Bugetul local pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 - 2025 - actualizat conform Hotararii nr 265 din 28.09.2022

Bugetul general al unitatii administrativ - teritoriale pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023 - 2025

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 - 2025

Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 - 2025

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri propria pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023 - 2025 (venituri)

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri propria pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023 - 2025 (cheltuieli)

Lista pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2022

Programul de investitii publice pe grupe de investii si surse de finatare pe anul 2022