COOPERAREA CU MUNICIPALITATEA JELGAVA (LETONIA)

Acordul de colaborare între Județul Arges şi Regiunea Jelgava (Letonia) a fost aprobat prin HCJ nr. 91/30.07.2007 și prevede următoarele domenii de activitate:

Activități economice și comerciale:

  • realizarea unor schimburi de experiență între agenții economici, instituții și autorități locale;
  • implementarea unor proiecte comune

Cultură, educație, sport:

  • efectuare de schimburi culturale între instituțiile specializate în scopul cunoașterii reciproce a culturii, a creației culturale cât și în domeniul manifestărilor culturale;
  • realizarea de schimburi de experiență între profesori și elevi în domeniile culturale, educație și sport

Protecția mediului și gospodărire comunală:

  • organizarea și participarea la seminarii și conferințe pentru realizarea de schimburi de experiență și informații privind protecția mediului, resursele de apă, a resurselor naturale și a turismului în concordanță cu Directivele Uniunii Europene

Administrație publică locală:

  • schimburi de experiență privind rezolvarea problemelor administrației locale, ordine publică, apărarea drepturilor omului, rezolvarea problemelor din domeniul social.

Realizări:

Proiectul Comparing Educational Systems, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Comenius Regio-Parteneriate şi derulat în perioada 2009-2011 şi care a avut ca obiectiv compararea sistemelor educaţionale din cele două ţări, în vederea îmbunătăţirii acestora şi realizării schimburilor de metode şi bune practici între specialiştii din educaţie, cu implicarea tuturor factorilor decizionali.  Proiectul a reunit cele două autorităţi locale, şcoli şi asociaţii de părinţi din Argeş şi Jelgava.

Schimburi culturale prin participarea ansamblului „Plai de dor" din Mioveni la Festivalul Internaţional al Dansului şi Cântecului Leton din Riga şi participarea ansamblurilor culturale din Jelgava la Festivalul Internaţional de Folclor Carpaţi.

Proiectul Muzica nu se pierde în translaţie finanţat prin Programului UE "YOUTH IN ACTION", Acţiunea "Schimb de tineri. Obiectivul proiectului a fost dezvoltarea comunicării în rândul tinerilor, competenţe interculturale şi lingvistice prin intermediul muzicii între două grupuri de tineri din România -Judeţul Argeş şi Letonia-Judeţul Ozolnieki.

Proiectul „Promovarea Incluziunii Sociale prin Intermediul Cetăţeniei UE" finanţat prin programului Europa pentru Cetăţeni. Au avut loc diverse ateliere pe tema implicării tineretului activ la nivel naţional şi al UE, promovarea incluziunii sociale pentru tineret în Europa, oportunităţi "Erasmus" (program pentru tineret), încurajarea angajării tinerilor prin intermediul programelor de angajare ale Statului şi discuţii în vederea construirii unor parteneriate. În cadrul acestui eveniment s-au implicat şi Consiliul pentru Tineret al Municipalităţii Locale Jelgava, Comisia Consultativă pe probleme de Tineret a Municipalităţii Locale Jelgava şi ONG-urile de tineret din cadrul Municipalităţii Locale Jelgava. Printre obiective s-a numărat schimbul de bune practici, precum şi înţelegerea semnificaţiei incluziunii sociale a tinerilor.