COOPERAREA CU RAIONUL CRIULENI (REPUBLICA MOLDOVA)

Pornind de la acordurile semnate dintre Guvernele României și Republicii Modova în diverse domenii de activitate, județul Argeș a semnat o Înțelegere de cooperare cu raionul Criuleni din Republica Moldova aprobată prin HCJ nr. 68/29.03.2018.

Astfel, cele două autorități locale vor sprijini colaborarea economică între firmele și oamenii de afaceri locali și pot încheia parteneriate de colaborare pentru realizarea și finanțarea din bugetele locale a unor obiective de investiții în conformitate cu legislația în vigoare. De asemenea, vor organiza programe culturale, educaționale și stagii de pregătire profesională, precum și alte acțiuni care pot contribui la dezvoltarea relațiilor de prietenie la nivelul comunităților locale, în domenii ca:

  • schimburi de experienţă şi derularea unor proiecte în domeniul dezvoltării locale;
  • schimburi interinstituţionale în domeniile lor de competenţă, în special domeniile social, dezvoltare economică, accesarea de fonduri europene, cultură, sport, tineret, educaţie, protecţia mediului înconjurător, transport, protecţia medico - socială, domeniul umanitar;
  • schimburi de cărţi, reviste;
  • expoziţii de pictură, fotografie, ceramică, sculptură şi alte activităţi cu caracter artistic;
  • festivaluri de folclor, cântec, dans şi alte activităţi artistice;
  • colaborări între organismele reprezentative ale diferitelor profesii lucrative şi artistice;
  • participarea delegaţiilor la sărbătorile tradiţionale care au loc în localităţile din cele două unităţi administrativ - teritoriale;
  • organizarea de tabere pentru copii pe bază de reciprocitate pentru cele două unităţi administrativ - teritoriale.

În cadrul colaborării, cele două regiuni au participat la diverse activități culturale – festivaluri de folclor, expoziții de pictură, fotografie, schimburi de cărți și reviste.