Cooperarea cu autorităţi locale din Turcia

În baza acordului de înfrăţire cu municipalitatea Turkler semnat în 2011, s-a convenit să se stabilească şi să se dezvolte relaţii de colaborare, potrivit competenţelor de care dispun, cu respectarea legislaţiilor română şi turcă, precum şi a tratatelor internaţionale la care România şi Turcia sunt părţi, în următoarele domenii:

 

Art. 1 Activităţi economice şi comerciale :

a) Identificarea tuturor oportunităţilor de cooperare, facilitarea şi stabilirea de relaţii  economice reciproc avantajoase între agenţi economici, instituţii şi autorităţi locale;

b) Realizarea unor schimburi de experienţă între agenţii economici, instituţii şi autorităţi locale;

c)   Implementarea unor proiecte comune;

d) Redactarea unor ghiduri informative, care să cuprindă informaţii referitoare la resursele locale şi agenţii economici din judeţul Argeş şi municipalitatea Turkler, mărfurile produse  de aceştia, nivelul preţurilor practicate sau alte informaţii utile în acest sens;

 

Art. 2 Cultură,  educaţie, sport:

a) Efectuarea de schimburi culturale între instituţiile specializate în scopul cunoaşterii reciproce a culturii, a creaţiei culturale cât şi în domeniul manifestărilor culturale;

b) Expoziţii, concursuri şi schimburi de experienţă între şcolile de artă şi muzică, cluburi şi cercuri scolare;

c) Organizarea de vacanţe de vară şi de iarnă comune pentru copii;

d) Realizarea de  schimburi de experienţă între profesori şi elevi în domeniile cultură, educaţie şi sport;

f) Organizarea de  tabere şi ateliere în domeniile cultură, educaţie şi sport;

 

Art. 3. Administraţie publică locală:

Schimburi de experienţă privind :

a) rezolvarea problemelor administraţiei locale (politici de dezvoltare urbanistică, probleme de cadastru, buget-finante, informatizare, pregătirea funcţionarilor,etc.);

b) ordine publică;

c) apărarea drepturilor omului;

d) îmbunătăţirea autonomiei şi eficienţei unităţii administrativ-teritoriale;  

e) rezolvarea problemelor din domeniul social.

 

Până în prezent au avut loc schimburi de experienţă şi participări la conferinţe şi seminarii comune desfăşurate în Alanya- Turcia şi în România la Sinaia, Bucureşti şi Piteşti.

În domeniul culturii, a fost dezvoltat un proiect cultural la care au participat 5 tineri din Alanya cu lucrări de desen/pictura şi care au obţinut premii în cadrul Expoziţiei Internaţionale din anul 2012, organizată de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti.