Codul de conduita etica si profesionala

Dispozitia nr 218 din 06.04.2021 – Dispozitie privind aprobarea Codului de conduita etica si profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Codul de conduita etica si profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges