi interinstituţionale în domeniile lor de competenţă, în special domeniile social, dezvoltare economică, accesarea de fonduri europene, cultură, sport, tineret, educaţie, protecţia mediului înconjurător, transport, protecţia medico - socială, domeniul umanitar;
 • schimburi de cărţi, reviste;
 • expoziţii de pictură, fotografie, ceramică, sculptură şi alte activităţi cu caracter artistic;
 • festivaluri de folclor, cântec, dans şi alte activităţi artistice;
 • colaborări între organismele reprezentative ale diferitelor profesii lucrative şi artistice;
 • participarea delegaţiilor la sărbătorile tradiţionale care au loc în localităţile din cele două unităţi administrativ - teritoriale;
 • organizarea de tabere pentru copii pe bază de reciprocitate pentru cele două unităţi administrativ - teritoriale.