Cooperarea cu municipalitatea Jelgava, Letonia

Stabilirea unor relaţii de înfrăţire şi colaborare între Consiliul Judetean Arges şi Regiunea Jelgava (Letonia) a debutat in anul 2006, printr-o vizita a delegatiei letone in judetul Arges.

În perioada 09-13.07.2008, la invitatia d-nei Inta Savicka, Presedintă a Regiunii Jelgava- Letonia, o delegatie din judetul Arges condusă de d-l Florin Tecău, Vicepresedinte al Consiliului Judetean Arges s-a deplasat in această regiune, in vederea dezvoltării relatiilor de colaborare in domeniile: administratie, invătămant, cultură, social.

Acordul intre Judetul Arges si Departamenul Jelgava, Letonia s-a realizat prin Hotararea nr. 91 adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Judetean Arges din 30.07.2007, iar acest acord prevede urmatoarele domenii de activitate:


Activitati economice si comerciale:

a.    realizarea unor schimburi de experienta intre agentii economici, institutii si autoritati locale;

b.    implementarea unor proiecte comune

Cultura, educatie, sport:

a.    efectuare de schimburi culturale intre institutiile specializate in scopul cunoasterii reciproce a culturii, a creatiei culturale cat si in domeniul manifestarilor culturale;

b.    realizarea de schimburi de experienta intre profesori si elevi in domeniile culturale, educatie si sport

Protectia mediului si gospodarire comunala:

a. organizarea si participarea la seminarii si conferinte pentru realizarea de schimburi de experienta si informatii privind protectia mediului, resursele de apa, a resurselor naturale si a turismului in concordanta cu Directivele Uniunii Europene

Administratie publica locala:

a.    schimburi de experienta privind rezolvarea problemelor administratiei locale, ordine publica, apararea drepturilor omului, rezolvarea problemelor din domeniul social.

 

Realizări:

Proiectul Comparing Educational Systems, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Comenius Regio-Parteneriate şi derulat în perioada 2009-2011 şi care a avut ca obiectiv compararea sistemelor educaţionale din cele două ţări, în vederea îmbunătăţirii acestora şi realizării schimburilor de metode şi bune practici între specialiştii din educaţie, cu implicarea tuturor factorilor decizionali.  Proiectul a reunit cele două autorităţi locale, şcoli şi asociaţii de părinţi din Argeş şi Jelgava.

Schimburi culturale prin participarea ansamblului „Plai de dor" din Mioveni la Festivalul Internaţional al Dansului şi Cântecului Leton din Riga şi participarea ansamblurilor culturale din Jelgava la Festivalul Internaţional de Folclor Carpaţi.

Proiectul Muzica nu se pierde în translaţie finanţat prin Programului UE "YOUTH IN ACTION", Acţiunea "Schimb de tineri. Obiectivul proiectului a fost dezvoltarea comunicării în rândul tinerilor, competenţe interculturale şi lingvistice prin intermediul muzicii între două grupuri de tineri din România -Judeţul Argeş şi Letonia-Judeţul Ozolnieki.

Proiectul „Promovarea Incluziunii Sociale prin Intermediul Cetăţeniei UE" finanţat prin programului Europa pentru Cetăţeni. Au avut loc diverse ateliere pe tema implicării tineretului activ la nivel naţional şi al UE, promovarea incluziunii sociale pentru tineret în Europa, oportunităţi "Erasmus" (program pentru tineret), încurajarea angajării tinerilor prin intermediul programelor de angajare ale Statului şi discuţii în vederea construirii unor parteneriate. În cadrul acestui eveniment s-au implicat şi Consiliul pentru Tineret al Municipalităţii Locale Jelgava, Comisia Consultativă pe probleme de Tineret a Municipalităţii Locale Jelgava şi ONG-urile de tineret din cadrul Municipalităţii Locale Jelgava. Printre obiective s-a numărat schimbul de bune practici, precum şi înţelegerea semnificaţiei incluziunii sociale a tinerilor.