Bugetul local pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020 – 2022 – actualizat conform Hotararii nr 275 din 13.12.2019

Bugetul general al Unitatii Administrativ Teritoriale pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020 – 2022

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020 – 2022

Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020 – 2022

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020 – 2022 – venituri

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020 – 2022 – cheltuieli

Lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2019

Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare